Error4042022-09-16T14:21:26+02:00

Error404 – projekt europejskiego partnerstwa strategicznego na rzecz wypracowania innowacyjnych rozwiązań współfinansowany w ramach programu Erasmus+. Głównym założeniem projektu jest wspieranie kobiet w podejmowaniu i rozwijaniu kariery w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Zatrudnienie w sektorze ICT i treści cyfrowych w 2019 roku wzrosło o 7,3% do 533 000 specjalistów w Hiszpanii. Analizując dane z perspektywy płci, 35% pracowników w tym sektorze to kobiety, a 65% mężczyźni, a kobiety-dyrektorzy stanowią marne 6% w porównaniu z 94% mężczyzn (Raport roczny ONTSI 2019). 

Nowe możliwości zatrudnienia, których firmy nie mogą zapewnić ze względu na „niedopasowanie kompetencyjne”, czyli różnicę między umiejętnościami wymaganymi przez firmy a tymi dostępnymi na rynku. Zdobycie niezbędnych umiejętności staje się więc podstawowym zadaniem dla tych, którzy chcą z powodzeniem stawić czoła wyzwaniom przyszłości. A dla kobiety czytającej powyższe dane wyzwanie to jest jeszcze większe. 

Ciągnący się okres globalnego zamknięcia spowodowany Covid-19 pokazuje, że elastyczny system pracy (tzw. smart working) będzie się stawał coraz powszechniejszy i jeśli nie podejmiemy szybkich działań, ryzykujemy, że duża część populacji (grupy defaworyzowane, powyżej 45 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne) jeszcze bardziej oderwie się od europejskiej tkanki społeczno-ekonomicznej. Poprzez partnerstwo w projekcie Error404 chcemy złagodzić to ryzyko, wykorzystując swoje doświadczenie w kształceniu i szkoleniu dorosłych do przygotowania innowacyjnej propozycji o wymiarze europejskim. 

Chcemy zbliżyć kobiety do sektora ICT poprzez stworzenie tzw. bootcampu (intensywnego kursu), w którym zostaną zawarte informacje o narzędziach do tworzenia stron internetowych w WordPressie, technikach marketingu przychodzącego (inbound marketing), cyberbezpieczeństwie, uważności, crowdfundingu, copywritingu, publikacjach w formie cyfrowej i kreatywności, tak aby wykształcić przyszłe trenerki i przedsiębiorczynie w sektorze ICT. Chcemy również opracować podręcznik umiejętności dla przedsiębiorczyń w ICT (Kobieta Inteligentnego Biznesu) skierowany do trenerów i edukatorów. Podręcznik pomoże im poznać narzędzia i metodologie promujące udział kobiet w branży cyfrowej.

Cele projektu

 • Wspieranie motywacji i rozwoju nowych zainteresowań u kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym (trudności ekonomiczne, geograficzne, uchodźcze, pierwsza grupa docelowa) poprzez wykorzystanie nowych technologii;
 • promowanie aktywnego uczestnictwa osób z grup docelowych w budowaniu umiejętności, wiedzy i kompetencji;
 • promowanie świadomego i prawidłowego korzystania z nowych technologii;
 • wykorzystanie lepszych treści cyfrowych, a także narzędzi i metodologii;
 • zapewnienie ośrodkom szkoleniowym dla dorosłych perspektywę płci, która pozwali im szukać możliwości stworzenia bardziej równościowego sektora.

Bootcamp

W ramach projektu zorganizujemy bootcamp, czyli intensywny kurs on-line, którego program pozwoli uczestniczkom i uczestnikom dostosować się do potrzeb rynku poprzez dostarczenie jak najwięcej aktualnej wiedzy technicznej w jak najkrótszym czasie. Bootcamp będzie się składał z 6 głównych modułów tematycznych dotyczących: informacji podstawowych, pozycjonowania stron internetowych (SEO/SEM), content marketingu, growth hackingu, online marketingu oraz CRM i automatyzacji marketingu. Wersja anglojęzyczna kursu została opublikowana we wrześniu 2022, natomiast MOOC w j. polskim udostępnimy w październiku 2022. 

Warsztaty

Każdy z partnerów przeprowadzi w swojej siedzibie warsztaty dla kobiet, podczas których uczestniczki będą mogły poznać narzędzia cyfrowe i nauczyć się z nich korzystać. Warsztaty pomogą osobom z grupy docelowej w realizacji swoich pomysłów na projekty biznesowe i wprowadzeniu ich w życie. Przewidywana data warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety to październik 2022.

