Em-ma2022-07-20T12:11:16+02:00

EM-MA – projekt europejskiego partnerstwa strategicznego na rzecz wypracowania innowacyjnych rozwiązań współfinansowany w ramach programu Erasmus+. Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie umiejętności zarządzania emocjami wśród dorosłych.

Przez lata skala problemów związanych ze zdrowiem psychicznym pozostawała w cieniu innych kwestii związanych ze zdrowiem publicznym. Każdego roku ponad jedna na cztery dorosłe osoby w Europie cierpi na problemy związane ze zdrowiem psychicznym. Co roku choroby psychiczne prowadzą do 58 000 samobójstw w Europie. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy 18,4 mln Europejczyków cierpiało z powodu dużej depresji, a 18,5 mln z powodu fobii specyficznych. 4,3% wszystkich zgonów w Unii Europejskiej w 2016 r. nastąpiło na skutek zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W 2016 roku 14% wszystkich łóżek szpitalnych w UE stanowiły łóżka opieki psychiatrycznej. Odsetek osób, które miały zaburzenia depresyjne, był wyższy w przypadku kobiet niż mężczyzn w każdym z państw członkowskich UE. W Hiszpanii 12% osób w wieku 45 lat i starszych zgłasza przewlekłą depresję. W Polsce jest to 6%, a w Wielkiej Brytanii 11% (dane Eurostatu).

W ciągu ostatnich 5 lat Permacultura Cantabria przeszkoliła około 1000 osób w zakresie zarządzania emocjami – 95% z nich zgłosiło problem napięcia emocjonalnego. Wynika to z wcześniejszych doświadczeń związanych z mechanizmami tłumienia emocji, wpajanymi w ramach procesu socjalizacji, które wpływają na nasze samopoczucie i zdolność do nawiązywania relacji. Nieumiejętność identyfikowania i wyrażania potrzeb prowadzi do stanu frustracji, złości i samotności.

Niektóre z potrzeb dorosłych trenerów i osób dorosłych wykrytych w naszych badaniach grupowych to:

 • zaniepokojenie stanem zdrowia psychicznego naszych społeczności;
 • brak narzędzi do poprawy zdrowia psychicznego dorosłych członków społeczności;
 • potrzeba zwiększenia poziomu świadomości na temat znaczenia zarządzania emocjami zarówno w środowisku osobistym, jak i zawodowym;
 • obawa przed wypaleniem się jako trener dorosłych i brak narzędzi, które mogłyby temu procesowi zapobiec;
 • potrzeba zwiększenia umiejętności zarządzania procesami integracji i inkluzji;
 • potrzeba wypracowania nowych metod pracy z grupami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji życiowej;
 • silna preferencja pracy w organizacji, która wnosi pozytywny wkład w życie społeczne;
 • zainteresowanie zarządzaniem emocjami;
 • zainteresowanie rozwojem innowacyjnych metod pracy z grupami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji;
 • silna potrzeba kontaktu z innymi członkami społeczności;
 • zainteresowanie zastosowaniem narzędzi zarządzania emocjami w życiu prywatnym;
 • potrzeba zwiększenia poziomu motywacji, poczucia własnej wartości i wzmocnienia własnej pozycji;
 • potrzeba poszerzenia wiedzy na temat definiowania nowych inicjatyw i projektów w ramach programu Erasmus+ we współpracy z innymi podmiotami;
 • potrzeba zwiększenia zdolności w zakresie inteligencji zbiorowej, przywództwa uczestniczącego, procesów grupowych i twórczych.

Cele projektu

 • Wzmocnienie umiejętności zarządzania emocjami w procesie kształcenia osób dorosłych, w szczególności w odniesieniu do mniej uprzywilejowanych grup społecznych;
 • zapewnienie podstawowych narzędzi zarządzania emocjami w edukacji nieformalnej dla dorosłych i trenerów osób dorosłych poprzez stworzenie Zeszytu Ćwiczeń Emocjonalnych;
 • podniesienie kwalifikacji organizacji uczestniczących w projekcie poprzez poszerzenie ich wiedzy na temat zarządzania emocjami;
 • przyczynienie się do osiągnięcia wysokiej jakości nieformalnej edukacji dorosłych poprzez podniesienie świadomości znaczenia zarządzania emocjami w tym sektorze;
 • ułatwienie dostępu do nowych, ulepszonych technik zarządzania emocjami innym trenerom osób dorosłych i dorosłym z całej Europy.

Partnerzy

 • European Learning Network /Wielka Brytania/
 • Permacultura Cantabria /Hiszpania/
 • Stowarzyszenie Aktywne Kobiety /Polska/

Działania szkoleniowe

W ramach projektu odbędą się trzy spotkania szkoleniowe w Hiszpanii, Polsce i Wielkiej Brytanii. Celem treningów będzie przekazanie dorosłym uczestnikom i trenerom narzędzi i podejść do zarządzania emocjami oraz ich adaptacji i zastosowania w odniesieniu do kobiet i dorosłych z mniejszymi szansami, będących główną grupą docelową projektu.

Interaktywny Zeszyt Ćwiczeń Emocjonalnych

Opracowanie jest z jednej strony przewodnikiem po zarządzaniu emocjonalnym, wprowadzającym i wyjaśniającym narzędzia takie jak aktywne słuchanie czy rozładowanie emocjonalne. Z drugiej strony jest to praktyczny zeszyt ćwiczeń, które każdy czytelnik będzie mógł wykonać we własnym tempie i czasie, co pomoże mu zrozumieć, na czym polega zarządzanie emocjami, jaki wpływ ma na niego nieumiejętność właściwego zarządzania emocjami i jak przenosi się to na różne obszary życia codziennego (praca, rodzina, samokontrola itp.).

EM-MA-Book-Polish

Działaj z nami

Kontakt do koordynatorki: eduproject.sak@gmail.com

 

Kick-off meeting
28.01.2021

(Open file)Kick-off poster_EMMA (1)

 

Co się dzieje w projekcie? Newslettery

 

EM-MA-2-1
EM-MA-Newsletter-3.v1-1