Projekt SMART-Y2023-04-27T12:46:43+02:00

 

Projekt SMART-Y „Młodzież na rzecz zielonych europejskich wiosek” finansowany w ramach programu Erasmus+ Unii Europejskiej powstał w odpowiedzi na  wyzwania współczesności związane z potrzebą wdrażania ekologicznych rozwiązań przez młodych ludzi .

 

 

NASZE CELE:

Celem projektu SMART-Y jest zaktywizowanie i zainteresowanie młodzieży (w wieku 17-30 lat) z całej Europy tworzeniem nowej lokalnej i zielonej rzeczywistości, w której młodzi ludzie, zwłaszcza z obszarów wiejskich, będą aktywni ekologicznie, nabiorą pewności siebie i dostrzegą istotność swojego wkładu na rzecz budowania nowoczesnego, bardziej przyjaznego i zrównoważonego otoczenia. Ponadto zechcą przyczynić do kreowania lokalnych polityk nastawionych na: zdecentralizowane usługi ekologiczne, zrównoważone rozwiązania energetyczne, cyfryzację społeczeństwa, zerową emisję, a także wszelkiego rodzaju innowacje, w tym popularyzację i wdrażanie w życie koncepcji smart villages (inteligentne wioski). Wszystko to, ma na celu wesprzeć realizację Celu 10 Europejskiej Strategii Młodzieży – Zrównoważona Zielona Europa.  

CEL I: Wzmocnienie

Aktywizacja, sieciowanie i wzmacnianie pozycji młodzieży w wieku od 17 do 30 lat w celu współtworzenia europejskich inteligentnych wiosek.

CEL II: Edukacja

Poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Przyczynianie się do tego, aby młodzież była aktywna ekologicznie, wykształcona i zdolna do tworzenia własnych zielonych projektów, które zechce wprowadzać w życie.

CEL III: Zmiany

Zwiększenie udziału młodzieży w programowaniu polityki lokalnej w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju. Dzięki czemu przyczyni się do realizacji ogólnej agendy polityki UE poprzez poprawę zaangażowania młodzieży w kontaktach z lokalnymi decydentami.

 

ETAPY PROJEKTU SMART-Y:

I. Żywe Laboratoria Innowacji (Local Living Labs – środowisko doświadczalne, w którym technologia jest tworzona w warunkach rzeczywistego, codziennego życia, i w którym użytkownicy nowych rozwiązań są ich współtwórcami.), zorganizowane zostały na poziomie lokalnym w każdym z krajów partnerskich. Local Living Lab były najlepszą okazją dla młodzieży do zainspirowania się, wymiany pomysłami i dobrymi praktykami, a także uwolnienia drzemiących w niej pokładów energii i kreatywności.

Podczas Laboratorium Innowacji młodzież miała możliwość wysłuchać krótkiego wykładu eksperta w dziedzinie biologii prof. dr. hab. Piotra Skubały, spotkać się z urzędnikiem instytucji publicznej w Sosnowcu i zaczerpnąć motywacji do działalności lokalnej od aktywisty, Kamila Szewczyka ze Śląskiego Ruchu Klimatycznego. Wszystko to pozwoliło jej uzyskać wiedzę o koncepcji inteligentnych wiosek, zapoznać się z pro-ekologicznymi rozwiązaniami implementowanymi przez samorządy w powiatach i gminach, a także uświadomić sobie, dlaczego warto angażować się w sprawy lokalne. Local Living Lab w Polsce odbył się 9 czerwca 2022 r. w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu.

 

 

II. Dwie edycje wirtualnego hackathonu, zgromadziły w internetowym środowisku (platforma discord) zespoły młodych ludzi z całej Europy, reprezentujących różne narodowości, które połączył jeden cel:

~wyzwolenie kreatywnej energii w rozwiązywaniu problemów polityk lokalnych, podążanie za gwiazdą polarną „Zielonej i zrównoważonej Europy” w kierunku realizacji koncepcji inteligentnych wiosek.

