White Elephant – Strategie przeciwdziałania przemocy ze strony sprawców2023-02-27T16:14:34+01:00

 

 

 

Projekt “Biały Słoń – Strategie przeciwdziałania przemocy ze strony sprawców” współfinansowany jest w ramach programu Erasmus+. Projekt realizowany jest w międzynarodowym partnerstwie ze spółdzielnią socjalną L’ Elephante z Włoch, gminą Sirvintos z Litwy, a także Stowarzyszeniem Aktywne Kobiety z Sosnowca. Projekt trwa rok i zakończy się w lutym 2023.

Projekt ma na celu dzielenie się, rozwijanie, testowanie i wdrażanie know-how dotyczącego metodologii przeciwdziałania, zwalczania i zapobiegania przemocy domowej i przemocy ze względu na płeć. Projekt ma na celu łączenie interwencji o charakterze prewencyjnym i terapeutycznym dla mężczyzn będących sprawcami przemocy lub potencjalnych sprawców. To praca ze sprawcami przemocy jest w centrum projektu.

Projekt przewiduje realizację dwóch spotkań ponadnarodowych i trzech szkoleń ponadnarodowych. Szkolenia  będą zachętą do promowania wśród mężczyzn nauki adekwatnych sposobów odnoszenia się do partnerki i dzieci, odnoszenia się do samego siebie, zmiany postaw przemocowych oraz zachęcanie, tam gdzie to możliwe, do podejmowania przez mężczyzn działań naprawczych wobec swoich partnerek. Będzie czas na naukę nowych metod i podejść, wymianę doświadczeń i wiedzy, prezentację naszych krajów i poznawanie zaplecza działania organizacji partnerskich. Jeden z treningów został zorganizowany w Sosnowcu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan działań:

  • Wizyta studyjna we Włoszech / Pineto/, czerwiec 2022

  • Trening i wizyta studyjna w Polsce zrealizowane będą 26-28.07.2022

  • Trening i wizyta studyjna we Włoszech realizowane będą 3-7.10.2022

  • Trening i wizyta studyjna na Litwie realizowane będą na początku grudnia 2022.

  • Wizyta zamykająca projekt we Włoszech, luty 2023.

W ramach projektu powstanie także broszura upowszechniająca zgromadzona wiedzę. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie podmioty, które zainteresowane są tematyką przeciwdziałania przemocy i pracy ze sprawcami. Kontakt do koordynatorki projektu: eduproject.sak@gmail.com

——–

Pierwsze spotkanie projektowe, czyli tzw. kick-off meeting zostało zrealizowane w Atri oraz Pineto we włoskim regionie Abruzzo a dniach 13-17 czerwca 2022. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich z Polski, Włoch oraz Litwy. 

W ramach  wizyty odbyto spotkanie w siedzibie włoskiego gospodarza celem zapoznania się z praktyką działalności organizacji i poznaniem schematu pracy organizacji ze sprawcami przemocy. Rozwiązała się ciekawa dyskusja o podobieństwach i różnicach kontekstów lokalnych, w których funkcjonują poszczególni partnerzy  jak i samej specyfiki tego jak każdy z partnerów działa jako podmiot obszaru społecznego.Wszyscy zgodnie przyznali, że zapowiada się ciekawa współpraca w ramach niniejszego projektu a każdy partner wnosi inną jakość.

Zrealizowano także wizytę w Urzędzie Miasta Atri w trakcie, których miały miejsce spotkania z lokalnymi urzędnikami, którzy zaznajomili nas  ze specyfiką swojej działalności także w kontekście współpracy międzynarodowej i realizowanych projektów społecznych.

Pobyt w Pineto we Włoszech poświęcony był wymianie doświadczeń pomiędzy partnerami. Opowiedzieliśmy o naszej działalność w kontekście działań na rzecz kobiet. Doświadczenie Stowarzyszenia okazało się być bardzo interesujące dla naszych kolegów i koleżanek z Włoch i Litwy, szczególnie nasze innowacyjne inicjatywy jak trekkingi kobiece czy ciekawe kampanie online przeciwdziałania przemocy.

Nasi partnerzy projektowi spółdzielnia Socialna L’Elefante oraz Gmina Sirvintos z Litwy funkcjonują jako podmioty administracji państwowej i realizują na co dzień zadań z zakresu prewencji i przeciwdziałaniu przemocy pracując ze sprawcami przemocy.  Realizacja projektu stanowi więc przestrzeń do ciekawej wymiany doświadczeń i mamy nadzieję, jest początkiem dalszej współpracy pomiędzy naszymi krajami. Chcielibyśmy wspólnie opracować nowe rozwiązania możliwe do wdrażania zgodnie w obszarze tematu projektu jakim jest praca ze sprawcami przemocy.

Spotkanie partnerskie w ramach projektu „Biały Słoń” w Sosnowcu

Pod koniec lipca w siedzibie Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w Sosnowcu odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu „Biały Słoń”. Pierwszego dnia wizyty harmonogram był napięty, jednak bardzo interesujący. Po oficjalnym przywitaniu gości przez wiceprezeskę Stowarzyszenia Aktywne Kobiety Monikę Sobańską, zaprezentowaliśmy naszym partnerom bieżącą sytuację społeczno-polityczną w Polsce. Omówiliśmy też statystyki przemocy kobiet w Polsce oraz kwestie prawne z nimi związane. Po dniu pełnym informacji udaliśmy się z wizytą do Muzeum Śląskiego, które przypadło do gustu naszym gościom.  
 
