Projekt SMART-Y2022-07-08T12:57:24+02:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ŻYWE LABORATORIUM INNOWACJI! 

Jesteś osobą w wieku 17-30 lat? Interesujesz się ekologią? Bliski Ci jest temat zrównoważonego rozwoju miast i wsi? Chcesz działać w swojej społeczności, ale nie wiesz jak? Albo już masz doświadczenie jako aktywista, ale chcesz się dalej rozwijać? Interesuje Cię wymiana opinii między ludźmi z różnych środowisk  i wymyślanie zielonych rozwiązań? Jesteś gotowy do udziału w międzynarodowym Hackathonie online i swobodnie komunikujesz się w języku angielskim?

Jeśli przynajmniej na część z powyższych pytań udzieliłaś/łeś twierdzącej odpowiedzi koniecznie weź udział w spotkaniu Żywe Laboratorium Innowacji!

Zgłoszenia: wypełnij formularz do 2 czerwca [TUTAJ]. Następnie otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia i organizator skontaktuje się z tobą również telefonicznie, by potwierdzić udział. Dla osób o szczególnych potrzebach zapewniamy zwrot kosztów podróży na spotkanie i nocleg.

Szczegóły dotyczące spotkania jak i zielonego projektu SMART-Y Erasmus+ dla młodych osób oraz jego dalszych etapów znajdziesz poniżej. 


Plan spotkania Żywe Laboratorium Innowacji

data: 09.06.2022/ czwartek

godz. 15:00 – 20:00 

miejsce: Sosnowiec, Zagłębiowska Mediateka, ul. Kościelna 11, 

sala edukacyjna i ogród  

15:00- 15:30 Powitanie uczestników i aktywności integracyjne / M. Sobańska – trenerka, /

15:30- 15:45. Wprowadzenie do projektu SMART-Y / M. Stronczek – koordynatorka projektu

15:45 -16:05. Wystąpienie Prezydenta Miasta Sosnowiec, Arkadiusza Chęcińskiego dotyczące ekorozwoju miasta.

16:05- 16:30. Wystąpienie prof. Piotra Skubały /ekolog, działacz, popularyzator nauki/ dotyczące potrzeb zielonych zmian i podejmowania działań ekologicznych 

16:30- 17:00  Przerwa i poczęstunek 

17:00 17:45. Omówienie głównych pojęć: Żywe Laboratoria Innowacji/Living Local Labs, smart villages/Inteligentne Wioski, aktywne uczestnictwo młodzieży /prow. aktywistki Dagmara Dąbek i Wiktoria Grelewicz ze Stowarzyszenia Aktywne Kobiety/

17:45- 18:30 Identyfikacja eko-potrzeb uczestników prowadzona w formie dyskusji i aktywnej pracy grupowej /prow: Kamil Szewczyk, Śląski Ruch Klimatyczny, Fundacja Medeina/

18:30- 20:00  Zielony interaktywny warsztat tematyczny: wybór eko-projektów do rozwijania w trakcie Hackathonu i prezentacja pomysłów młodzieży

20:00 – 21:00  Kolacja i integracja 


Projekt SMART-Y „Młodzież na rzecz zielonych europejskich wiosek” finansowany w ramach programu Erasmus+ Unii Europejskiej powstał w odpowiedzi na  wyzwania współczesności związane z potrzebą wdrażania ekologicznych rozwiązań przez młodych ludzi .

NASZE CELE:

Celem projektu SMART-Y jest zaktywizowanie i zainteresowanie młodzieży (w wieku 17-30 lat) z całej Europy tworzeniem nowej lokalnej i zielonej rzeczywistości, w której młodzi ludzie, zwłaszcza z obszarów wiejskich, będą aktywni ekologicznie, nabiorą pewności siebie i dostrzegą istotność swojego wkładu na rzecz budowania nowoczesnego, bardziej przyjaznego i zrównoważonego otoczenia. Ponadto zechcą przyczynić do kreowania lokalnych polityk nastawionych na: zdecentralizowane usługi ekologiczne, zrównoważone rozwiązania energetyczne, cyfryzację społeczeństwa, zerową emisję, a także wszelkiego rodzaju innowacje, w tym popularyzację i wdrażanie w życie koncepcji smart villages (inteligentne wioski). Wszystko to, ma na celu wesprzeć realizację Celu 10 Europejskiej Strategii Młodzieży – Zrównoważona Zielona Europa.  

