Heritage in Dialogue2023-06-19T16:02:29+02:00

Problemy, z którymi borykają się uchodźczynie i które mogą skomplikować proces integracji, przede wszystkim obejmują aspekty tj. niskie umiejętności/kwalifikacje, cechy kulturowe, poziom wykształcenia, rola w rodzinie, późna integracja lub brak integracji (związanej z nauką języka i integracją społeczną), a także mieszkanie w zamkniętych, odizolowanych osiedlach. Wielokulturowa rzeczywistość UE wymaga od obywateli i instytucji unijnych większej otwartości na dialog międzykulturowy.

Główną grupą docelową są młode migrantki w wieku 18–30 lat, które są migrantkami z wyboru lub zostały zmuszone do opuszczenia swoich krajów, zamieniając je w uchodźców i osoby ubiegające się o azyl, i które napotykają na różne bariery, zarówno jako migrantki, jak i kobiety, w krajach które nie są ich własnymi i kulturami.

Zdajemy sobie sprawę, że integracja to długotrwały proces, który wymaga czasu, a zrozumienie kulturowe pomaga nam zachować naszą tożsamość kulturową przy jednoczesnym poszanowaniu innych. Rodzaj proponowanych działań przyczyni się do stworzenia przestrzeni dialogu, w której kultury są pojmowane w stanie równości, zachęcając do wymiany pomysłów i różnych perspektyw.

Kraje uczestniczące w projekcie:

 1. Hiszpania
 2. Polska
 3. Serbia

Cele projektu to:

 • Zwiększenie empatii i zrozumienia kulturowego między imigrantkami a społecznościami lokalnymi z 3 różnych krajów (Polska, Hiszpania, Serbia).
 • Zwiększenie dostępności do dziedzictwa kulturowego poprzez zrozumienie, dialog i zaangażowanie.
 • Wzmocnienie pozycji kobiet migrantek i wyeksponowanie problemów, z którymi się borykają, oraz bardziej aktywnego uczestnictwa ich w społeczności.
 • Zredukowanie stereotypów i uprzedzeń w zakresie kultury i obyczajów poprzez poszukiwanie wspólnych wartości.
 • Stworzenie możliwości wzajemnego zrozumienia, dialogu międzykulturowego, solidarności i uczestnictwa obywatelskiego.
 • Opracowanie materiału dydaktycznego do wykorzystania przez agentów społecznych oraz kobiety migrujące w celu powtórzenia metodologii.
 • Poprawność jakości pracy i praktyk zaangażowanych organizacji.

Planowane wyniki i rezultaty:

 • 30 młodych kobiet, które wezmą udział w lokalnych działaniach, aby mogły zdobyć wiedzę związaną z integracją społeczną i interpretacją dziedzictwa
 • 3 pracowników na organizację, którzy podzielą się doświadczeniem i zdobytą wiedzę związaną z integracją społeczną i interpretacją dziedzictwa
 • E-Toolbox, zestaw materiałów dydaktycznych typu open source do wykorzystania w przyszłych projektach
 • Stworzenie transnarodowej sieci między uczestniczącymi organizacjami

Związek między celami a priorytetami:

 • Integracja i różnorodność — naszą główną grupą docelową są młode imigrantki, a celem jest praca nad włączeniem, integracją, wzmocnieniem pozycji poprzez różnorodność kulturową i wspólne wartości
 • Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo – migrantki doświadczają dyskryminacji jako imigrantki i jako kobiety przez co często nie są w stanie aktywnie uczestniczyć w społeczności. Lokalne działania mają na celu przekazanie im nowej wiedzy związanej z interpretacją dziedzictwa kulturowego, włączenia społecznego, a także wzmocnienia pozycji kobiet i zaangażowania obywatelskiego, ponieważ będą miały przestrzeń do współpracy
 • Promowanie aktywnego obywatelstwa – Celem lokalnych działań z młodzieżą jest poświęcenie czasu na omówienie różnych tematów i wartości, takich jak demokracja, prawa kobiet

Spotkanie online z naszymi partnerami 

Na początku września wzięłyśmy udział w spotkaniu online z naszymi partnerami z Hiszpanii i Serbii, podczas którego miałyśmy możliwość wymiany pomysłów na temat planowanych warsztatów dla kobiet migrantek. Nadchodzące warsztaty będą dotyczyły m.in. edukacji młodych kobiet na temat integracji społecznej i interpretacji swojego dziedzictwa narodowego. Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, w których na bieżąco będziemy informować Was o planowanych działaniach! 