Wirtualny hackathon jest jedną z obiecujących metod umożliwiającą młodym ludziom udział w procesach kształtowania polityki z nietypowej, innowacyjnej i wysoce kreatywnej strony, zgodnie z założeniami projektu „Europa gotowa na wyzwania epoki cyfrowej”.

Podczas obu edycji wirtualnego hackathonu, które odbyły się w czerwcu oraz wrześniu 2022 r. uczestnicy każdej z 3-osobowych grup międzynarodowych mieli za zadanie stworzyć koncepcję własnych zielonych projektów. Następnie jury hackathonu po długich obradach wyłoniło zwycięskie zespoły, które pod koniec września, w październiku i listopadzie udadzą się rozwijać je i przy tym nauczyć jak wcielać w życie w trakcie warsztatów prototypowania w Grecji, Polsce i Austrii. Wśród laureatów hackathonu znalazły się m.in. trzy Polki: Klaudia, Zofia i Amelia. Dziewczyny już niebawem wyjadą na warsztaty prototypowania do krajów partnerskich.

 

 

 

III. Warsztaty prototypowania (jesień 2022 r. Austria, Grecja i Polska), mają za zadanie rozwinąć kreatywne myślenie i aktywność obywatelską u młodych ludzi w formie tworzenia polityki/programowania lokalnego i wyposażając ich w narzędzia praktyczne/prototypowania, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Młodzież nauczy się wcielać swoje pomysły w życie, opracowywać modele i prototypy, co będzie miało ogromny wpływ na poczucie własnej wartości i bardziej optymistyczne podejście do przyszłości i własnej w niej roli. 

Za nami warsztaty prototypowania w Grecji i Polsce. Podczas kilkudniowych warsztatów uczestnicy wyłonieni z hackathonów mieli okazję spotkać się z rozmaitymi ekspertami z zakresu edukacji nieformalnej i obszaru ekologii, a następnie odbyć burzę mózgów i przedyskutować swoje pomysły na zrównoważony, oddolny rozwój miast i wsi, z których pochodzą. Ostatniego dnia warsztatów młodzież miała za zadanie przedstawić przed lokalnymi politykami i autorytetami prezentacje, w których zawarte zostały jej innowacyjne pomysły w tym m.in. żywa wieża z przestrzenią do spotkań w środku miasta, czy też urządzenia dozujące, mające na celu zredukować zużycie nawozów sztucznych w uprawach rolnych. Mamy nadzieję, że dzięki kreatywności i zapałowi uczestników uda im się zrealizować wyznaczone cele w niedalekiej przyszłości. Poza wysiłkiem intelektualnym i tworzeniem nowych koncepcji rozwojowych, młodzi ludzie z kilku krajów europejskich i pozaeuropejskich poświęcili się wymianie kulturowej i aktywności poza warsztatowej, w tym także zawiązywaniu nowych i liczymy, że długotrwałych znajomości 🙂 Przed nami ostatnie warsztaty prototypowania, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia 2022 r. w Austrii. 

Więcej informacji o warsztatach prototypowania w Polsce znajdziecie TUTAJ

 

IV. Konferencja podsumowująca projekt w Brukseli (wiosna 2023 r.)

OSTATNI ETAP PROJEKTU. WIĘCEJ INFORMACJI JUŻ WKRÓTCE.

Spotkanie partnerskie w Salonikach

Pod koniec września nasze przedstawicielki wzięły udział w międzynarodowej wizycie partnerskiej w Salonikach, w Grecji, w ramach projektu „SMART-y: Młodzież razem na rzecz zielonych i zrównoważonych europejskich wiosek” finansowanego ze środków z programu Erasmus+. Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tego spotkania, jak i nadchodzącymi działaniami Stowarzyszenia.

Pierwszego dnia wyjazdu wzięłyśmy udział w intensywnych spotkaniach z partnerami z Grecji, Austrii, Cypru, Włoch, Hiszpanii, Norwegii, Słowenii i Słowacji na temat hackathonu, który dotyczył różnych wyzwań współczesności związanych z potrzebą wdrażania ekologicznych rozwiązań przez młodych ludzi. 

