Wesprzyj nas2020-03-31T11:01:48+02:00

WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA

Działalność Stowarzyszenia Aktywne Kobiety możliwa jest dzięki dotacjom publicznym i wpłatom darowizn od osób indywidualnych i firm. Jeśli podzielasz nasze wartości, chcesz się zaangażować w pomoc potrzebującym i wesprzeć edukację i pozytywne zmiany społeczne – czekamy na Twój gest.

Wesprzyj nasze akcje wybierając wpłatę poniżej  lub bezpośrednio
na konto Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, w tytule: darowizna na cele statutowe
PL 12 2490 0005 0000 4500 7542 7265

Zapraszamy do grona osób, które wraz z nami chcą zmieniać świat na lepsze.

Darmowy Program PIT dostarcza
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, dlatego możesz podarowac nam 1 % swojego podatku, który przeznaczymy na realizację naszej misji.

Wystarczy, że w rozliczeniu rocznym podasz nasz numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000092308.

Podarowane przez Ciebie środki przekażemy na edukację, zwiększenie szans życiowych osób potrzebujących  – kobiet, seniorów, młodzieży.  

 

Wspierając nas finansowo, angażujesz się w naszą działalność

Stowarzyszenie może realizować działania społeczne dzięki nowym technologiom i dobremu sprzętowi komputerowemu.

Jeśli dysponujesz sprzętem w dobrym stanie i możesz się nim podzielić – chętnie przyjmiemy go od Ciebie. Dzięki niemu będziemy mogli zorganizować jeszcze więcej potrzebnych akcji.

Zgłoś chęć podarowania sprzętu formularzem.
Stawiamy na działający sprzęt, który będziemy mogli używać jeszcze przez kilka lat.

Dziękujemy !

GRANTODAWCY i DARCZYŃCY

Serdecznie dziękujemy wrocławskiej firmie AFTERWEB https://afterweb.pl za wsparcie naszego Stowarzyszenia!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych ASOS

EOG Fundusze Norweskie

Europejski Fundusz Społeczny

Komisja Europejska w ramach Programu LLP Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”, Młodzież oraz Erasmus+

Sosnowiecka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Mamy przyjemność wyróżnić firmę Adsystem https://www.adsystem.pl/ oferującą nowoczesne materiały reklamowe. Dołączyła ona dziś do grona firm, wspierających nasze Stowarzyszenie. Cieszymy się, mogąc powitać kolejnego Darczyńcę wśród Przyjaciół Aktywnych Kobiet.

Gmina Sosnowiec

Urząd Marszałkowski województwa śląskiego i województwa świętokrzyskiego

Bank Gospodarki Żywnościowej O/Sosnowiec

firma DUREX

Kompania Piwowarska

Osoby prywatne

tekst alternatywny

Jeśli państwa firma lub organizacja utożsamia się z naszymi wartościami i misją, możemy spotkać się na drodze ich realizacji, wspólnie pomagać ludziom i wprowadzać zmiany/innowacje społeczne.

Współpraca z organizacją zaufania społecznego oraz pożytku publicznego przyczyni się do upowszechnienia wizerunku firmy jako instytucji społecznie zaangażowanej i odpowiedzialnej, co zgodne jest z ideą Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie.

Wspólnie możemy realizować projekty społeczne i edukacyjne, prowadzić kampanie na rzecz rozwiązywania problemów i promować wspólne wartości, organizować działania edukacyjne, pomoc grupom społecznym zagrożonym wykluczeniem czy wzmacniać  tych, którzy dzięki naszej współpracy będą mogli rozwijać skrzydła i potencjał. W ramach współpracy oferujemy pakiety sponsorskie lub partnerskie.

Wypełnij i skontaktuj się z nami!

Nasza organizacja jest od lat partnerem społecznym w wielu projektach i przedsięwzięciach o charakterze lokalnym, międzyregionalnym i międzynarodowym. Jesteśmy podwykonawcą zadań, które wymagają znajomości problemów społecznych i skutecznych, nowoczesnych metod ich rozwiązywania. Od przeszło 15 lat współpracujemy z Ambasadami, Urzędami Marszałkowskimi, Ministerstwami, koalicjami organizacji, innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą.

Jeśli szukasz wiarygodnego i doświadczonego partnera do współpracy, skontaktuj się z nami.

Wypełnij i skontaktuj się z nami!

Popierasz równouprawnienie kobiet i mężczyzn? Czujesz, że chciałabyś coś zmienić w otaczającej cię rzeczywistości, by świat był lepiej i sprawiedliwiej urządzony? Chcesz mieć udział we wzmacnianiu kobiecej solidarności i pozytywnych zmianach społecznych? Dołącz do członkiń Stowarzyszenia Aktywne Kobiety!
Jesteśmy gronem kobiet, które działają i pracują po to, by nam wszystkim żyło się lepiej.

