Solidarna Sztuka Sokołowska2021-10-05T08:33:39+02:00

“Solidarna Sztuka Sokołowska – młodzi na rzecz wspólnoty w Europie” to nowy dwuletni projekt Stowarzyszenia Aktywne Kobiety i  Fundacji Sztuki Współczesnej „In Situ” w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności.
Projekt daje młodym ludziom z Europy
i krajów partnerskich szansę rozwoju w ramach sztuk interdyscyplinarnych.

Największą siłą Europy nie jest potęga gospodarcza czy militarna, ale młodzież. W czasach zmian, zdolność do podejmowania niestandardowych decyzji, umiejętność spojrzenia na problem z nowego punktu widzenia, są szczególnie cenne.

Współczesnym problemem młodych ludzi jest fakt to, że edukacja szkolna w niewielkim stopniu potrafi przygotować ich do wymagań rynku pracy. Europejscy pracodawcy potrzebują kreatywnych specjalistów, gotowych do innowacyjnych, nieszablonowych działań i konstruktywnej pracy w duchu wspólnotowym.

Kreatywność jest odwieczną siłą napędową ludzkości. Ta wyjątkowa cecha daje szansę, porzucenia utartych schematów i stereotypów na rzecz stworzenia nowych nieograniczonych możliwości rzeczy oraz wprowadzenia istotnych zmian w rozwoju społeczeństw.

 Solidarna Sztuka Sokołowska – młodzi na rzecz wspólnoty
w Europie

Za pomocą projektu Stowarzyszenie Aktywne Kobiety i Fundacja Sztuki Współczesnej „In Situ”, chcą wesprzeć rozwój kreatywności i twórczości młodych o mniejszych szansach, z Europy i krajów partnerskich. Projekt pokaże, że artystyczna międzynarodowa działalność realizowana lokalnie, może stać się realną ścieżką również dla tych młodych, którzy nie są zawodowymi artystami.

Proponowane działania przyczynią  się do większych międzynarodowych i lokalnych działań artystycznych w Europie oraz zwiększą rolę sztuki w rozwijaniu potencjału młodych ludzi i we wzmacnianiu ich pozycji na europejskim rynku pracy.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans zawodowych młodych ludzi z krajów Europy, przynosząc nowe perspektywy rozwoju w ramach sztuk interdyscyplinarnych.

Zadania wolontariuszy

 • współorganizowanie wystaw, spektakli, festiwali i warsztatów 
 • współpraca z innymi artystami
 • opieka nad zabytkami
 • organizacja działań międzykulturowych w oparciu o własną kulturę i tradycje wolontariuszy
 • promowanie idei solidarności i Wolontariatu Europejskiego
 • budowanie pozytywnych relacji ze społecznością lokalną i włączanie jej do aktywności obywatelskiej
 • tworzenie warsztatów z ekologii i upcyklingu

Korzyści z udziału

 • zdobycie ciekawego doświadczenia zawodowego
 • poznanie nowych techniki archiwizacji i inwentaryzacja materiałów artystycznych 
 • zyskanie wiedzy z konserwacji zabytków 
 • poznanie codziennego życia w księgarni artystycznej
 • realizacja własnych projektów, w zależności od swojego hobby, zainteresowań i pasji 
 • wsparcie koordynatora, tutora i mentora,
 • możliwość nawiązania nowych, międzynarodowych przyjaźni
 • szansa nawiązania nowych, międzynarodowych przyjaźni
 • nauka języków obcych, w tym języka polskiego i angielskiego
 • możliwość podróżowania po całej Polsce

Projekt będzie trwał dwa lata w Sokołowsku gdzie mieści się między innymi Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego prowadzone przez Fundację Sztuki Współczesnej „In Situ”. Projekt jest współfinansowany z programu Europejski Korpus Solidarności i weźmie w nim udział 16 wolontariuszy z Europy i krajów partnerskich.

Wrażenia, opinie i relacje wolontariuszy z tej niesamowitej przygody : Facebook , Instagram , Blog

Więcej informacji o Fundacji Sztuki Współczesnej „In Situ”: Strona www , Facebook

Koordynator projektu:
Lucio Pileggi – lucio.p.sak@gmail.com