Spotkanie partnerskie w Saragossie

W czerwcu w słonecznej Saragossie odbyło się spotkanie w ramach projektu „Dziedzictwo w dialogu – integracja na rzecz migrantek” z partnerkami z Hiszpanii (Viaje a la Sostenibilidad; Recreando Estudio Creativo) i Serbii (CRPC – Crisis Response and Policy Centre).

Pierwszego dnia wspólnie z partnerkami poświęciłyśmy czas na integrację i zapoznanie się z projektami, które realizuje organizacja nas goszcząca na rzecz migrantów w ich lokalnej społeczności. Było to dla nas cenne doświadczenie i możliwość zaczerpnięcia inspiracji. Ponadto omówiłyśmy rezultaty badań, które każda z naszych organizacji miała przeprowadzić na grupie migrantek w swoim kraju, aby móc dostosować nasz wspólny projekt do ich potrzeb.

Kolejnego dnia odwiedziłyśmy niezwykłą instytucję kulturalną Harinera w Saragossie. Jej unikatowość w skali europejskiej wynika z tego, że jest w pełni koordynowana przez społeczność lokalną i to ona decyduje o charakterze działań i projektach, jakie jej wolontariusze realizują na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej. Podczas pobytu w Harinerze, miałyśmy przyjemność poznać pracujących tam wolontariuszy, zapoznać się z historią powstania instytucji i zwiedzić ją w całości. Przy okazji byłyśmy świadkami występu wokalnego seniorów oraz przygotowań do festiwalu kulinarnego organizowanego przez migrantów w Saragossie. Następnego dnia wspólnie z partnerkami udało nam się uzgodnić i zaplanować aktywności, które będziemy przez najbliższe miesiące realizować w ramach projektu razem z migrantkami w naszych krajach. Przed nami dużo intensywnej i satysfakcjonującej pracy! Nasz pobyt w Hiszpanii zakończyłyśmy zwiedzaniem najważniejszych kulturalnych miejsc i zabytków w Saragossie. To był wspaniały czas w gronie ambitnych organizacji, z którymi mamy nadzieję kontynuować współpracę w przyszłości. 

Warsztaty dla migrantek w Sosnowcu w ramach projektu „Dziedzictwo w dialogu”

W niedzielę, 12 lutego, w siedzibie Stowarzyszenia Aktywne Kobiety odbyły się całodniowe warsztaty dla młodych migrantek zamieszkujących Śląsk w ramach projektu „Dziedzictwo w dialogu”. Uczestniczki z Turcji, Tunezji, Armenii, Ukrainy, Włoch, Turcji oraz Polski miały niecodzienną możliwość do zajrzenia w głąb swojego dziedzictwa kulturowego.

„Tradycje”, „Uniwersalny język muzyki”, „Jestem silna, bo…”, „Zbuduj swoje skrzydła” – takie tytuły nosiły cztery warsztaty, w których wzięło udział 14 uczestniczek z różnych krajów w ramach projektu „Dziedzictwo w dialogu”. To niezwykłe spotkanie było poświęcone pochodzeniu, kulturze, patriotyzmie oraz sztuce. Podczas warsztatów migrantki w wieku 18-30 lat nie tylko mogły przeżyć wymianę kulturową, potrenować język i zdolności komunikacji międzykulturowej, ale również zawiązać nowe znajomości, nabrać pewności siebie i poradzić się w kwestiach zawodowych z prowadzącą. 
 
Warsztaty poprowadziła dla nas coacherka biznesowa, Urszula Leiss. To był wspaniały czas, a dziewczyny, mimo że zmęczone kilkoma godzinami szkolenia, pytały już o kolejne i wyszły ze stowarzyszenia z uśmiechami na twarzy : ) Takie reakcje zawsze nas bardzo cieszą.  

E-Toolbox dla osób pracujących z młodzieżą

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety waz z partnerami z Hiszpanii i Serbii zapraszają do zapoznania się z e-toolboxem, który jest wynikiem projektu „Dziedzictwo w dialogu”.

W e-Toolboxie znajdziecie różne definicje potrzebne do pracy z migrantami, a także praktyczne ćwiczenia grupowe dot. międzynarodowej integracji oraz właczenia osób spoza przewodniej kultury do społeczeństwa. 

Toolbox znajduje się poniżej: 

E-Toolbox-HID