 
Drugiego dnia nasi goście mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat przemocy seksualnej wobec kobiet, a także zapoznać się z działalnością wolontariuszki naszej organizacji, Julii Sorko. Julia tworzy sztukę, za sprawą której stara się edukować, wywierać pozytywny wpływ na świadomość społeczeństwa i docierać z ważnym przesłaniem do osób doświadczających przemoc seksualną. Zdecydowanie potrzebujemy więcej takich osób jak Julia! Wierzymy, że poprzez sztukę jesteśmy w stanie przyczynić się do zwalczania przemocy wobec kobiet. Po wspaniałym wystąpieniu Julii udaliśmy się do Ronda Praw Kobiet, zwiedzać galerie poświęconą prawom kobiet na przestrzeni lat. Nasi goście byli zachwyceni tą niezwykłą w skali całej Polski inicjatywą, która powstała (dzięki staraniom pracowniczek naszej organizacji oraz aktywistek) w Sosnowcu.
 
Nasza pracowniczka oraz lokalna aktywistka Dagmara przedstawiła również naszym partnerom prezentację na temat tego, jak wygląda reprezentacja mężczyzn w ruchach feministycznych oraz organizacjach na szczeblu globalnym. Czy wiedzieliście, że 1 na 3 mężczyzn uważa, że feminizm jest szkodliwy dla praw mężczyzn? 
 
Tego dnia nasi goście mieli okazję do zapoznania się z działalnością organizacji pozarządowej nowiwojownicy.org. Nowi Wojowniczy to organizacja zrzeszająca mężczyzn w działaniu. To również ludzie, do których można się zwrócić z każdym tematem związanym z męskością i rozwojem, czy po prostu z życiem. Jest to również platforma, w ramach której mężczyźni mogą dzielić się tym, co dla nich ważne oraz w czym są ekspertami. Wieczorem odbyła się międzynarodowa integracja – było wspólne grillowanie, śpiewy oraz granie na instrumentach! 
 
Trzeci dzień rozpoczęliśmy od spotkania z przedstawicielami Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Sosnowcu. To było długie, lecz niesamowicie satysfakcjonujące spotkanie. Nasi goście mieli okazję zapoznać się z ogólną strategią i metodami pracy ze sprawcami przemocy domowej, realizowanymi przez personel sosnowieckiego zespołu. Ponadto, mogliśmy odbyć wspólną dyskusję i porównać styl pracy pracowników społecznych w Polsce do tych we Włoszech i Litwie, a także wymienić się dobrymi praktykami i pomysłami na efektywną działalność. Po lunchu zrobiliśmy burze mózgów i przedyskutowaliśmy pomysły na stworzenie w niedalekiej przyszłości nowego projektu, który w założeniu miałby być kontynuacją teraźniejszego. Jesteście ciekawi, co wymyślimy? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta partnerska we Włoszech w ramach projektu „Biały Słoń”

Pod koniec lutego 3 delegatki Stowarzyszenia Aktywne Kobiety oraz trzech przedstawicieli Młodych Wojowników wzięli udział w wizycie partnerskiej we Włoszech w ramach projektu „Biały Słoń: Strategie przeciwdziałania przemocy ze strony sprawców” współfinansowanego ze środków z programu Erasmus+. Spotkanie miało na celu wymianę dobrych praktyk między krajami, a także zamykało roczny projekt. 

Pierwszego dnia wraz z partnerami z Włoch i Litwy wzięłyśmy udział w warsztatach dotyczących przemocy i rodzicielstwa, które poprowadzili dla nas dr Luca Rossi i dr Rita Petrolini. Pracując w grupach staraliśmy się scharakteryzować negatywne zachowania rodziców oraz ich wpływ na rozwój dziecka. Popołudniu udaliśmy się na uniwersytet w Teramo, gdzie wysłuchałyśmy wykładu pt. „Strategiczne cele i pozytywne działania w kierunku równości oraz w walce przeciwko przemocy opartej na płci”, który koordynowała prof. Fiametta Ricci, która jest członkinią Komisji Równych Szans na uniwersytecie.

 

W trakcie wykładu prezeska Stowarzyszenia Aktywne Kobiety Halina Sobańska zaprezentowała przed włoskimi działaczkami i studentkami działania naszej organizacji oraz opowiedziała na temat zmiany definicji gwałtu w Polsce.

Zgromadzeni mieli również okazję do wysłuchania prezentacji na temat działań Młodych Wojowników na terenie województwa śląskiego. Młodzi Wojownicy to organizacja, która tworzy przestrzeń, gdzie mężczyźni mogą poszukiwać autentycznego siebie w taki sposób, jaki jest dla nich najlepszy w danej chwili oraz otrzymać wsparcie w rozwoju w otoczeniu społeczności inspirujących się i rozumiejących swoje potrzeby.
 
Drugiego dnia spotkania w trakcie sesji porannej mieliśmy okazję wysłuchać prezentacji podsumowującej projekt „Biały Słoń”, którą poprowadziła dr Mariangela Passamonti. Wraz z partnerami z Litwy i Włoch analizowaliśmy wszelkie działania oraz spotkania, które odbyły się w trakcie tego rocznego projektu. Każdy z uczestników dokonał indywidualnej ewaluacji, dzięki czemu wszyscy mogliśmy wyciągnąć wnioski na przyszłość.
 
 
W drugiej części dnia udaliśmy się na spotkanie z Przewodniczącą Rady ds. Równych Szans w prowincji Teramo oraz z Centrum Przeciwdziałania Przemocy „La Fenice”. Centrum to jest publiczne i oferuje bezpłatne oraz anonimowe wsparcie osobom doświadczającym przemocy fizycznej, seksualnej, ekonomicznej, psychicznej lub które są ofiarami stalkingu. W trakcie spotkania i ożywionych rozmów mogłyśmy wymienić swoje doświadczenia z partnerami z Włoch oraz przedstawić system pomocy działający w Polsce.