CEL I: Wzmocnienie

Aktywizacja, sieciowanie i wzmacnianie pozycji młodzieży w wieku od 17 do 30 lat w celu współtworzenia europejskich inteligentnych wiosek.

CEL II: Edukacja

Poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Przyczynianie się do tego, aby młodzież była aktywna ekologicznie, wykształcona i zdolna do tworzenia własnych zielonych projektów, które zechce wprowadzać w życie.

CEL III: Zmiany

Zwiększenie udziału młodzieży w programowaniu polityki lokalnej w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju. Dzięki czemu przyczyni się do realizacji ogólnej agendy polityki UE poprzez poprawę zaangażowania młodzieży w kontaktach z lokalnymi decydentami.

ETAPY PROJEKTU SMART-Y:

I. Żywe Laboratoria Innowacji (Local Living Labs), organizowane na poziomie lokalnym w każdym z krajów partnerskich, to najlepsza okazja dla młodzieży do zainspirowania się, wymiany pomysłami i dobrymi praktykami, a także uwolnienia drzemiących w niej pokładów energii i kreatywności. Podczas Laboratorium Innowacji młodzież będzie miała możliwość wysłuchać krótkiego wykładu eksperta w dziedzinie biologii, spotkać się z urzędnikiem instytucji publicznej i zaczerpnąć motywacji do działalności lokalnej od aktywisty Śląskiego Ruchu Klimatycznego. Wszystko to pozwoli jej uzyskać wiedzę o koncepcji inteligentnych wiosek, zapoznać się z pro-ekologicznymi rozwiązaniami implementowanymi przez samorządy w powiatach i gminach, a także uświadomić sobie, dlaczego warto angażować się w sprawy lokalne. Następnie dowie się jak wdrażać swoje idee w życie i wspólnie wypracuje 3 najbardziej palące problemy/potrzeby dotyczące miejsc, z których pochodzi. 

Żywe Laboratorium Innowacji odbędzie się 9 czerwca 2022 r. (w godzinach 15-20:00). W razie pytań prosimy o kontakt: activist.awa.med@gmai.com/797 199 728 (koordynatorka Wiktoria)

 

Udział w Żywym Laboratorium Innowacji pozwoli młodzieży wziąć udział 17-20 czerwca 2022 r. w wirtualnym hackathonie!

 

II. Wirtualny hackathon, zgromadzi w internetowym środowisku (platforma discord) zespoły młodych ludzi z całej Europy, reprezentujących różne narodowości, których połączy jeden cel: wyzwolenie kreatywnej energii w rozwiązywaniu problemów polityk lokalnych, podążanie za gwiazdą polarną „Zielonej i zrównoważonej Europy” w kierunku realizacji koncepcji inteligentnych wiosek. Wirtualny hackathon jest jedną z obiecujących metod umożliwiającą młodym ludziom udział w procesach kształtowania polityki z nietypowej, innowacyjnej i wysoce kreatywnej strony, zgodnie z założeniami projektu „Europa gotowa na wyzwania epoki cyfrowej”. Podczas wirtualnego hackathonu uczestnicy w 3-osobowych międzynarodowych grupach stworzą koncepcję własnych zielonych projektów, które będą rozwijać w trakcie warsztatów prototypowania w Austrii, Grecji i Polsce. Na warsztaty prototypowania uda się aż 36 najbardziej zaangażowanych osób, których koncepcje projektów zostaną wyróżnione przez jury hackathonu. 

III. Warsztaty prototypowania (jesień 2022 r. Austria, Grecja i Polska), mają za zadanie rozwinąć kreatywne myślenie i aktywność obywatelską u młodych ludzi w formie tworzenia polityki/programowania lokalnego i wyposażając ich w narzędzia praktyczne/prototypowania, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Młodzież nauczy się wcielać swoje pomysły w życie, opracowywać modele i prototypy, co będzie miało ogromny wpływ na poczucie własnej wartości i bardziej optymistyczne podejście do przyszłości i własnej w niej roli. 

IV. Konferencja podsumowująca projekt w Brukseli (wiosna 2023 r.)