Strefa Wolna Od Dyskryminacji2020-08-13T13:23:46+02:00

“Strefa Wolna Od Dyskryminacji” to nowy projekt w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności, stworzony przez młodych ludzi ze Śląska. W ciągu 12 miesięcy chcemy zmienić postawy lokalnej społeczności tak, aby stała się bardziej tolerancyjna, wspólnie przeciwdziałała przemocy wobec kobiet, przemocy na tle orientacji seksualnej oraz nie była bierna wobec dyskryminacji.

Zaniepokojeni szerzącą się “mową nienawiści” w naszym kraju, Internecie, podczas manifestów na rzecz kobiet i parad równości, postanowiliśmy zrealizować projekt, który będzie nie tylko uczył tolerancji w społeczeństwie lokalnym, ale również budował postawy otwartości i szacunku o zasięgu ogólnopolskim, a nawet europejskim.

Projekt ‘’Strefa Wolna Od Dyskryminacji’’

W projekcie “Strefa Wolna Od Dyskryminacji” wezmą również udział wolontariusze
z różnych krajów Unii Europejskiej, m.in. z Francji i Hiszpanii, którzy także zauważyli tendencje agresywne w swoich krajach i nie zgadzają się na brak reagowania ze strony społeczeństwa na przemoc i nienawiść. Wynikiem takich zachowań są stereotypy pojawiające się w mediach dotyczące kobiet, osób LGBT, obcokrajowców, jak i również przeświadczenie o przyszłej stygmatyzacji ze strony społeczeństwa, jeśli ktoś zdecyduje się zgłosić zdarzenie związane z dyskryminacją.  

Molestowanie kobiet i akcja #MeToo

Istotnym problemem pomijanym  w świadomości medialnej oraz mentalności społecznej jest molestowanie kobiet w przestrzeni publicznej, np. w postaci obraźliwych zaczepek zarówno słownych jak i fizycznych. Kobieta praktycznie nie ma jak dochodzić własnych praw, ze względu na panujące przyzwolenie społeczne na tego typu zachowania.
Akcja #MeToo szczególnie pokazuje, że seksualizacja i molestowanie kobiet
w przestrzeni publicznej i prywatnej jest rzeczywistym problemem społecznym, z którym państwo nie umie sobie poradzić. Podobne zachowania obserwuje się również na tle rasistowskim i homofobicznym w wyniku, których powstają m.in. strefy wolne od LGBT, dochodzi do nacjonalistycznych ataków oraz hejtu w internecie wobec manifestów kobiet.

Chcemy dotrzeć do osób, które doświadczyły przemocy i dyskryminacji, by wspólnymi działaniami zmienić lokalną społeczność i pobudzić ich do działania przeciw tym zachowaniom. Tak, aby każdy z nas czuł się równy.

 

Cele projektu

  • zapewnienie wsparcia tym, którzy doświadczają dyskryminacji, 
  • budowanie społeczeństwa tolerancyjnego, 
  • wzmocnienie postawy społecznej w celu przeciwdziałania wobec aktów przemocy 
  • budowanie więzi sąsiedzkich i lokalnych w Sosnowcu.

Jak planujemy działać?

warsztaty Storytellingowe

Zostanie stworzona przestrzeń na dzielenie się doświadczeniami oraz wspólne wsparcie podczas warsztatów Storytellingowych techniką arte-terapii. Uczestnicy i uczestniczki warsztaów będa dzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami poprzez sztukę i techniki manualne (plakaty, komiksy, hafty, rzeźba itp.)

warsztaty WENDO

Wspieranie poczucia bezpieczeństwa własnego, jak również lokalnego w sąsiedztwie, odgrywa kluczową rolę w budowaniu postaw zaangażowania obywatelskiego, pewności siebie, reagowania na przemoc i dyskryminację. Stąd też nasz pomysł na zrealizowanie warsztatów WENDO z trenerką dla kobiet, obcokrajowców oraz dla osób o różnej orientacji seksualnej. Technika WENDO uczy, jak przestać czuć się bezbronnym oraz w jaki sposób reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i własnej wartości. Jest to to sztuka samoobrony psychicznej, która pokazuje jak ważną umiejętnością jest rozwiązywanie konfliktów, podtrzymywanie komunikacji i dialogu otwartego z innymi.