W ramach projektu SMART-y odbyły się dwie edycje hackathonu. Zwycięzcy pierwszej z nich mogli wziąć udział w tygodniowych warsztatach w Salonikach, podczas których mogli pracować nad swoimi pomysłami, zaplanować, co zrobić, by wdrożyć je w życie, a także poznać nowe osoby i wymienić się doświadczeniem. Co więcej, wygrani w trakcie warsztatów zaplanowali też kampanie crowdfundingowe dot. swoich rewolucyjnych idei! 
 
Ostatniego dnia warsztatów uczestnicy przygotowali prezentacje na temat swoich pomysłów, których miałyśmy okazję wysłuchać na żywo. Zwycięzcy pierwszej edycji hackathonu, czyli młodzi Europejczycy w wieku 18-30 lat zaskoczyli nas swoimi licznymi pomysłami na temat różnych ekologicznych rozwiązań m.in. na temat tego, jak radzić sobie z plastikiem, co zrobić, by oczyścić wody z licznych śmieci czy jakie działania wdrożyć, by miasta stały się bardziej zrównoważone. 
 
Zwycięzcy drugiej edycji wezmą udział w warsztatach w Sosnowcu (pod koniec października) oraz w Wiedniu. Śledźcie naszą stronę, by dowiedzieć się, jak przebiegają prace nad projektami młodych ludzi! Już nie możemy się doczekać, czym tym razem zaskoczą nas młode osoby poprzez edukację nieformalną.
 
 
Drugiego dnia naszego spotkania partnerskiego planowaliśmy kolejne kroki w ramach projektu „SMART-y”. W nadchodzących miesiącach zorganizujemy m.in. okrągłe stoły, localne seminaria, a także konferencję finałową w Brukseli! Niebawem zdradzimy Wam więcej szczegółów.
 

Młodzież z Europy, Ameryki Południowej i Azji odwiedziła Sosnowiec. Pracowali nad pomysłami ratującymi planetę

Badania nad przyspieszeniem procesu rozkładu syntetycznych polimerów przez wybrane gatunki grzybów, zestaw sensorów i urządzeń dozujących, mający na celu ograniczenie użycia nawozów sztucznych czy żywa wieża z przestrzenią do spotkań, która stanie w centralnym miejscu miasta – to tylko niektóre z innowacyjnych pomysłów młodzieży, która przez 5 intensywnych dni warsztatów pracowała w Sosnowcu nad wdrożeniem swoich idei w życie w ramach projektu “SMART-y: Młodzież na rzecz zielonych europejskich wiosek” współfinansowanego ze środków z programu Erasmus+.

Od 24 do 29 października w siedzibie Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w Sosnowcu 12 młodych osób z Hiszpanii, Indii, Argentyny, Turcji, Słowenii, Wenezueli oraz Włoch wzięło udział w warsztatach prototypowania innowacyjnych pomysłów ekologicznych. Uczestnicy zostali wyłonieni poprzez wakacyjne hakatony online, podczas których mogli zebrać i rozwijać swoje idee w jednym miejscu, poznać i zaprzyjaźnić się z ludźmi z innych krajów, a także zrozumieć lepiej współczesne wyzwania związane z ekologią i zrównoważonym rozwojem. 

Warsztaty w Sosnowcu prowadzili: trenerka edukacji nieformalnej Monika Sobańska oraz zielony aktywista i eko-trener Kamil Szewczyk. Młodzi ludzie od rana do wieczora brali udział w zajęciach mających na celu rozwinięcie i udoskonalenie ich innowacyjnych pomysłów. Wszystko przy pomocy metod edukacji nieformalnej opartej na zdobywaniu i poszerzaniu umiejętności poprzez doświadczenie i metody aktywne, oraz dzięki specjalnie opracowanej w ramach europejskiego projektu Smart-y  metodologii angażowania młodych ludzi w tworzenie innowacji. Uczestnicy warsztatów podszkolili także swoje umiejętności w obrębie narzędzi cyfrowych, m.in. doskonalili tworzenie multimedialnych prezentacji, a także ćwiczyli wystąpienia publiczne. Opracowane przez młodzież pomysły to:

