Strona Główna2024-03-24T16:43:11+01:00

NASZE PROJEKTY

 

Moje Ciało Moją Własnością

Ostatnie lata pokazały różne wyzwania dla obywateli Europy. Zdrowie i domaganie się praw podstawowych w tej dziedzinie stały się, bardziej niż kiedykolwiek, głównym tematem w agendzie politycznej i medialnej. Niestety, w czasach niepewności i braku zaufania do instytucji politycznych i mediów głównego nurtu, dezinformacja na tematy zdrowotne rozprzestrzenia się bardzo szybko, powodując głęboki rozłam wśród społeczeństwa europejskiego. Dlatego powstał projekt „My body is my ow” – Moje ciało moją własnością. Więcej

SOS: Wzmacniamy nasze wsparcie

Barbarzyński atak Rosji na Ukrainę doprowadził do najszybszego i największego wysiedlenia ludzi na kontynencie europejskim od czasów II wojny światowej. Znaczna liczba 12 milionów Ukraińców musiała zostać siłą wysiedlona w ciągu pierwszego miesiąca wojny. Z tego powodu powstał projekt „SOS: Wzmacniamy nasze wsparcie” skierowany do instytucji, które współpracują z ludnością ukraińską. Więcej.

Razem możemy więcej

Projekt “Razem możemy więcej – współpraca Rad Seniorów w Zagłębiu” ma wspierać integrację Rad Seniorów działających na terenie Zagłębia, zwiększać ich widoczność w życiu publicznym, skuteczność działania, współpracę między nimi. Więcej

ESPolitica - to jest polityka

Udział młodych kobiet i dziewcząt jest niezbędny do budowy zdrowego, integracyjnego i demokratycznego społeczeństwa. Niestety od dłuższego czasu mamy do czynienia ze spadkiem udziału młodych ludzi w procesach politycznych, a w szczególności to właśnie młode kobiety są najmniej reprezentowane w organach decyzyjnych. W odpowiedzi na to powstał projekt ESPolitica, który skupia się na promowaniu aktywnego obywatelstwa i budowie poczucia sprawczości młodych ludzi, ale również dąży do upodmiotowienia młodych kobiet, wzmacniania i podnoszenia ich kompetencji.  Więcej

Biały Słoń - Strategie przeciwdziałania przemocy ze strony sprawców”

Projekt “Biały Słoń – Strategie przeciwdziałania przemocy ze strony sprawców” współfinansowany jest w ramach programu Erasmus+. Projekt realizowany jest w międzynarodowym partnerstwie ze spółdzielnią socjalną L’ Elephante z Włoch, gminą Sirvintos ze Litwy, a także Stowarzyszeniem Aktywne Kobiety z Sosnowca. Projekt trwa rok czasu i zakończy się w lutym 2023.  Więcej

Dziedzictwo w dialogu - w kierunku trwałej integracji migrantek

Problemy, z którymi borykają się uchodźczynie i które mogą skomplikować proces integracji, przede wszystkim obejmują aspekty tj. niskie umiejętności/kwalifikacje, cechy kulturowe, poziom wykształcenia, rola w rodzinie, późna integracja lub brak integracji (związanej z nauką języka i integracją społeczną), a także mieszkanie w zamkniętych, odizolowanych osiedlach. Wielokulturowa rzeczywistość UE wymaga od obywateli i instytucji unijnych większej otwartości na dialog międzykulturowy. Rodzaj proponowanych działań w ramach projektu Projekt Heritage in Dialogue przyczyni się do stworzenia przestrzeni dialogu, w której kultury są pojmowane w stanie równości, zachęcając do wymiany pomysłów i różnych perspektyw. Więcej

SMART-Y Młodzież razem na rzecz zielonych i zrównoważonych europejskich wiosek

Projekt SMART-Y „Młodzież razem na rzecz zielonych i zrównoważonych europejskich inteligentnych wiosek” uruchomi wielonarodową sieć młodzieżowych organizacji oddolnych, działających na obszarach wiejskich UE i zdolnych do angażowania, łączenia i wzmacniania słabszej młodzieży (w wieku 18-30 lat), w celu współtworzenia europejskich inteligentnych wiosek. Wyzwolona i zmotywowana młodzież wesprze realizację Europejskiego Celu Młodzieży nr 10: Zielona Zrównoważona Europa.
Więcej

Bezpieczne miejsce

Projekt „A Safe Place” poświęcony jest szeroko rozpowszechnionemu zjawisku przemocy domowej w krajach bałtyckich, a w szczególności wspieraniu kobiet, które coraz częściej padają ofiarą przemocy w czasie pandemii COVID-19, a także edukacji zainteresowanych pogłębieniem wiedzy w tym obszarze i szkoleniu osób zaangażowanych w niesienie pomocy ofiarom przemocy. 
Więcej