kampania informacyjno-edukacyjna w Internecie

Celem tego projektu jest również zwrócenie uwagi na medialne mechanizmy wykluczenia i dyskryminacji, dlatego kampania informacyjno-edukacyjna pozwoli uświadomić “społeczność wirtualną”, jakie są rodzaje przemocy medialnej, jak im zapobiegać i jak na nie reagować. Chcemy  zwrócić szczególną uwagę na kwestię przemocy ze względu na płeć i orientację seksualną. Z tego powodu odbędzie się kampania w mediach społecznościowych, która będzie trwała 16 dni. Podczas niej każdego dnia zostanie wypromowana infografika z informacjami na temat powyższych problemów o zasięgu globalnym i zróżnicowanym charakterze.

Akcja masowa – “One Billion Rising”

Jak co roku, również w 2021 odbędzie się  “One Billion Rising” – “Nazywam się milion”. To największa akcja masowa w historii ludzkości mająca na celu położenie kresu przemocy wobec kobiet. Kampania zapoczątkowana w Walentynki 2012 r., rozpoczęła się jako wezwanie do działania opartego na statystykach, które wskazywały że 1 na 3 kobiety na planecie zostaną pobite lub zgwałcone za życia. Dnia 14 lutego ludzie na całym świecie zbierają się, aby wyrazić swoje oburzenie wobec niesprawiedliwości, które spotykają kobiety. Robią to poprzez wspólny taniec i manifest, domagając się w końcu położenia kresu tej przemocy.  Co roku Stowarzyszenie Aktywne Kobiety organizuje to wydarzenie we współpracy z lokalnymi szkołami wyższymi, a mieszkańcy tańczą wspólnie z milionami osób na całym świecie.

Panel Dyskusyjno-Filmowy

Punktem wyjścia do zainicjowania działań antyprzemocowych oraz działań edukacyjnych, jest to, aby były one  oparte na współpracy, asertywności, ciałopozytywności, budowaniu poczucia własnej wartości we włączającym otoczeniu sojuszników i sojuszniczek.
Zauważyliśmy, że projekt jest bardzo potrzebny w kontekście lokalnym z uwagi na brak podobnych inicjatyw skierowanych do młodych ludzi na Zagłębiu – szczególnie tych, pochodzących z tzw. „rodzin przemocowych” lub osób, które ze względu na swoją tożsamość/wygląd/inne cechy, stają się celem ataków grup rówieśniczych. Osoby, które tego doświadczają, często nie mogą znaleźć pomocy wśród bliskich, jak również pomocy instytucjonalnej. Nierzadko, poszukują ucieczki w używkach, izolacji od otoczenia, czy zaburzeniach odżywiania. Odpowiedzią na potrzebę zorganizowania inicjatyw lokalnych na Zagłębiu jest Panel Dyskusyjno-Filmowy. Każde spotkanie będzie się odbywać raz w miesiącu poczynając od sierpnia do października. Panel będzie prowadzony przez uczestników, na którym zostanie poruszona dyskusja na temat związków partnerskich, siły kobiet Afgańskich wobec reguł kulturowych i społecznych oraz otwartości społecznej na wielokulturowość i przeciwdziałaniu wobec postaw ksenofobicznych. 

Nasz projekt będzie urozmaicony o prowadzenie niektórych wydarzeń w języku angielskim, tak by zachęcić społeczność lokalną do otwartości międzykulturowej i wymiany myśli, doświadczeń budując atmosferę otwartości i tolerancji.

Jeśli chcesz być uczestnikiem tych ciekawych wydarzeń, warsztatów, spotkań – skontaktuj się z nami!

Koordynatorka Projektu:

Natalia Habrajska: eduproject.sak@gmail.com