  • COMPLASTER badania nad przyspieszeniem procesu rozkładu syntetycznych polimerów przez wybrane gatunki grzybów, celem stworzenia specjalnych urządzeń domowych, w których grzyby będą pochłaniały opakowania plastikowe 
  • FERTIMIZER zestaw sensorów i urządzeń dozujących, mający na celu ograniczenie użycia nawozów sztucznych,
  • GARDEMENT żywa wieża z przestrzenią do spotkań, która stanie w centralnym miejscu miasta,
  • ABANDONED tania rewitalizacja opuszczonych parków i placów zabaw we współpracy z lokalną społecznością.

Program warsztatów był bardzo intensywny. Zagraniczni goście mieli także okazję wysłuchać prelekcji o Śląskim Ruchu Klimatycznym, projektach związanych z energetyką obywatelską, o holistycznej metodzie tworzenia projektów Dragon Dreaming, uwzględniającej dobro jednostki, wspólnoty oraz planety. Jednym z punktów programu była wizyta profesora Øyvinda Øklanda z uniwersytetu Volda w Norwegii, który przeprowadza z młodymi badania społeczne na temat wpływu ich zaangażowania społecznego na ich rozwój i życie.  W wolnych chwilach młodzi ludzie odwiedzili Muzeum Śląskie i Poziom 450, czyli ściankę wspinaczkową, która mieści się w byłej Kopalni Sosnowiec, zaznajamiając się z chluba naszego regionu, jaką jest architektura postindustrialna.

Zwieńczeniem warsztatów była wizyta senator Joanny Sekuły i pracowników biura marszałka Włodzimierza Czarzastego, przed którymi młodzież zaprezentowała swoje innowacyjne pomysły. W trakcie wizyty doszło do sesji pytań i odpowiedzi, która była wartościowa zarówno dla zagranicznych gości, jak i przedstawicieli polskiej sceny politycznej, którzy mogli wysłuchać głosu młodych, ich potrzeb i motywacji. 

Ostatnim etapem projektu Smart-y są bowiem spotkania młodych eko-innowatorów z całej Europy z politykami, by usprawnić procesy, dzięki którym młodzi i ich pomysły mogą uzyskać większy wpływ na rzeczywistość.

Filmik podsumowujący warsztaty w Sosnowcu

Okrągły Stół w ramach projektu SMART-y

W piątek (9 grudnia) w naszym Stowarzyszeniu odbyło się spotkanie w ramach projektu #SMARTY „Młodzież na rzecz zielonych i zrównoważonych europejskich wiosek”, finansowanego z programu #ERASMUSPLUS. Spotkanie to było przedostatnim etapem realizowanego przez nas projektu wraz z naszymi partnerami z 10 różnych krajów europejskich.

Podczas Okrągłego i Zielonego Stołu, z reprezentantami młodzieży licealnej z II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. E. Plater w Sosnowcu wraz z ich nauczycielką Anną Domagałą oraz młodzieżowych rad miast w województwie śląskim, a także młodzieżą studencką, na co dzień zaangażowaną w działalność pro-ekologiczną spotkali się przedstawiciele Parlamentu RP, w tym Mateusz Bochenek – Poseł na Sejm RP i Joanna Sekuła Senator RP, a także pełnomocniczka Prezydenta Katowic ds. klimatu, Beata Urych. Ponadto radny Miasta Katowice Patryk Białas i pełnomocnik Prezydenta Sosnowca ds. czystego powietrza, Mateusz Kruk.

 
Celem Okrągłego Stołu #SMARTY było stworzenie pola do międzypokoleniowej debaty, a następnie wypracowanie wspólnych pomysłów i najważniejszych postulatów, które zostaną zawarte w tzw. Road Map, czyli szczegółowym harmonogramie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i wsi w naszym kraju. Kolejnym krokiem będzie przedstawienie Road Map podczas konferencji podsumowującej projekt w maju 2023 w Parlamencie Europejskim.
 
