Wesprzyj nas2021-03-15T08:55:03+01:00

Wesprzyj nasze działania

Działalność Stowarzyszenia Aktywne Kobiety możliwa jest dzięki dotacjom publicznym i wpłatom darowizn od osób indywidualnych i firm. Jeśli podzielasz nasze wartości, chcesz się zaangażować w pomoc potrzebującym i wesprzeć edukację i pozytywne zmiany społeczne – czekamy na Twój gest.

Wesprzyj nasze akcje wybierając wpłatę poniżej  lub bezpośrednio
na konto Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, w tytule: darowizna na cele statutowe
PL69 2490 0005 0000 4600 5193 0559

Zapraszamy do grona osób, które wraz z nami chcą zmieniać świat na lepsze.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, dlatego możesz podarować nam 1 % swojego podatku, który przeznaczymy na realizację naszej misji.

Wystarczy, że w rozliczeniu rocznym podasz nasz numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000092308.

Podarowane przez Ciebie środki przekażemy na edukację, zwiększenie szans życiowych osób potrzebujących  – kobiet, seniorów i młodzieży.  

 

Wspierając nas finansowo, angażujesz się w naszą działalność!

Stowarzyszenie może realizować działania społeczne dzięki nowym technologiom i dobremu sprzętowi komputerowemu.

Jeśli dysponujesz sprzętem w dobrym stanie i możesz się nim podzielić – chętnie przyjmiemy go od Ciebie. Dzięki niemu będziemy mogli zorganizować jeszcze więcej potrzebnych akcji.

Zgłoś chęć podarowania sprzętu formularzem.
Stawiamy na działający sprzęt, który będziemy mogli używać jeszcze przez kilka lat.

Dziękujemy !

Grantowawcy i darczyńcy

Serdecznie dziękujemy wrocławskiej firmie AFTERWEB za wsparcie naszego Stowarzyszenia!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych ASOS

EOG Fundusze Norweskie

Europejski Fundusz Społeczny

Komisja Europejska w ramach Programu LLP Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”, Młodzież oraz Erasmus+

Sosnowiecka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Mamy przyjemność wyróżnić firmę Adsystem https://www.adsystem.pl/ oferującą nowoczesne materiały reklamowe. Dołączyła ona dziś do grona firm, wspierających nasze Stowarzyszenie. Cieszymy się, mogąc powitać kolejnego Darczyńcę wśród Przyjaciół Aktywnych Kobiet.

Gmina Sosnowiec

Urząd Marszałkowski województwa śląskiego i województwa świętokrzyskiego

Bank Gospodarki Żywnościowej O/Sosnowiec

firma DUREX

Kompania Piwowarska

Osoby prywatne

tekst alternatywny

Jeśli państwa firma lub organizacja utożsamia się z naszymi wartościami i misją, możemy spotkać się na drodze ich realizacji, wspólnie pomagać ludziom i wprowadzać zmiany/innowacje społeczne.

Współpraca z organizacją zaufania społecznego oraz pożytku publicznego przyczyni się do upowszechnienia wizerunku firmy jako instytucji społecznie zaangażowanej i odpowiedzialnej, co zgodne jest z ideą Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie.

Wspólnie możemy realizować projekty społeczne i edukacyjne, prowadzić kampanie na rzecz rozwiązywania problemów i promować wspólne wartości, organizować działania edukacyjne, pomoc grupom społecznym zagrożonym wykluczeniem czy wzmacniać  tych, którzy dzięki naszej współpracy będą mogli rozwijać skrzydła i potencjał. W ramach współpracy oferujemy pakiety sponsorskie lub partnerskie.