EUROPEJSKI KLUB EDUKATORÓWI MŁODZIEŻY

EUROPEJSKI KLUB EDUKATORÓWI MŁODZIEŻY

 Chcesz uczyć się, podnosić swoje kompetencje i rozwijać w międzynarodowym gronie? Szkolić swój angielski i brać udział w treningach zagranicznych? Zapoznaj się z ofertą Klubu!
Więcej

TEATR MŁODYCH NA RZECZ ZMIANY

TEATR MŁODYCH NA RZECZ ZMIANY

 Realizowane działania w ramach teatru Playback/Forum przyczyniają się do rozwijania międzynarodowych i lokalnych działań artystycznych w Europie oraz zwiększają rolę teatru partycypacyjnego w rozwijaniu potencjału młodych ludzi i w polepszeniu ich pozycji na europejskim rynku pracy.
Więcej

EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI

EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI

Dołącz do wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności i wyjedź do innego kraju, by zdobyć doświadczenie zawodowe w organizacji lub instytucji zagranicą.
Więcej

EM-MA: Ćwiczenia z zarządzania emocjami dla dorosłych

EM-MA: Ćwiczenia z zarządzania emocjami dla dorosłych

Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie umiejętności zarządzania emocjami wśród dorosłych.  Dowiedz się więcej.

ERROR404: kobiety w sektorze IT/ICT

ERROR404: kobiety w sektorze IT/ICT

Wspieramy kobiety w podejmowaniu i rozwijaniu kariery w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)Dowiedz się więcej.

ZAGŁĘBIOWSKI SZLAK KOBIET. Stacja Sosnowiec

ZAGŁĘBIOWSKI SZLAK KOBIET. Stacja Sosnowiec

To nowoczesna spacerowo – historyczna inicjatywa , której zadaniem jest przywrócenie pamięci o kobietach, które na terenie Sosnowca tworzyły, działały, organizowały pomoc dla ubogich, zakładały pierwsze szkoły i szpitale. Dowiedz się więcej.

VOYCE - DAJEMY GŁOS MŁODYM!

VOYCE - DAJEMY GŁOS MŁODYM!

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 16-25 lat, która chce, by jej poglądy i opinie miały wpływ na rzeczywistość i były wysłuchane. Dowiedz się więcej.

TANIEC: zdrowszy styl życia dla młodzieży

TANIEC: zdrowszy styl życia dla młodzieży

Głównym celem projektu jest więc dostarczenie osobom pracującym z młodzieżą szeregu narzędzi, wiedzy oraz  wymiany dobrych praktyk wspierających tworzenie warunków do pracy z młodzieżą i walce z depresją.. Dowiedz się więcej.

KLUBY SENIORA NA START

KLUBY SENIORA NA START

Celem projektu jest społeczna aktywizacja seniorów poprzez zakładanie klubów seniora, poprawienie skuteczności liderów klubów w ich prowadzeniu, a także angażowanie osób 60+ do działalności w klubach seniora.  Dowiedz się więcej.

SOLIDARNA SZTUKA SOKOŁOWSKA - młodzi na rzecz wspólnoty w Europie

SOLIDARNA SZTUKA SOKOŁOWSKA - młodzi na rzecz wspólnoty w Europie

 Projekt daje młodym ludziom z Europy i krajów partnerskich szansę rozwoju w ramach sztuk interdyscyplinarnych. Dowiedz się więcej.

GŁĘBOKA DEMOKRACJA W EDUKACJI MŁODYCH - klucz do Europy przyszłości

GŁĘBOKA DEMOKRACJA W EDUKACJI MŁODYCH - klucz do Europy przyszłości

 Projekt daje młodym ludziom z Europy i krajów partnerskich szansę rozwoju w ramach pozaformalnych i alternatywnych metod nauczania. Dowiedz się więcej.

SOLIDARNA MŁODZIEŻ - wolna edukacja szansą wzmocnienia demokracji w Europie

SOLIDARNA MŁODZIEŻ - wolna edukacja szansą wzmocnienia demokracji w Europie

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, a jego cele to przede wszystkim wspieranie rozwoju poczucia solidarności oraz wzmacnianie aktywnego obywatelstwa wśród wolontariuszy, dzieci, a także całej społeczności szkolnej i lokalnej. Dowiedz się więcej.

RUSZ SIĘ, ZMIENIAJ ŚWIAT!

RUSZ SIĘ, ZMIENIAJ ŚWIAT!

Celem projektu było wzbudzenie lub wzmocnienia zainteresowania młodzieży w Polsce kwestiami takimi jak: zaangażowanie społeczne, współodpowiedzialność, pomaganie, działanie dla społeczności lokalnej, ale i globalnej, przeciwdziałanie przemocy, postaw ksenofobicznych i rasistowskich. Dowiedz się więcej.

