Error4042021-10-05T08:32:13+02:00

Error404 – projekt europejskiego partnerstwa strategicznego na rzecz wypracowania innowacyjnych rozwiązań współfinansowany w ramach programu Erasmus+. Głównym założeniem projektu jest wspieranie kobiet w podejmowaniu i rozwijaniu kariery w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Zatrudnienie w sektorze ICT i treści cyfrowych w 2019 roku wzrosło o 7,3% do 533 000 specjalistów w Hiszpanii. Analizując dane z perspektywy płci, 35% pracowników w tym sektorze to kobiety, a 65% mężczyźni, a kobiety-dyrektorzy stanowią marne 6% w porównaniu z 94% mężczyzn (Raport roczny ONTSI 2019). 

Nowe możliwości zatrudnienia, których firmy nie mogą zapewnić ze względu na „niedopasowanie kompetencyjne”, czyli różnicę między umiejętnościami wymaganymi przez firmy a tymi dostępnymi na rynku. Zdobycie niezbędnych umiejętności staje się więc podstawowym zadaniem dla tych, którzy chcą z powodzeniem stawić czoła wyzwaniom przyszłości. A dla kobiety czytającej powyższe dane wyzwanie to jest jeszcze większe. 

Ciągnący się okres globalnego zamknięcia spowodowany Covid-19 pokazuje, że elastyczny system pracy (tzw. smart working) będzie się stawał coraz powszechniejszy i jeśli nie podejmiemy szybkich działań, ryzykujemy, że duża część populacji (grupy defaworyzowane, powyżej 45 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne) jeszcze bardziej oderwie się od europejskiej tkanki społeczno-ekonomicznej. Poprzez partnerstwo w projekcie Error404 chcemy złagodzić to ryzyko, wykorzystując swoje doświadczenie w kształceniu i szkoleniu dorosłych do przygotowania innowacyjnej propozycji o wymiarze europejskim. 

Chcemy zbliżyć kobiety do sektora ICT poprzez stworzenie tzw. bootcampu (intensywnego kursu), w którym zostaną zawarte informacje o narzędziach do tworzenia stron internetowych w WordPressie, technikach marketingu przychodzącego (inbound marketing), cyberbezpieczeństwie, uważności, crowdfundingu, copywritingu, publikacjach w formie cyfrowej i kreatywności, tak aby wykształcić przyszłe trenerki i przedsiębiorczynie w sektorze ICT. Chcemy również opracować podręcznik umiejętności dla przedsiębiorczyń w ICT (Kobieta Inteligentnego Biznesu) skierowany do trenerów i edukatorów. Podręcznik pomoże im poznać narzędzia i metodologie promujące udział kobiet w branży cyfrowej.

Co więcej, stworzymy 5 Hubów (w siedzibie każdego partnera powstanie 1), w których kobiety będą mogły osobiście poznać narzędzia cyfrowe i nauczyć się z nich korzystać poprzez wykorzystanie metodologii edukacji pozaformalnej. W Hubie zorganizujemy 7-dniowe programy akceleracyjne, aby po zdobyciu niezbędnej wiedzy grupy docelowe mogły zrealizować swój pomysł na projekt biznesowy i wprowadzić go w życie.

Cele projektu

 • Wspieranie motywacji i rozwoju nowych zainteresowań u kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym (trudności ekonomiczne, geograficzne, uchodźcze, pierwsza grupa docelowa) poprzez wykorzystanie nowych technologii;
 • promowanie aktywnego uczestnictwa osób z grup docelowych w budowaniu umiejętności, wiedzy i kompetencji;
 • promowanie świadomego i prawidłowego korzystania z nowych technologii;
 • wykorzystanie lepszych treści cyfrowych, a także narzędzi i metodologii;
 • zapewnienie ośrodkom szkoleniowym dla dorosłych perspektywę płci, która pozwali im szukać możliwości stworzenia bardziej równościowego sektora.

Partnerzy

 • Building Bridges /Hiszpania/
 • CEPA JL. Sampedro /Hiszpania/
 • Stowarzyszenie Aktywne Kobiety /Polska/
 • FUDS /Słowenia/
 • Europäische Bildungs Initiative /Austria/
 • Fondacija Biznis Start-up Centar Bar /Czarnogóra/

Bootcamp

W ramach projektu zorganizujemy bootcamp, czyli intensywny kurs, którego program pozwoli uczestniczkom dostosować się do potrzeb rynku poprzez dostarczenie jak najwięcej aktualnej wiedzy technicznej w jak najkrótszym czasie. Bootcamp będzie się składał z 6 głównych modułów tematycznych dotyczących: informacji podstawowych, pozycjonowania stron internetowych (SEO/SEM), content marketingu, growth hackingu, online marketingu oraz CRM i automatyzacji marketingu.

Przewodnik metodologiczny

Naszym głównym celem przy tworzeniu przewodnika jest umożliwienie nauczycielom zdobywania i pogłębiania wiedzy o sektorze ICT, a w szczególności nauki technik i metodologii włączających, które umożliwiają otwartą i dostępną partycypację. Wychodząc od analizy obecnej sytuacji, chcemy dostarczyć podręcznik, w którym opisane zostaną konkretne sposoby nauczania narzędzi cyfrowych (techniki, metodologie, narzędzia i zasoby), które będą mogły być wykorzystane przez trenerów i edukatorów.

Hub

Każdy z partnerów stworzy w swojej siedzibie Hub, w którym kobiety będą mogły osobiście poznać narzędzia cyfrowe i nauczyć się z nich korzystać. Zorganizowane zostaną 7-dniowe programy akceleracyjne, które pomogą osobom z grupy docelowej w realizacji swoich pomysłów na projekty biznesowe i wprowadzeniu ich w życie.

 

Niedługo pojawi się więcej informacji o projekcie, dlatego koniecznie obserwuj informacje na naszej stronie i Facebooku! Jeśli jesteś zainteresowana/-y udziałem w bootcampie lub dostępem do przewodnika metodologicznego – już teraz zachęcamy do kontaktu z nami!

Zachęcamy także wszystkie osoby zainteresowane współpracą do kontaktu z koordynatorką projektu. Współpraca na poziomie lokalnym jest gwarancją sukcesu i realizacji założonych celów. Wierzymy, że razem uda nam się zmienić społeczność, w której żyjemy. 

 

Koordynator: eduproject.sak@gmail.com