Strona Główna2022-07-27T18:56:17+02:00

NASZE PROJEKTY

 

ESPolitica - to jest polityka

Udział młodych kobiet i dziewcząt jest niezbędny do budowy zdrowego, integracyjnego i demokratycznego społeczeństwa. Niestety od dłuższego czasu mamy do czynienia ze spadkiem udziału młodych ludzi w procesach politycznych, a w szczególności to właśnie młode kobiety są najmniej reprezentowane w organach decyzyjnych. W odpowiedzi na to powstał projekt ESPolitica, który skupia się na promowaniu aktywnego obywatelstwa i budowie poczucia sprawczości młodych ludzi, ale również dąży do upodmiotowienia młodych kobiet, wzmacniania i podnoszenia ich kompetencji.  Więcej

White Elephant - Strategie przeciwdziałania przemocy ze strony sprawców”

Projekt “Biały Słoń – Strategie przeciwdziałania przemocy ze strony sprawców” współfinansowany jest w ramach programu Erasmus+. Projekt realizowany jest w międzynarodowym partnerstwie ze spółdzielnią socjalną L’ Elephante z Włoch, gminą Sirvintos ze Litwy, a także Stowarzyszeniem Aktywne Kobiety z Sosnowca. Projekt trwa rok czasu i zakończy się w lutym 2023.  Więcej

Heritage in Dialogue - w kierunku trwałej integracji migrantek

Problemy, z którymi borykają się uchodźczynie i które mogą skomplikować proces integracji, przede wszystkim obejmują aspekty tj. niskie umiejętności/kwalifikacje, cechy kulturowe, poziom wykształcenia, rola w rodzinie, późna integracja lub brak integracji (związanej z nauką języka i integracją społeczną), a także mieszkanie w zamkniętych, odizolowanych osiedlach. Wielokulturowa rzeczywistość UE wymaga od obywateli i instytucji unijnych większej otwartości na dialog międzykulturowy. Rodzaj proponowanych działań w ramach projektu Projekt Heritage in Dialogue przyczyni się do stworzenia przestrzeni dialogu, w której kultury są pojmowane w stanie równości, zachęcając do wymiany pomysłów i różnych perspektyw. Więcej

SMART-Y Młodzież razem na rzecz zielonych i zrównoważonych europejskich wiosek

Projekt SMART-Y „Młodzież razem na rzecz zielonych i zrównoważonych europejskich inteligentnych wiosek” uruchomi wielonarodową sieć młodzieżowych organizacji oddolnych, działających na obszarach wiejskich UE i zdolnych do angażowania, łączenia i wzmacniania słabszej młodzieży (w wieku 18-30 lat), w celu współtworzenia europejskich inteligentnych wiosek. Wyzwolona i zmotywowana młodzież wesprze realizację Europejskiego Celu Młodzieży nr 10: Zielona Zrównoważona Europa.
Więcej

PROJEKT A SAFE PLACE

Projekt „A Safe Place” poświęcony jest szeroko rozpowszechnionemu zjawisku przemocy domowej w krajach bałtyckich, a w szczególności wspieraniu kobiet, które coraz częściej padają ofiarą przemocy w czasie pandemii COVID-19, a także edukacji zainteresowanych pogłębieniem wiedzy w tym obszarze i szkoleniu osób zaangażowanych w niesienie pomocy ofiarom przemocy. 
Więcej

EUROPEJSKI KLUB EDUKATORÓWI MŁODZIEŻY

EUROPEJSKI KLUB EDUKATORÓWI MŁODZIEŻY

 Chcesz uczyć się, podnosić swoje kompetencje i rozwijać w międzynarodowym gronie? Szkolić swój angielski i brać udział w treningach zagranicznych? Zapoznaj się z ofertą Klubu!
Więcej

TEATR MŁODYCH NA RZECZ ZMIANY

TEATR MŁODYCH NA RZECZ ZMIANY

 Realizowane działania w ramach teatru Playback/Forum przyczyniają się do rozwijania międzynarodowych i lokalnych działań artystycznych w Europie oraz zwiększają rolę teatru partycypacyjnego w rozwijaniu potencjału młodych ludzi i w polepszeniu ich pozycji na europejskim rynku pracy.
Więcej

EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI

EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI

Dołącz do wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności i wyjedź do innego kraju, by zdobyć doświadczenie zawodowe w organizacji lub instytucji zagranicą.
Więcej

EM-MA: Ćwiczenia z zarządzania emocjami dla dorosłych

EM-MA: Ćwiczenia z zarządzania emocjami dla dorosłych

Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie umiejętności zarządzania emocjami wśród dorosłych.  Dowiedz się więcej.