Skontaktuj się z nami! Napisz na maila: promocja.sak@gmail.com  lub zadzwoń pod numer: +48514905529

Nasza organizacja jest od lat partnerem społecznym w wielu projektach i przedsięwzięciach o charakterze lokalnym, międzyregionalnym i międzynarodowym. Jesteśmy podwykonawcą zadań, które wymagają znajomości problemów społecznych i skutecznych, nowoczesnych metod ich rozwiązywania. Od przeszło 20 lat współpracujemy z Ambasadami, Urzędami Marszałkowskimi, Ministerstwami, koalicjami organizacji, innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą.

Jeśli szukasz wiarygodnego i doświadczonego partnera do współpracy, skontaktuj się z nami.

Współpracują z nami

Popierasz nasze działania? Czujesz, że chciałabyś/chciałbyś coś zmienić w otaczającej cię rzeczywistości, by świat był lepiej i sprawiedliwiej urządzony? Chcesz mieć udział pozytywnych zmianach społecznych? Dołącz do członkiń i członków Stowarzyszenia Aktywne Kobiety!
Jesteśmy gronem osób, które działają i pracują razem po to, by nam wszystkim żyło się lepiej.

Rozwijamy się poznając różne metody rozwoju osobistego. Edukujemy młodzież, kobiety oraz seniorów, by wszyscy mogli rozwijać się, zmieniać świat i pracować zgodnie ze swym potencjałem i misją. Prowadzimy kampanie przeciwko szkodliwym stereotypom, które umniejszają wartość ludzi. Otwieramy możliwości udziału w innowacyjnej europejskiej edukacji pozaformalnej.

Od 18 lat aktywnie działamy społecznie na Śląsku, Polsce, w Europie i na świecie. Są wśród nas socjolożki, trenerzy, kulturoznawczynie, filmowcy, prawniczki, nauczycielki, finansiści, psycholożki, edukatorzy. Obrońcy praw człowieka, aktywiści społeczni, i wizjonerzy.Są także mężczyźni, którzy popierają ideę równych szans i włączenia społecznego.

Zapraszamy Cię do naszego grona!!!

Członkiniom/członkom Stowarzyszenia oferujemy zaproszenia na ciekawe imprezy, dostęp do wartościowych informacji i ogłoszeń, możliwość wpływu na działania organizacji, uczestnictwo w realizowanych projektach, współpracę społeczną, wolontariacką i zawodową, a także szereg innych korzyści.

ABC Przystąpienia do organizacji

1. Zapoznaj się z regulaminem członkowskim.

 

2. Wypełnij deklarację udziału.

3. Poczekaj na decyzję władz Stowarzyszenia.

4. Wpłać opłatę członkowską.

Matronat

W ramach matronatu oferujemy wsparcie akcjom zgodnym z naszą misją i priorytetami.

Propozycje objęcia matronatem będą rozpatrywane pod względem:

 1. Charakter i cele przedsięwzięcia:
 • nie mogą być sprzeczne ze Statutem Stowarzyszenia Aktywne Kobiety
 • nie mogą być dyskryminujące dla żadnej grupy społecznej
 • nie mogą mieć charakteru partyjnego lub wyznaniowego
 • powinny być związane z naszą działalnością i misją /wyrównywanie szans i włączanie społeczne/
 1. Możliwy charakter zaangażowania Stowarzyszenia Aktywne Kobiety:
 • matronat np. publikacji, wydarzenia, konferencji etc.
 • wsparcie merytoryczne
 • udział kadry Stowarzyszenia w wydarzeniu/akcji
 1. Minimalny czas na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji wynosi co najmniej 1 miesiąc.
 2. Partnerów, pragnących nawiązać z nami współpracę, zachęcamy do przekazania darowizny, która posłuży nam do realizacji wspólnych celów  i misji.

Propozycje należy zgłaszać na maila: promocja.sak@gmail.com

Pracuj z pasją!

Osobom, które zainteresowane są zdobyciem doświadczenia zawodowego w organizacji pozarządowej oferujemy możliwość odbycia praktyki lub stażu w naszym biurze w Sosnowcu. Z nami nauczysz się planowania projektów społecznych i zarządzania nimi, organizacji warsztatów, kampanii i akcji, działań edukacji pozaformalnej, promowania działalności społecznej i social mediów; aktywizacji społeczności lokalnej, współpracy z partnerami lokalnymi i wystąpień publicznych.

