Kluby Seniora Na Start2021-10-26T12:18:03+02:00

 

Kluby seniora na start – to projekt lokalny, którego celem jest społeczna aktywizacja seniorów poprzez zakładanie klubów seniora, poprawienie skuteczności liderów klubów w ich prowadzeniu, a także angażowanie osób 60+ do działalności w klubach seniora. Projekt realizowany jest na terenie Sosnowca od 1.10-31.12.2021 r., i współfinansowany w ramach Programu wieloletniego na rzecz osób starszych Aktywni+, na lata 2021- 2025, finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Uczestnicy/uczestniczki projektu to liderzy/liderki klubów seniora działających w Sosnowcu, którzy dzięki udziałowi w inicjatywie wzmocnią swoje kompetencje w prowadzeniu klubów i motywację do działania. To także osoby, które chcą tworzyć kluby na terenie miasta i potrzebują wiedzy i wsparcia w realizacji tego celu.

Podnoszeniu kompetencji liderów klubów seniora służyć będą zajęcia prowadzone podczas Akademii Lidera, w ramach, której odbędą się takie warsztaty jak:

  • wzmacnianie umiejętności liderskich
  • budowanie zespołu
  • rozwiązywanie konfliktów
  • wystąpienia publiczne i autoprezentacja, budowanie wizerunku
  • zakładanie klubu seniora krok po kroku
  • skuteczne prowadzenie klubu seniora
  • promocja działalności klubu

Z kolei podczas zajęć Narad Roboczych prowadzonych przy wsparciu doświadczonych mentorów, seniorzy-liderzy nauczą się w praktyce planować tworzenie klubów, rozwijać ich działalność, a także podejmować działalność w ramach grup nieformalnych, czy na rzecz społecznościowego angażowania się.

Dla integracji liderów i członków/członkiń klubów seniora zostanie zorganizowany warsztat empowermentowy pt. „O ludziach, którym urosły skrzydła”. Warsztat służy stworzeniu sieci współpracy (networking) między początkującymi, a bardziej doświadczonymi liderami aktywności społecznej w mieście.  

W trakcie warsztatu uczestnicy będą malowali i konstruowali swoje skrzydła, z dostępnych wielkoformatowych materiałów (deszczułki, papier pakowy, farby, sznurki, przezroczyste folie aluminiowe), następnie ułożą prostą choreografię taneczną. Całość zostanie zwieńczona artystycznym performancem (wspólnym tańcem z własnymi skrzydłami) i piknikiem. Akcja ma pomóc uczestnikom wydarzenia – seniorom – liderom, „rozwinąć skrzydła” oraz poczucie sprawczości i kreatywności, czyli pomóc liderom bardziej uwierzyć w siebie i swoje możliwości

Odbędzie się także Forum Klubów Seniora, podczas którego działające w mieście kluby seniora zaprezentują się, a także stworzą sieć współpracy. W czasie Forum odbędą się zajęcia jogi śmiechu i występ kabaretu seniorów

Działający w ramach projektu Zespół Ekspercki, podejmie działania na rzecz rzecznictwa interesów klubów seniora w gminie, w obszarze finansowego i lokalowego wspierania działalności klubów. 

Ponadto zostanie opracowany i wydany podręcznik know-how tworzenia klubów seniora, „Kluby Seniora na start” (forma elektroniczna) oraz informator „Sąsiedzie wskocz do klubu”(wersja papierowa i elektroniczna)

Liderów klubów zapraszamy do udziału w projekcie. Zgłosić się można w siedzibie Stowarzyszenia, przy ulicy 3 Maja 11 (wejście od ulicy Warszawskiej 7a). 

Zapraszamy do śledzenia naszych działań w mediach społecznościowych: Facebook Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, Facebook Seniorzy w Sosnowcu, Instagram Stowarzyszenia Aktywne Kobiety