Poza tym, młodzież miała niepowtarzalną okazje zaprezentować w gronie ekspertów swoje zielone, innowacyjne pomysły i zaczerpnąć rady jak może je wdrożyć w życie. Przedstawiła również projekty, które udało jej się stworzyć najpierw podczas Lokalnego Laboratorium Innowacji, które odbywało się w maju br. Następnie rozwinąć w czasie wirtualnego hackathonu z czerwca i września, żeby wreszcie dopracować je na jesiennych warsztatach prototypowania idei w Austrii oraz Grecji. W warsztatach brali udział nasi ambasadorowie projektu: Klaudia Kania i Jakub Łuszcz, czego serdecznie im gratulujemy!
 

 

Z wielkim żalem zbliżamy się do końca tego niesamowitego projektu. Czujemy się zaszczyceni tym, że mogliśmy koordynować projekt i uczestniczyć w każdym etapie jego trwania. Jesteśmy pod wrażeniem pomysłów i zapału młodzieży, która nie boi się mierzyć wysoko i walczyć o swoje. Trzymamy kciuki żeby wszystkie plany i projekty udało jej się czym prędzej zrealizować!  Bezapelacyjnie to w młodzieży tkwi siła i nadzieja na lepsze jutro.

Lokalne seminarium w ramach projektu „SMART-y”

W sobotę 22 kwietnia w ramach projektu Smart-y / From Zero to Hero Project i z okazji Dnia Ziemi zorganizowaliśmy lokalne seminarium, podczas którego opowiedzieliśmy o projekcie SMART-Y, ale również posprzątaliśmy część Zagórza w Sosnowcu. Taki mały czyn społeczny, który sprawił, że Zagórze jest czystsze i piękniejsze. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w seminarium i akcji sprzątania świata, w tym pracownikom biura europosła Łukasza Kohuta oraz samemu europosłowi.

 

 

Sprawozdanie z planu działania w zakresie polityki

SMART-y-Policy-Roadmap-Polish-Version

Konferencja i spotkanie partnerskie w Brukseli

W dniach 20-21 kwietnia w Brukseli odbyła się konferencja wieńcząca projekt „SMART-y: Młodzież na rzecz zielonych europejskich wiosek” oraz spotkanie z naszymi partnerami z 9 krajów. Projekt był współfinansowany ze środków z programu Erasmus+. Zachęcamy do przeczytania relacji z wyjazdu.

Podczas dwudniowej wizyty w Brukseli, pracownice naszej organizacji – Marlena i Wiktoria oraz uczestnicy projektu Smart-y / From Zero to Hero Project – Klaudia i Jakub wzięli udział w Konferencji „Make Rural Europe Smarter”. W czasie konferencji został zaprezentowany raport z podsumowaniem 24-miesięcznego projektu SMART-Y. Ponadto, uczestnicy konferencji wysłuchali rozmowy z działaczką European Greens nt. sytuacji najmniej zurbanizowanych państw członkowskich UE.
 

Drugiego dnia pobytu w Brukseli – Marlena i Wiktoria uczestniczyły w spotkaniu podsumowującym, z partnerami wszystkich 10-u organizacji biorących udział w projekcie. Każda z organizacji zaprezentowała wyniki swoich działań na poziomie lokalnym oraz międzynarodowym. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, które koordynowało cały projekt, z dumą może pochwalić się tym, że udało się zrealizować wszystkie z zaplanowanych działań w ramach projektu.

W międzyczasie, Wiktoria, Marlena, Kuba i Klaudia zwiedzili Brukselę i najważniejsze instytucje unijne. Bruksela to miasto, które tętni życiem, więc było co robić! Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy. Cieszymy się, że miałyśmy możliwość uczestniczyć w projekcie SMART-Y i współpracować przy jego wdrażaniu z tyloma wspaniałymi organizacjami. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze okazja spotkać się, z niektórymi z nich przy innych projektach. To były intensywne 24-miesiące z projektem SMART-Y! W czasie trwania projektu udało się przeprowadzić: laboratorium innowacji, dwa wirtualne hackathony, trzy międzynarodowe warsztaty, cztery międzynarodowe spotkania partnerskie, okrągły stół oraz lokalne seminarium. Duma nas rozpiera!