Współpraca 2019-04-10T15:49:04+00:00

GRANTODAWCY i DARCZYŃCY

Serdecznie dziękujemy wrocławskiej firmie AFTERWEB https://afterweb.pl za wsparcie naszego Stowarzyszenia!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych ASOS

EOG Fundusze Norweskie

Europejski Fundusz Społeczny

Komisja Europejska w ramach Programu LLP Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”, Młodzież oraz Erasmus+

Sosnowiecka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Gmina Sosnowiec

Urząd Marszałkowski województwa śląskiego i województwa świętokrzyskiego

Bank Gospodarki Żywnościowej O/Sosnowiec

firma DUREX

Kompania Piwowarska

Osoby prywatne

Mamy przyjemność wyróżnić firmę Adsystem https://www.adsystem.pl/ oferującą nowoczesne materiały reklamowe. Dołączyła ona dziś do grona firm, wspierających nasze Stowarzyszenie. Cieszymy się, mogąc powitać kolejnego Darczyńcę wśród Przyjaciół Aktywnych Kobiet.

Jeśli państwa firma lub organizacja utożsamia się z naszymi wartościami i misją, możemy spotkać się na drodze ich realizacji, wspólnie pomagać ludziom i wprowadzać zmiany/innowacje społeczne.

Współpraca z organizacją zaufania społecznego oraz pożytku publicznego przyczyni się do upowszechnienia wizerunku firmy jako instytucji społecznie zaangażowanej i odpowiedzialnej, co zgodne jest z ideą Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie.

Wspólnie możemy realizować projekty społeczne i edukacyjne, prowadzić kampanie na rzecz rozwiązywania problemów i promować wspólne wartości, organizować działania edukacyjne, pomoc grupom społecznym zagrożonym wykluczeniem czy wzmacniać  tych, którzy dzięki naszej współpracy będą mogli rozwijać skrzydła i potencjał. W ramach współpracy oferujemy pakiety sponsorskie lub partnerskie.

Wypełnij i skontaktuj się z nami!

Nasza organizacja jest od lat partnerem społecznym w wielu projektach i przedsięwzięciach o charakterze lokalnym, międzyregionalnym i międzynarodowym. Jesteśmy podwykonawcą zadań, które wymagają znajomości problemów społecznych i skutecznych, nowoczesnych metod ich rozwiązywania. Od przeszło 15 lat współpracujemy z Ambasadami, Urzędami Marszałkowskimi, Ministerstwami, koalicjami organizacji, innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą.
Jeśli szukasz wiarygodnego i doświadczonego partnera do współpracy, skontaktuj się z nami.

Wypełnij i skontaktuj się z nami!

Popierasz równouprawnienie kobiet i mężczyzn? Czujesz, że chciałabyś coś zmienić w otaczającej cię rzeczywistości, by świat był lepiej i sprawiedliwiej urządzony? Chcesz mieć udział we wzmacnianiu kobiecej solidarności i pozytywnych zmianach społecznych? Dołącz do członkiń Stowarzyszenia Aktywne Kobiety!
Jesteśmy gronem kobiet, które działają i pracują po to, by nam wszystkim żyło się lepiej.

Rozwijamy się poznając różne metody rozwoju osobistego. Nasze prawniczki i psycholożki pomagają kobietom w kryzysowych sytuacjach. Edukujemy kobiety, seniorów i młodzież zawodowo, bo wszyscy mogli rozwijać się, pracować zgodnie ze swym potencjałem. Prowadzimy kampanie przeciwko szkodliwym stereotypom, które umniejszają wartość ludzi.

Od niemal dekady aktywnie działamy społecznie na Śląsku, Polsce, w Europie i na świecie.. Są wśród nas socjolożki, kulturoznawczynie, prawniczki, nauczycielki, psycholożki, pielęgniarki, lingwistki. Obrończynie praw człowieka, aktywistki społeczne, trenerki, wizjonerki. Są także i mężczyźni, którzy popierają ideę równouprawnienia i włączenia społecznego.

Zapraszamy Cię do naszego grona!!!

Członkiniom/członkom Stowarzyszenia oferujemy zaproszenia na ciekawe imprezy, dostęp do wartościowych informacji i ogłoszeń, możliwość wpływu na działania organizacji i odbywania wolontariatu, udział w ciekawych wydarzeniach w regionie i na całym świecie, uczestnictwo w realizowanych projektach, współpracę, a także szereg innych korzyści.

ABC PRZYSTĄPIENIA DO ORGANIZACJI

1. Zapoznaj się z regulaminem członkowskim.

 

2. Wypełnij deklarację udziału.

3. Poczekaj na decyzję władz Stowarzyszenia.

4. Wpłać opłatę członkowską.

MATRONAT

W ramach matronatu oferujemy wsparcie projektom społecznym i edukacyjnym oraz akcjom zgodnym z naszą misją i priorytetami.

Propozycje zaangażowania się w projekty i inicjatywy będą rozpatrywane pod względem następujących kryteriów:

1. Charakter i cele przedsięwzięcia:

– nie mogą być sprzeczne ze Statutem Stowarzyszenia Aktywne Kobiety

– nie mogą być dyskryminujące dla żadnej grupy społecznej

– nie mogą mieć charakteru partyjnego lub wyznaniowego

– powinny być związane z naszą działalnością:

  •     z działaniami na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn
  •     z działaniami na rzecz zwiększania aktywności kobiet i ich udziału w różnych dziedzinach życia
  •     z pomocą w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji, umożliwiającym kobietom czynny udział w różnych dziedzinach życia
  •     z działaniami, mającymi na celu poprawę sytuacji kobiet.
  • z działaniami na rzecz zwiększenia aktywności seniorów
  • z działaniami na rzecz podnoszenia jakości edukacji pozaformalnej

2. Możliwy charakter zaangażowania Stowarzyszenia Aktywne Kobiety:

– matronat np. publikacji, wydarzenia, konferencji etc

– wsparcie merytoryczne

– wystąpienie kadry Stowarzyszenia Aktywne Kobiety

3. Minimalny czas na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji wynosi co najmniej 1 miesiąc.

4. Partnerów, pragnących nawiązać z nami współpracę, prosimy o poczynienie na rzecz Stowarzyszenia Aktywne Kobiety darowizny, która posłuży nam do realizacji naszych celów statutowych.

Propozycje należy zgłosić poprzez formularz