Możesz zdobyć doświadczenie w realizacji projektów młodzieżowych, senioralnych i kobiecych, poświęconych rozwojowi zawodowemu, obywatelskiemu, osobistemu i publicznemu. U nas otrzymasz możliwość rozwinięcia skrzydeł jako: fundraiser, edukator, koordynator projektów krajowych i międzynarodowych, informatyk, grafik, pracownik biurowy, księgowy, prawnik, psycholog, terapeuta czy facylitator.

To, co odróżnia nas od innych podmiotów to kreatywna praca zgodna z wartościami i pasją.

Na staż zapraszamy osoby, które lubią pracę zespołową, potrafią obsługiwać komputer, nie boją się uczyć nowych technologii, znają język angielski, gotowe są zaangażować się z głębi serca i są otwarte na współpracę w dynamicznym środowisku. To praca, w której pokonujemy sporo wyzwań i cały czas się uczymy.

Zgłoszenia na staż: rekrutacja.sak@gmail.com. Prosimy o przesłanie CV i krótkiego listu motywacyjnego.

Koszty odbywania stażu opłacane są przez osobę odbywającą go. Zapraszamy do kontaktu z opiekunką staży: tel. 602314431.

Dla firm, organizacji oraz instytucji prowadzimy działania edukacyjne i konsultacje eksperckie przy użyciu atrakcyjnych narzędzi edukacji pozaformalnej.

Tematyka:

 • planowanie projektów i fundraising, zarządzanie cyklem projektowym
 • PR i kontakty z mediami
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, równość szans kobiet i mężczyzn
 • godzenie życia zawodowego z rodzinnym
 • radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • skuteczne prowadzenie kampanii wyborczych dla kobiet
 • partycypacja obywatelska i społeczna seniorów

Program warsztatów jest szyty na miarę i każdorazowo poprzedzony analizą potrzeb uczestników. Pracujemy w otoczeniu indoor oraz outdoor.

Warsztaty prowadzone są przez certyfikowane trenerki naszej organizacji posiadające wieloletnie doświadczenie w edukacji pozaformalnej.

Pracujemy w innowacyjnym podejściu holistycznym, odwołując się do emocji, doświadczeń, zabawy i eksperymentowania.

Jeśli potrzebujesz konsultacji dotyczących równości szans, planowania projektów i fundraisingu – również służymy pomocą.

Kontakt: sobanska.monika@gmail.com lub tel.: 602314431.

Doświadczenia edukacyjne organizacji

 • prowadzenie treningów planowania projektów dla liderów i wolontariuszy na Maderze /Portugalia/
 • prowadzenie szkoleń z równości szans dla przedstawicieli związków zawodowych
 • opracowywanie nowoczesnych metod edukacji liderów wraz z kadrą innych organizacji europejskich
 • prowadzenie warsztatów planowania projektów i działań promocyjnych dla liderek i liderów
 • prowadzenie treningów planowania projektów społecznych dla studentów na Wydziale Polityki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
 • prowadzenie warsztatów podczas Festiwalu Umiejętności Społecznych FUS w Garwolinie

 

 • organizacja warsztatów i treningów na temat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt
 • organizacja treningów umiejętności społecznych i psychospołecznych dla samodzielnych matek 
 • prowadzenie warsztatów umiejętności liderskich dla liderek mniejszości niemieckiej wraz z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach i Opolu /2014-2016/
 • prowadzenie treningów rozwoju kreatywności 
 • wygłaszanie prelekcji i wystąpień podczas wielu konferencji i kongresów
 • prowadzenie wykładów, prelekcji i warsztatów na temat partycypacji obywatelskiej seniorów i skutecznego działania liderów senioralnych