Rozwijamy się poznając różne metody rozwoju osobistego. Nasze prawniczki i psycholożki pomagają kobietom w kryzysowych sytuacjach. Edukujemy kobiety, seniorów i młodzież zawodowo, bo wszyscy mogli rozwijać się, pracować zgodnie ze swym potencjałem. Prowadzimy kampanie przeciwko szkodliwym stereotypom, które umniejszają wartość ludzi.

Od niemal dekady aktywnie działamy społecznie na Śląsku, Polsce, w Europie i na świecie.. Są wśród nas socjolożki, kulturoznawczynie, prawniczki, nauczycielki, psycholożki, pielęgniarki, lingwistki. Obrończynie praw człowieka, aktywistki społeczne, trenerki, wizjonerki. Są także i mężczyźni, którzy popierają ideę równouprawnienia i włączenia społecznego.

Zapraszamy Cię do naszego grona!!!

Członkiniom/członkom Stowarzyszenia oferujemy zaproszenia na ciekawe imprezy, dostęp do wartościowych informacji i ogłoszeń, możliwość wpływu na działania organizacji i odbywania wolontariatu, udział w ciekawych wydarzeniach w regionie i na całym świecie, uczestnictwo w realizowanych projektach, współpracę, a także szereg innych korzyści.

ABC PRZYSTĄPIENIA DO ORGANIZACJI

1. Zapoznaj się z regulaminem członkowskim.

 

2. Wypełnij deklarację udziału.

3. Poczekaj na decyzję władz Stowarzyszenia.

4. Wpłać opłatę członkowską.

MATRONAT

W ramach matronatu oferujemy wsparcie projektom społecznym i edukacyjnym oraz akcjom zgodnym z naszą misją i priorytetami.

Propozycje zaangażowania się w projekty i inicjatywy będą rozpatrywane pod względem następujących kryteriów:

1. Charakter i cele przedsięwzięcia:

– nie mogą być sprzeczne ze Statutem Stowarzyszenia Aktywne Kobiety
– nie mogą być dyskryminujące dla żadnej grupy społecznej
– nie mogą mieć charakteru partyjnego lub wyznaniowego
– powinny być związane z naszą działalnością:

 • z działaniami na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn
 • z działaniami na rzecz zwiększania aktywności kobiet i ich udziału w różnych dziedzinach życia
 • z pomocą w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji, umożliwiającym kobietom czynny udział w różnych dziedzinach życia
 • z działaniami, mającymi na celu poprawę sytuacji kobiet.
 • z działaniami na rzecz zwiększenia aktywności seniorów
 • z działaniami na rzecz podnoszenia jakości edukacji pozaformalnej

 

2. Możliwy charakter zaangażowania Stowarzyszenia Aktywne Kobiety:

– matronat np. publikacji, wydarzenia, konferencji etc
– wsparcie merytoryczne
– wystąpienie kadry Stowarzyszenia Aktywne Kobiety

3. Minimalny czas na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji wynosi co najmniej 1 miesiąc.

4. Partnerów, pragnących nawiązać z nami współpracę, prosimy o poczynienie na rzecz Stowarzyszenia Aktywne Kobiety darowizny, która posłuży nam do realizacji naszych celów statutowych.

Propozycje należy zgłaszać na maila: promocja.sak@gmail.com

PRACUJ Z PASJĄ!

Osobom, które zainteresowane są zdobyciem doświadczenia zawodowego w organizacji pozarządowej oferujemy możliwość odbycia praktyki i stażu w naszym biurze w Sosnowcu. Z nami nauczysz się planowania projektów społecznych i zarządzania nimi, promowania działalności społecznej, marketingu, social mediów; aktywizacji społeczności lokalnej, współpracy z partnerami lokalnymi i wystąpień publicznych.

Możesz zdobyć doświadczenie w realizacji projektów młodzieżowych, senioralnych i kobiecych, poświęconych rozwojowi zawodowemu, obywatelskiemu, osobistemu i publicznemu. W naszym biurze jest także możliwość rozwinięcia skrzydeł jako informatyk, grafik, pracownik biurowy, księgowy, prawnik, psycholog, terapeuta czy facylitator.

To, co odróżnia nas od innych podmiotów to kreatywna praca zgodna z wartościami i pasją.