SZERZENIE SOLIDARNOŚCI - Armenia - Polska - Europa

SZERZENIE SOLIDARNOŚCI - Armenia - Polska - Europa

W ramach projektu wolontariusze z Polski spędzają 11 miesięcy w Armenii, gdzie poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą, przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej. Więcej

EUROPEJSKIE SKRZYDŁA DEMOKRACJI

EUROPEJSKIE SKRZYDŁA DEMOKRACJI

Wolontariusze europejscy w ciągu 11 miesięcy pracy mają możliwość poznania innego spojrzenia na edukację – pracują bowiem w alternatywnych szkołach na terenie Śląska: Demokratycznej Szkole Dzikiej w Tychach, Szkole Wolno mi w Gliwicach i  Naszej Dobrej Szkole w Katowicach. Przeczytajcie o projekcie Dowiedz się więcej

DZIAŁANIA MŁODZIEŻY DLA KREATYWNEGO DZIAŁANIA I ROZWOJU

DZIAŁANIA MŁODZIEŻY DLA KREATYWNEGO DZIAŁANIA I ROZWOJU

Od 2018 roku Stowarzyszenie realizuje projekt „Działanie młodzieży dla kreatywnego uczenia się i rozwoju” współfinansowany z programu Erasmus +, w ramach którego wolontariusze Europejscy pracują w kilku szkołach w Sosnowcu.  Przeczytaj o projekcie Dowiedz się więcej

STREFA WOLNA OD DYSKRYMINACJI

STREFA WOLNA OD DYSKRYMINACJI

Dyskryminacja jest zjawiskiem, które dotyka coraz większą część społeczeństwa. Zobacz jak możemy sobie z nim radzić Więcej

MŁODZIEŻ PRZECIW NADUŻYCIOM WŁADZY

MŁODZIEŻ PRZECIW NADUŻYCIOM WŁADZY

Problem nadużyć władzy w stosunku do młodych ludzi jest aktualnie niezwykle istotnym problemem. Sprawdź, jak możemy sobie z nim radzić!
Więcej

INFLUENCERS

INFLUENCERS

Wspieramy aktywne zaangażowanie młodych osób żyjących z niepełnosprawnością lub przewlekłą chorobą poprzez przedsiębiorczość społeczną. Działaj razem z nami!
Więcej

FILM SIOSTRY

FILM SIOSTRY

 Poznaj historię trzech sióstr z Afganistanu, prawdziwych liderek – Zohry, Gaisu i Parastu, które wspólnie zmieniają sytuację kobiet w swoim kraju, walczą o wolność i swoje marzenia.
Więcej

PRZEŁAMUJĄC CISZĘ

PRZEŁAMUJĄC CISZĘ

Stowarzyszenie razem z partnerskimi organizacjami, zdecydowało się aktywnie włączyć w zmianę społeczną, mającą na celu uświadomienie problemu przemocy wobec kobiet i wymianę praktyk międzynarodowych. Sprawdź, jak wyglądały nasze działania.
Więcej

PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM WŁADZY

PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM WŁADZY

Zapoznaj się z projektem i naucz się, jak rozpoznawać formy dominacji władzy i przeciwdziałać im.
Więcej

MŁODE LIDERKI AFGANISTANU

MŁODE LIDERKI AFGANISTANU

Jako Stowarzyszenie pracowaliśmy z kobietami w kraju ogarniętym wojną. Wzmacnialiśmy ich rozwój oraz działania na rzecz innych kobiet. Sprawdź, na czym polegała nasza praca z liderkami w Afganistanie.
Więcej

DRAGON DREAMING

DRAGON DREAMING

Sprawdź, na czym polega metoda Dragon Dreaming, jak wygląda jej upowszechnianie w Europie oraz dołącz do grona osób, którzy chcą osiągnąć więcej.
Więcej

THE GEPLE PROJECT - przywództwo Kobiet

THE GEPLE PROJECT - przywództwo Kobiet

Zapoznaj się z projektem, który ma na celu dzielenie się zasobami i wiedzą w celu opracowania najlepszych praktyk oraz zwiększenia udziału kobiet w życiu politycznym.
Więcej

EUROPA BEZ GRANIC

EUROPA BEZ GRANIC

Doświadczamy największego kryzysu uchodźczego w Europie w ostatnich czasach. Sprawdź, jak przeciwdziałamy temu problemowi.

Więcej

NASZE DZIAŁANIA

 

AKTUALNOŚCI

 

GRANTODAWCY

WIDEO

GALERIA

BLOG

INSTAGRAM

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

FACEBOOK