VOYCE – dajemy głos młodym!2022-01-11T12:33:59+01:00

VOYCE – dajemy głos młodym, to kolejny międzynarodowy projekt, który realizujemy od maja 2021 do grudnia 2022 roku w ramach programu ERASMUS+, w partnerstwie z następującymi organizacjami: Hello Youth ze Szwecji, Ikkaido Inclusive Martial Arts z Irlandii, Ikkaido Ltd z Wielkiej Brytanii, Aux Couleurs du Deba z Francji , Active Youth z Litwy, ECO z Grecji, CIAPE z Włoch, Faal Derneği z Turcji.

Celem projektu VOYCE jest uwrażliwienie młodzieży na integrujące wartości, na których opiera się Unia Europejska.
Jego głównym założeniem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa zdolnego do utrzymania różnorodności kulturowej, równości płci i postawy bez dyskryminacji jako wartości dominujących, które powinny stanowić esencję życia społecznego.

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 16-25 lat, która chce, by jej poglądy i opinie miały wpływ na rzeczywistość i były wysłuchane.

Trzy główne tematy, na których skupia się projekt to : 

 1. Nowe programy wolontariatu i mobilności skierowane do osób z mniejszymi szansami;  
 2. Wsparcie organizacji młodzieżowych opartych na nowych i zrównoważonych modelach społeczno-ekonomicznych;  
 3. Rozwój krytycznego umysłu promującego skuteczną komunikację i umiejętności rozwiązywania problemów.

Założenia projektu zostaną osiągnięte poprzez następujące działania:  

 1. Młodzieżowe grupy lokalne, których uczestnicy będą bezpośrednio opracowywać własne wskazówki i wytyczne /tzw. Mapy Drogowe/ dla włączania społecznego; 
 2. Społeczny Hackathon w Grecji / Ateny/, gdzie młodzi uczestnicy będą się dzielić wiedzą i zespołowo wymyślać propozycje rozwiązań dla wybranych problemów społecznych;
   
 3.  Utworzenie platformy internetowej, która pozwoli uczestnikom i osobom zainteresowanym pozostać w kontakcie kontynuując proces współpracy.
 4. Działania promujące na wydarzeniu zamykającym projekt.

Partnerstwo VOYCE przyczyni się do rozwoju umiejętności przekrojowych młodych ludzi niezbędnych dla ich rozwoju zawodowego, osobistego, obywatelskiego.

Działania projektowe realizowane będą  na poziomie lokalnym i międzynarodowym:

 1. działania lokalne: w dniach 12.01.2022 oraz 19.01.2022 w siedzibie Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w Sosnowcu w godzinach 17:00- 20:00 zrealizowane zostaną spotkania Młodzieżowych Lokalnych Grup Roboczych, podczas których będziemy dyskutować o problemach i potrzebach, szczególnie w kontekście wolontariatu jako sposobu na wspieranie osób z mniejszymi szansami. Na spotkanie zapraszamy osoby w wieku 16-25 lat. W spotkaniach łącznie weźmie udział 20 osób. Spotkania mają na celu opracowanie Mapy Drogowej – dokumentu analizującego omawiany temat.
  Najbardziej zaangażowane 6 osób pojedzie w lutym do Aten na międzynarodowy Społeczny Hackathon, w którym udział wezmą grupy młodych osób z Litwy, Szwecji, Turcji, Francji i Wielkiej Brytanii oraz Grecji. Zapraszamy osoby zainteresowane do wysyłania zgłoszeń – formularz zgłoszeniowy kliknij tutaj 
 2. działania międzynarodowe: w dniach 7.02.2022- 12.02.2022 w Atenach, w Grecji zorganizowany zostanie międzynarodowy Hackathon, w którym udział wezmą wybrane, najbardziej zaangażowane młode osoby współtworzące Mapy Drogowe wybranych problemów społecznych z każdego państw partnerskich. 
 3. działania online: wszystkie pomysły wygenerowane podczas VOYCE Społeczny Hackathon w Grecji zostaną zaprezentowane na specjalnej e-platformie dostępnej dla publiczności w całej Europie. Platforma będzie otwarta na opinie i wkład osób, które pomogą udoskonalić pomysły na zmian 
 4. dodatkowo każda grupa uczestników będzie miała szansę zaprezentować swoje pomysły szerokiej publiczności podczas imprezy zamykającej projekt w październiku 2022 roku z udziałem przedsiębiorców, polityków, organizacji, szkół i obywateli. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a koszty udziału pokrywane są z programu Erasmus+. Zapraszamy młode i zainteresowane problemami społecznymi osoby do udziału w projekcie i zabrania głosu w ważnych sprawach!

Kontakt do koordynatorki projektu: eduproject.sak@gmail.com

 

Infopack VOYCE - Hackathon