Na staż zapraszamy osoby, które mają wcześniejsze doświadczenie w pracy wolontariackiej, lubią pracę zespołową, potrafią obsługiwać komputer, nie boją się uczyć nowych technologii, znają język angielski, gotowe są zaangażować się z głębi serca i są otwarte na współpracę w środowisku międzynarodowym. Oferujemy pracę w dynamicznym środowisku, gdzie pokonujemy sporo wyzwań i cały czas się uczymy.

Możliwość odbycia praktyk i staży należy wcześniej samemu zaaranżować z właściwym Urzędem Pracy, uczelnią lub instytucją rynku pracy, z którymi stowarzyszenie może rozpocząć współpracę partnerską. Stowarzyszenie ma możliwość realizacji stażu, jednakże należy posiadać organizację/instytucję, która staż nadzoruje.

Długość odbywania stażu – co najmniej 6 m-cy.

 

 

 Zgłoszenia na staż: promocja.sak@gmail.com

Dla firm, organizacji oraz instytucji organizujemy i prowadzimy działania edukacyjne i konsultacje eksperckie przy użyciu atrakcyjnych i nowoczesnych narzędzi uczenia się i dzielenia wiedzą.

Tematyka:

 • planowanie projektów i fundraising
 • zarządzanie cyklem projektowym
 • PR i kontakty z mediami
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, równość szans kobiet i mężczyzn
 • godzenie życia zawodowego z rodzinnym
 • radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • empowerment coaching
 • skuteczne prowadzenie kampanii wyborczych dla kobiet
 • partycypacja obywatelska seniorów

Program warsztatów jest szyty na miarę i każdorazowo poprzedzony analizą potrzeb uczestników. Pracujemy w otoczeniu indoor oraz outdoor.

Warsztaty prowadzone są przez certyfikowane trenerki naszej organizacji posiadające wieloletnie doświadczenie w edukacji pozaformalnej.
Szkolenia/warsztaty/treningi prowadzimy przy użyciu nowoczesnych metod interaktywnych i narzędzi edukacji pozaformanej. Wzbudzają one zaangażowanie wszystkich uczestników, bazują na konkretnych zdaniach odwołując się do realnych problemów z życia, pozwalają na precyzyjne dopasowanie zadań do potrzeb, skupiają uwagę grupy oraz wzbudzają zaciekawienie, pogłębiają autorefleksję i pozwalają dojść do ogólnych wniosków na podstawie jednostkowej sytuacji. Wnioski wypracowane dzięki użyciu metod interaktywnych mają zastosowanie w rzeczywistości. Metody te wprowadzają nowa wiedzę odwołując się do emocji w procesie jej przekazywania.

Pracujemy w innowacyjnym podejściu holistycznym, odwołując się do emocji, doświadczeń, zabawy i eksperymentowania.

Jeśli potrzebujesz konsultacji dotyczących równości szans, planowania projektów i fundraisingu – również służymy pomocą.

kontakt: sobanska.monika@gmail.com

 

 • prowadzenie treningów planowania europejskich projektów społecznych i edukacyjnych dla liderów i wolontariuszy na Maderze
 • prowadzenie szkoleń z równości szans dla przedstawicieli związków zawodowych
 • opracowywanie nowoczesnych metod edukacji liderek wraz z kadrą innych organizacji zagranicą, praca nad platforma edukacyjną
 • prowadzenie warsztatów planowania projektów i prowadzenia działań promocyjnych podczas trzech edycji Akademii Liderek i Animatorek Społecznych w Sosnowcu / 2005-2007/
 • prowadzenie warsztatów “Działaj z nami i pracuj z pasją” podczas Rozwojowo-Rozrywkowego Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron
 • prowadzenie treningów planowania projektów społecznych dla studentów V roku specjalizacji „Rozwiązywanie problemów w społecznościach lokalnych” na Wydziale Polityki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2007-2013

 

 • prowadzenie warsztatów podczas Festiwalu Umiejętności Społecznych FUS w Garwolinie
 • organizacja warsztatów i treningów w ramach projektu „Oczy szeroko otwarte – przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt” w Sosnowcu
 • organizacja treningów umiejętności psychospołecznych w ramach projektu „Nie jesteś sama – wsparcie samotnych matek zagrożonych wykluczeniem społecznym”
 • prowadzenie warsztatów umiejętności liderskich dla liderek mniejszości niemieckiej wraz z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach i Opolu /2014-2016/
 • prowadzenie treningów rozwoju kreatywności w ramach projektu “Krąg Kreatywności” w Sosnowcu
 • wygłaszanie prelekcji i wystąpień podczas wielu konferencji, Kongresów Kobiet
 • prowadzenie wykładów, prelekcji i warsztatów na temat partycypacji obywatelskiej seniorów.