Zagłębiowski Szlak Kobiet. Stacja Sosnowiec2022-01-10T17:50:14+01:00

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety wraz z 12 organizacjami z całej Europy: Permacultura Cantabria z Hiszpanii, Sokratovskie Rozhovory, EuroEduaction Federation z Rumunii, Genclikte Spor,Sanat ve Egitim Hareketi Dernegi z Turcji, Akademija za razvoj mladih ze Słoveni, NICOLA Italy z Włoch, Be Visible Be YOU z Grecji, Oriel ETS z Włoch, Meraki z Chorwacji, Youth association Info front – Prilep z Macedonii, VsI „uMunthu” z Litwy, Creativity Works Preston z Wielkiej Brytanii, PASOS z Hiszpanii zrealizowało projekt treningu dla pracowników młodzieżowych “Taniec: zdrowszy styl życia dla młodzieży” w ramach programu Erasmus+.

Okres dzieciństwa jest kluczowy pod kątem rozwoju emocjonalnego człowieka ale młodość jest także bardzo ważnym etapem w życiu człowieka. Młodość jest pomostem pomiędzy dzieciństwem a dorosłością. Jest to czas kształtowania się osobowości, podejmowania ważnych decyzji ważących na przyszłości. Jest to czas rozwijania interakcji społecznych, umiejętności uczenia się i samokontroli. Negatywne doświadczenia w tym okresie mogą mieć szkodliwy wpływ zarówno na rozwój tych umiejętności, jak i na zdrowie psychiczne. 

Narażenie na czynniki ryzyka we wczesnym okresie życia może znacząco wpłynąć na dobrostan psychiczny i emocjonalny. Młodzi ludzie są grupą bardzo podatną na depresję i lęk, ze względu na różne czynniki, z którymi stykają się na co dzień. 

Dane dotyczące depresji w społeczeństwie są niezwykle alarmujące. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że depresja i zaburzenia lękowe w Europie należą do 5 głównych przyczyn ogólnego obciążenia chorobami wśród młodzieży. Samobójstwo jest główną przyczyną śmierci wśród młodych ludzi w wieku od 10 do 19 lat w krajach o niskim i średnim dochodzie, a drugą w krajach o wysokim dochodzie.

WHO zauważa, że w latach 2005-2015 liczba osób cierpiących na depresję wzrosła o 18,4%. Ostrzega również, że w 2030 roku depresja stanie się główną przyczyną niepełnosprawności.

Głównym celem projektu było więc dostarczenie osobom pracującym z młodzieżą szeregu narzędzi, wiedzy oraz  wymiany dobrych praktyk wspierających tworzenie warunków do pracy z młodzieżą i walce z depresją.

Projekt skupił się na 8 głównych filarach, które bezpośrednio odnoszą się do depresji, tworząc serię nawyków zapobiegających depresji i są obszarami codziennego zainteresowania w życiu młodych ludzi:

 • Zarządzanie emocjami (Emotional Management)
 • Relacje
 • Pewność siebie
 • Uzależnienia
 • Dorosłość (Przejście z młodości do dorosłości)
 • Współzawodnictwo i sport
 • Kultura tradycyjna (tańce tradycyjne jako dziedzictwo kulturowe)
 • Aktywne uczestnictwo w społeczeństwie i w Europie.

Cele szczegółowe  projektu są zatem następujące:

 

 •  Dostarczenie osobom pracującym z młodzieżą narzędzi do tworzenia zdrowych i sprzyjających warunków współpracy.
 • Zwiększenie umiejętności osób pracujących z młodzieżą w zakresie nawiązywania kontaktów z młodymi ludźmi, poprzez działania projektów unii europejskiej i zaangażowanie obywatelskie.
 • Tworzenie pomysłów, które prowadzą do przyszłej współpracy w ramach różnych kluczowych działań programu Erasmus +.

 

Głównym działaniem projektowym była organizacja i realizacja 10-dniowego treningu w Hiszpanii, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich.