Em-ma2022-11-08T15:34:37+01:00

EM-MA – projekt europejskiego partnerstwa strategicznego na rzecz wypracowania innowacyjnych rozwiązań współfinansowany w ramach programu Erasmus+. Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie umiejętności zarządzania emocjami wśród dorosłych.

Przez lata skala problemów związanych ze zdrowiem psychicznym pozostawała w cieniu innych kwestii związanych ze zdrowiem publicznym. Każdego roku ponad jedna na cztery dorosłe osoby w Europie cierpi na problemy związane ze zdrowiem psychicznym. Co roku choroby psychiczne prowadzą do 58 000 samobójstw w Europie. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy 18,4 mln Europejczyków cierpiało z powodu dużej depresji, a 18,5 mln z powodu fobii specyficznych. 4,3% wszystkich zgonów w Unii Europejskiej w 2016 r. nastąpiło na skutek zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W 2016 roku 14% wszystkich łóżek szpitalnych w UE stanowiły łóżka opieki psychiatrycznej. Odsetek osób, które miały zaburzenia depresyjne, był wyższy w przypadku kobiet niż mężczyzn w każdym z państw członkowskich UE. W Hiszpanii 12% osób w wieku 45 lat i starszych zgłasza przewlekłą depresję. W Polsce jest to 6%, a w Wielkiej Brytanii 11% (dane Eurostatu).

W ciągu ostatnich 5 lat Permacultura Cantabria przeszkoliła około 1000 osób w zakresie zarządzania emocjami – 95% z nich zgłosiło problem napięcia emocjonalnego. Wynika to z wcześniejszych doświadczeń związanych z mechanizmami tłumienia emocji, wpajanymi w ramach procesu socjalizacji, które wpływają na nasze samopoczucie i zdolność do nawiązywania relacji. Nieumiejętność identyfikowania i wyrażania potrzeb prowadzi do stanu frustracji, złości i samotności.

Niektóre z potrzeb dorosłych trenerów i osób dorosłych wykrytych w naszych badaniach grupowych to:

 • zaniepokojenie stanem zdrowia psychicznego naszych społeczności;
 • brak narzędzi do poprawy zdrowia psychicznego dorosłych członków społeczności;
 • potrzeba zwiększenia poziomu świadomości na temat znaczenia zarządzania emocjami zarówno w środowisku osobistym, jak i zawodowym;
 • obawa przed wypaleniem się jako trener dorosłych i brak narzędzi, które mogłyby temu procesowi zapobiec;
 • potrzeba zwiększenia umiejętności zarządzania procesami integracji i inkluzji;
 • potrzeba wypracowania nowych metod pracy z grupami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji życiowej;
 • silna preferencja pracy w organizacji, która wnosi pozytywny wkład w życie społeczne;
 • zainteresowanie zarządzaniem emocjami;
 • zainteresowanie rozwojem innowacyjnych metod pracy z grupami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji;
 • silna potrzeba kontaktu z innymi członkami społeczności;
 • zainteresowanie zastosowaniem narzędzi zarządzania emocjami w życiu prywatnym;
 • potrzeba zwiększenia poziomu motywacji, poczucia własnej wartości i wzmocnienia własnej pozycji;
 • potrzeba poszerzenia wiedzy na temat definiowania nowych inicjatyw i projektów w ramach programu Erasmus+ we współpracy z innymi podmiotami;
 • potrzeba zwiększenia zdolności w zakresie inteligencji zbiorowej, przywództwa uczestniczącego, procesów grupowych i twórczych.

Cele projektu

 • Wzmocnienie umiejętności zarządzania emocjami w procesie kształcenia osób dorosłych, w szczególności w odniesieniu do mniej uprzywilejowanych grup społecznych;
 • zapewnienie podstawowych narzędzi zarządzania emocjami w edukacji nieformalnej dla dorosłych i trenerów osób dorosłych poprzez stworzenie Zeszytu Ćwiczeń Emocjonalnych;
 • podniesienie kwalifikacji organizacji uczestniczących w projekcie poprzez poszerzenie ich wiedzy na temat zarządzania emocjami;
 • przyczynienie się do osiągnięcia wysokiej jakości nieformalnej edukacji dorosłych poprzez podniesienie świadomości znaczenia zarządzania emocjami w tym sektorze;
 • ułatwienie dostępu do nowych, ulepszonych technik zarządzania emocjami innym trenerom osób dorosłych i dorosłym z całej Europy.

Partnerzy

 • European Learning Network (Wielka Brytania)
 • Permacultura Cantabria (Hiszpania)
 • Stowarzyszenie Aktywne Kobiety (Polska)

Działania szkoleniowe

W ramach projektu odbyły się trzy spotkania szkoleniowe w Hiszpanii, Polsce i Wielkiej Brytanii. Celem treningów było przekazanie dorosłym uczestnikom i trenerom narzędzi i podejść do zarządzania emocjami oraz ich adaptacji i zastosowania w odniesieniu do kobiet i dorosłych z mniejszymi szansami, będących główną grupą docelową projektu.

Działaj z nami

Kontakt do koordynatorki: eduproject.sak@gmail.com

Interaktywny Zeszyt Ćwiczeń Emocjonalnych

Opracowanie jest z jednej strony przewodnikiem po zarządzaniu emocjonalnym, wprowadzającym i wyjaśniającym narzędzia takie jak aktywne słuchanie czy rozładowanie emocjonalne. Z drugiej strony jest to praktyczny zeszyt ćwiczeń, które każdy czytelnik będzie mógł wykonać we własnym tempie i czasie, co pomoże mu zrozumieć, na czym polega zarządzanie emocjami, jaki wpływ ma na niego nieumiejętność właściwego zarządzania emocjami i jak przenosi się to na różne obszary życia codziennego (praca, rodzina, samokontrola itp.).

EM-MA-Book-Polish
 

Kick-off meeting – styczeń 2021

(Open file)Kick-off poster_EMMA (1)

 

Wizyta w Londynie – luty 2022

   

Pod koniec lutego przedstawicielki naszego Stowarzyszenia wzięły udział w spotkaniu w Londynie w ramach projektu EMNA! Oprócz uczestniczek z Polski w spotkaniach uczestniczyły także osoby z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Spotkania służyły zapoznaniu uczestników z dobrymi praktykami organizacji European Learning Network, która realizuje różne międzynarodowe projekty społeczne także w obszarze zdrowia emocjonalnego.

W trakcie spotkań dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy o tym jak funkcjonuje organizacja m.in:

 • poznaliśmy priorytety działalności organizacji jakimi są :  wspierania zatrudniani, przedsiębiorczość, wartości europejskie,
 • poznaliśmy zasady holistycznego podejścia organizacji jaką jest funkcjonowanie w oparciu idee; różnorodności, wzmacniania ludzi i poszerzania wiedzy,
 • poznaliśmy dobre praktyki organizacji i przykłady realizowanych projektów.

Drugą ważną częścią spotkań było zapoznanie uczestników z projektem EM-MA i wspólne praktykowanie ćwiczenia mindfulness. Rozmawialiśmy o tym czym jest dla nas zarządzanie emocjami, jak być ich świadomym i doświadczać ich w zdrowy sposób.  Praktykowaliśmy wspólnie medytację i dyskutowaliśmy o negatywnych  przekonaniach myślowych , które kształtują naszą codzienność.

 

Czas spotkań projektowych przeplatał się z chłonięciem energii miasta i jego różnorodności. Londyn to intrygujący, tętniący życiem  organizm miejski, gdzie koegzystują ze sobą odmienności kulturowe, językowe,  architektoniczne, narodowościowe, gdzie stare- tradycyjne współżyje z nowoczesnym.  To miasto i jego klimat stanowiło ciekawy kontekst do tematu naszej wizyty.  Tak jak w nas różne emocje, stany , przeżycia –pojawiają się i znikają, nie są dobre ani złe, potrzebują uznania (przestrzeni) i akceptacji  tak Londyn tętni życiem dzięki swojej różnorodności i  w tym jego piękno. Mimo, iż były to tylko 3 dni spotkań był to bardzo intensywny i pozytywny czas.

Co się dzieje w projekcie? Newslettery

 

EM-MA-2-1

 

EM-MA-Newsletter-3.v1-1

Kurs szkoleniowy dla dorosłych w Hiszpanii – maj 2022

Na początku maja odbył się kurs szkoleniowy pt. „Zarządzanie emocjami dla dorosłych” w Hiszpanii, w Penagos, w ramach projektu EMMA. Poniżej prezentujemy kilka wypowiedzi uczestników na temat tego niezwykłego szkolenia.

Michalina: Projekt dotyczył zarządzania emocjami – w trakcie treningu nauczyliśmy się najpierw rozpoznawać nasz sposób radzenia sobie ze stresem, odnajdywać jak reaguje nasze ciało i z biegiem czasu, nauczyliśmy się kilku narzędzi, które mogą pomóc nam przejść na tę „dobrą stronę mocy” – czyli jak odnaleźć spokój i miłość w sobie. Zajęcia trwały niemal codziennie do 17 poza dniami przeznaczonymi na zwiedzanie. Teoria była przeplatana ćwiczeniami nieco bardziej aktywnymi i skupionymi na zaangażowaniu nas. W trakcie tygodnia mieliśmy również czas na opracowanie wybranego przez nas tematu, który nas interesuje z zakresu kontroli emocji.
 
Małgorzata: Zajęcia w ramach projektu dotyczyły przede wszystkim świadomości własnych emocji oraz samoregulacji. Przeszliśmy przez mnóstwo ćwiczeń oddechowych oraz pracy z ciałem. Typowy dzień zajęć zawierał zarówno część „teoretyczną”, omówienie tematu z pokazem slajdów, oraz część „ćwiczeniową” – różne ćwiczenia dotyczące oddechu, ciała, świadomości własnych emocji.
 
Martyna Cz.: Brałam udział w projekcie na temat zarządzania emocjami dla dorosłych. Typowy dzień rozpoczynał się śniadaniem, po którym mieliśmy pierwszą część warsztatów, a po krótkiej przerwie kawowej drugą, już bardziej praktyczną. Zwykle poranne warsztaty skupiły się na poznaniu działania naszego umysłu, emocji oraz nauczyliśmy się właściwego sposobu komunikacji. Wiele ćwiczeń było skupionych na tematyce budowania relacji, aktywnym słuchaniu i współpracy. W czasie projektu mialiśmy również czas poznać piękno regionu, odwiedziliśmy miasto Santander oraz Parque de la Naturaleza de Cabárceno.
 
 
Aleksandra: Projekt dotyczył  emocji – tego jak działają na poziomie bilogicznym, jak doświadczamy ich w ciele.  Typowy dzień zajęć składał się z podstaw teoretycznych, takich jak: biologiczne procesy zachodzące w naszych ciałach, które składają się na nasze subiektywne odczuwanie emocji, przedstawienie narzędzia komunikacji bez przemocy, wprowadzenie do mindfulness i medytacji. Teoria przeplatana była grami aktywizującymi grupę, krótkimi ćwiczeniami medytacyjnymi i krótkimi sesjami masażu, który uczestnicy wykonywali sobie wzajemnie.  Popołudniowa sesja była czasem projektowej pracy w grupach. Tematy projektów były zostały wymyślone wspólnie przez wszystkich uczestników, a ich forma zależała od grupy realizującej konkretny temat. 
 
Karolina: Na pewno nauczyłam się większej akceptacji i zrozumienia zarówno swoich emocji, jak i emocji innych ludzi. Więcej empatii i wyrozumiałości w stosunku do innych, a także częściowej zmiany mojego podejścia do życia i ludzi. Poznałam metody relaksacji i wyciszenia.

Justyna: Nauczyłam się jak słuchać siebie i postrzegać pracę mojego mózgu. Był to dobry trening umiejętności społecznych które przez czas pandemii były tak zapomniane.

Martyna K.: Projekt EMMA był doskonałą okazją do poznania nowych ludzi, podszkolenia moich umiejętności językowych. Nauczyłam się jak zarządzać swoimi emocjami, ale też jak je określać. Poznaliśmy techniki non violent communication I rozwiązywania konfliktów. Mieliśmy okazję nauczyć się trochę teorii i tego jak kortyzol wpływa na nasze mózgi w momentach stresu.

Mateusz: Najwięcej nauczyłem się dzięki wspaniałym uczestnikom i wspólnej wymianie doświadczeń. Rozmowy zarówno podczas warsztatów jak i w czasie wolnym zaliczam do najcenniejszego elementu projektu.

Spotkanie partnerskie w Londynie – wrzesień 2022

Nasi przedstawiciele Mateusz i Dagmara wzięli udział w spotkaniu partnerskim w Londynie we wrześniu 2022. Spotkanie miało na celu podsumowanie i ewaluację poszczególnych działań w ramach projektu, podzielenie się nabytą wiedzą, doświadczeniem oraz spostrzeżeniami. Partnerzy omawiali też walory Interaktywnego Zeszytu Ćwiczeń Emocjonalnych, który jest przewodnikiem po zarządzaniu emocjonalnym, wprowadzającym i wyjaśniającym narzędzia takie jak aktywne słuchanie czy rozładowanie emocjonalne. 
 

Synergia projektów EMMA i Biały Słoń

W lipcu 2022 w siedzibie Stowarzyszenia Aktywne Kobiety odbyło się trzydniowe spotkanie partnerskie w ramach projektu z programu Erasmus+ pt. „BIAŁY SŁOŃ: STRATEGIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ZE STRONY SPRAWCÓW”, podczas którego miałyśmy okazję do zaprezentowania rezultatów innego projektu „EMMA: Wzmacnianie umiejętności zarządzania emocjami”.