ERROR404: kobiety w sektorze IT/ICT

ERROR404: kobiety w sektorze IT/ICT

Wspieramy kobiety w podejmowaniu i rozwijaniu kariery w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)Dowiedz się więcej.

ZAGŁĘBIOWSKI SZLAK KOBIET. Stacja Sosnowiec

ZAGŁĘBIOWSKI SZLAK KOBIET. Stacja Sosnowiec

To nowoczesna spacerowo – historyczna inicjatywa , której zadaniem jest przywrócenie pamięci o kobietach, które na terenie Sosnowca tworzyły, działały, organizowały pomoc dla ubogich, zakładały pierwsze szkoły i szpitale. Dowiedz się więcej.

VOYCE - DAJEMY GŁOS MŁODYM!

VOYCE - DAJEMY GŁOS MŁODYM!

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 16-25 lat, która chce, by jej poglądy i opinie miały wpływ na rzeczywistość i były wysłuchane. Dowiedz się więcej.

TANIEC: zdrowszy styl życia dla młodzieży

TANIEC: zdrowszy styl życia dla młodzieży

Głównym celem projektu jest więc dostarczenie osobom pracującym z młodzieżą szeregu narzędzi, wiedzy oraz  wymiany dobrych praktyk wspierających tworzenie warunków do pracy z młodzieżą i walce z depresją.. Dowiedz się więcej.

KLUBY SENIORA NA START

KLUBY SENIORA NA START

Celem projektu jest społeczna aktywizacja seniorów poprzez zakładanie klubów seniora, poprawienie skuteczności liderów klubów w ich prowadzeniu, a także angażowanie osób 60+ do działalności w klubach seniora.  Dowiedz się więcej.

SOLIDARNA SZTUKA SOKOŁOWSKA - młodzi na rzecz wspólnoty w Europie

SOLIDARNA SZTUKA SOKOŁOWSKA - młodzi na rzecz wspólnoty w Europie

 Projekt daje młodym ludziom z Europy i krajów partnerskich szansę rozwoju w ramach sztuk interdyscyplinarnych. Dowiedz się więcej.

GŁĘBOKA DEMOKRACJA W EDUKACJI MŁODYCH - klucz do Europy przyszłości

GŁĘBOKA DEMOKRACJA W EDUKACJI MŁODYCH - klucz do Europy przyszłości

 Projekt daje młodym ludziom z Europy i krajów partnerskich szansę rozwoju w ramach pozaformalnych i alternatywnych metod nauczania. Dowiedz się więcej.

SOLIDARNA MŁODZIEŻ - wolna edukacja szansą wzmocnienia demokracji w Europie

SOLIDARNA MŁODZIEŻ - wolna edukacja szansą wzmocnienia demokracji w Europie

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, a jego cele to przede wszystkim wspieranie rozwoju poczucia solidarności oraz wzmacnianie aktywnego obywatelstwa wśród wolontariuszy, dzieci, a także całej społeczności szkolnej i lokalnej. Dowiedz się więcej.

RUSZ SIĘ, ZMIENIAJ ŚWIAT!

RUSZ SIĘ, ZMIENIAJ ŚWIAT!

Celem projektu było wzbudzenie lub wzmocnienia zainteresowania młodzieży w Polsce kwestiami takimi jak: zaangażowanie społeczne, współodpowiedzialność, pomaganie, działanie dla społeczności lokalnej, ale i globalnej, przeciwdziałanie przemocy, postaw ksenofobicznych i rasistowskich. Dowiedz się więcej.

SZERZENIE SOLIDARNOŚCI - Armenia - Polska - Europa

SZERZENIE SOLIDARNOŚCI - Armenia - Polska - Europa

W ramach projektu wolontariusze z Polski spędzają 11 miesięcy w Armenii, gdzie poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą, przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej. Więcej

EUROPEJSKIE SKRZYDŁA DEMOKRACJI

EUROPEJSKIE SKRZYDŁA DEMOKRACJI

Wolontariusze europejscy w ciągu 11 miesięcy pracy mają możliwość poznania innego spojrzenia na edukację – pracują bowiem w alternatywnych szkołach na terenie Śląska: Demokratycznej Szkole Dzikiej w Tychach, Szkole Wolno mi w Gliwicach i  Naszej Dobrej Szkole w Katowicach. Przeczytajcie o projekcie Dowiedz się więcej

DZIAŁANIA MŁODZIEŻY DLA KREATYWNEGO DZIAŁANIA I ROZWOJU

DZIAŁANIA MŁODZIEŻY DLA KREATYWNEGO DZIAŁANIA I ROZWOJU

Od 2018 roku Stowarzyszenie realizuje projekt „Działanie młodzieży dla kreatywnego uczenia się i rozwoju” współfinansowany z programu Erasmus +, w ramach którego wolontariusze Europejscy pracują w kilku szkołach w Sosnowcu.  Przeczytaj o projekcie Dowiedz się więcej

STREFA WOLNA OD DYSKRYMINACJI

STREFA WOLNA OD DYSKRYMINACJI

Dyskryminacja jest zjawiskiem, które dotyka coraz większą część społeczeństwa. Zobacz jak możemy sobie z nim radzić Więcej

MŁODZIEŻ PRZECIW NADUŻYCIOM WŁADZY

MŁODZIEŻ PRZECIW NADUŻYCIOM WŁADZY

Problem nadużyć władzy w stosunku do młodych ludzi jest aktualnie niezwykle istotnym problemem. Sprawdź, jak możemy sobie z nim radzić!
Więcej

INFLUENCERS

INFLUENCERS

Wspieramy aktywne zaangażowanie młodych osób żyjących z niepełnosprawnością lub przewlekłą chorobą poprzez przedsiębiorczość społeczną. Działaj razem z nami!
Więcej

FILM SIOSTRY

FILM SIOSTRY

 Poznaj historię trzech sióstr z Afganistanu, prawdziwych liderek – Zohry, Gaisu i Parastu, które wspólnie zmieniają sytuację kobiet w swoim kraju, walczą o wolność i swoje marzenia.
Więcej

PRZEŁAMUJĄC CISZĘ

PRZEŁAMUJĄC CISZĘ

Stowarzyszenie razem z partnerskimi organizacjami, zdecydowało się aktywnie włączyć w zmianę społeczną, mającą na celu uświadomienie problemu przemocy wobec kobiet i wymianę praktyk międzynarodowych. Sprawdź, jak wyglądały nasze działania.
Więcej

PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM WŁADZY

PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM WŁADZY

Zapoznaj się z projektem i naucz się, jak rozpoznawać formy dominacji władzy i przeciwdziałać im.
Więcej

MŁODE LIDERKI AFGANISTANU

MŁODE LIDERKI AFGANISTANU

Jako Stowarzyszenie pracowaliśmy z kobietami w kraju ogarniętym wojną. Wzmacnialiśmy ich rozwój oraz działania na rzecz innych kobiet. Sprawdź, na czym polegała nasza praca z liderkami w Afganistanie.
Więcej

DRAGON DREAMING

DRAGON DREAMING

Sprawdź, na czym polega metoda Dragon Dreaming, jak wygląda jej upowszechnianie w Europie oraz dołącz do grona osób, którzy chcą osiągnąć więcej.
Więcej

THE GEPLE PROJECT - przywództwo Kobiet

THE GEPLE PROJECT - przywództwo Kobiet

Zapoznaj się z projektem, który ma na celu dzielenie się zasobami i wiedzą w celu opracowania najlepszych praktyk oraz zwiększenia udziału kobiet w życiu politycznym.
Więcej

EUROPA BEZ GRANIC

EUROPA BEZ GRANIC

Doświadczamy największego kryzysu uchodźczego w Europie w ostatnich czasach. Sprawdź, jak przeciwdziałamy temu problemowi.

Więcej

NASZE DZIAŁANIA

 

AKTUALNOŚCI

 

GRANTODAWCY

WIDEO

GALERIA

BLOG

FACEBOOK