Przewodnik metodologiczny

Naszym głównym celem przy tworzeniu przewodnika jest umożliwienie nauczycielom i osobom pracującym z młodzieżą zdobywania i pogłębiania wiedzy o sektorze ICT, a w szczególności nauki technik i metodologii włączających, które umożliwiają otwartą i dostępną partycypację. Wychodząc od analizy obecnej sytuacji, chcemy dostarczyć podręcznik, w którym opisane zostaną konkretne sposoby nauczania narzędzi cyfrowych (techniki, metodologie, narzędzia i zasoby), które będą mogły być wykorzystane przez trenerów i edukatorów. Przewidywana data publikacji podręcznika to listopad 2022. Zachęcamy do śledzenia naszej strony, gdzie opublikujemy przewodnik.

Partnerzy

 • Building Bridges (Hiszpania)
 • CEPA JL. Sampedro (Hiszpania)
 • Stowarzyszenie Aktywne Kobiety (Polska)
 • FUDS (Słowenia)
 • Europäische Bildungs Initiative (Austria)
 • Fondacija Biznis Start-up Centar Bar (Czarnogóra)

Spotkanie partnerskie na Słowenii – marzec 2022

Pod koniec marca dwie przedstawicielki Stowarzyszenia Aktywne Kobiety wzięły udział w spotkaniu partnerskim w miejscowości Nova Gorica na Słowenii, a jej celem było omówienie postępów prac nad projektem. Przez trzy dni partnerzy z Hiszpanii, Czarnogóry, Austrii, Słowenii i Polski dyskutowali, naradzali się i planowali kolejne działania w obrębie projektu. „Error 404” ma na celu przybliżenie kobietom z różnych środowisk sektora ICT poprzez stworzenie Bootcampu (kursu on-line), dzięki któremu będą mogły uczyć się nowych narzędzi i metod związanych z nowoczesną technologią i korzystaniem z niej w życiu codziennym.

Pierwszego dnia uczestnicy wzięli udział w spotkaniu pt.: „Rozwój kompetencji cyfrowych poprzez zastosowanie innowacyjnych podejść edukacyjnych w Data Science”. Drugi dzień dotyczył ewaluacji dotychczasowych działań, oceny oraz wpływu przeprowadzonego Bootcampu na uczestników, a także zdefiniowania kolejnych kroków i celów projektu. Wieczorem grupa wybrała się na wycieczkę do pobliskiego Klasztoru Kostanjevica, gdzie spoczywają członkowie francuskiej rodziny królewskiej, m.in. król Karol X Filip. Ostatniego dnia zaprezentowano propozycje na przyszłość oraz zaplanowano kolejne spotkanie partnerów, które odbędzie się w czerwcu w Czarnogórze.

Kurs on-line dla kobiet w języku angielskim

Zapraszamy wszystkie kobiety, które chciałyby poznać lub podszlifować swoje umiejętności w dziedzinie narzędzi internetowych do niezwykłego kursu on-line (MOOC) w ramach projektu ERROR404! Na początku września wraz z partnerami opublikowaliśmy wersję anglojęzyczną kursu. Wersji w języku polskim możecie spodziewać się w październiku. 
 
Kurs on-line został zaprojektowany z myślą o kobietach, jego celem jest wzmocnienie i zapewnienie praktycznych przewodników „jak to zrobić” w zakresie narzędzi cyfrowych, umiejętności i wzmocnienia pozycji. Bez względu na to, czy jesteś początkująca, czy też już posiadasz umiejętności cyfrowe, nasz kurs on-line (MOOC) jest Twoim zestawem narzędzi do wybierania tego, czego potrzebujesz, kiedy tego potrzebujesz. I choć specjalnie zaprojektowany z myślą o kobietach, ten kurs został stworzony, aby pomóc każdemu, kto chce w pełni wykorzystać swoje cyfrowe umiejętności, aby wpłynąć na szanse zatrudnienia.
 
Zachęcamy wszystkich do zapisania się i wzięcia udziału w kursie. Na kurs możesz się zapisać i wziąć w nim udział klikając TUTAJ! 

Spotkanie partnerskie w Wiedniu – wrzesień 2022

Pierwszego dnia spotkania nasi partnerzy z Austrii zaprosili nas na wycieczkę po przepięknym Wiedniu. Mieliśmy okazję zobaczyć najważniejsze budynki w stolicy Austrii tj. kompleks pałaców Habsburgów, Bibliotekę Narodową czy Pałac Prezydencki. W trakcie spaceru wraz z partnerami z Austrii i Hiszpanii mieliśmy także okazję do wielu rozmów na temat pracy naszych organizacji, wymiany poglądów oraz omówienia naszych licznych projektów. 
 
 
Drugi dzień spędziliśmy w siedzibie organizacji goszczącej Popedu niedaleko parku rozrywki Prater. W trakcie spotkania od rana debatowaliśmy z naszymi partnerami na temat bootcampu, poszczególnych działań związanych z promocją kursu online w Internecie, a także o warsztatach, które każdy z nas zorganizuje wśród lokalnej społeczności. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety zorganizuje swoje warsztaty w październiku 2022.