KAMPANIA 16 DNI czy 365 DNI? – czyli konieczność codziennej walki o przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć

Od 25 listopada do 10 grudnia trwa coroczna kampania pod hasłem: „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”. W tym roku obchody są o tyle wyjątkowe, że spowite widmem pandemii, dlatego wszelkiego rodzaju akcje edukacyjne o charakterze rozpowszechniającym idee kampanii zawężone są głównie do przestrzeni internetowej ze względu na brak możliwości spotykania się. Pandemia i reżimy z nią związane (w szczególności wiosenny lockdown) stały się niestety niechybnym pretekstem do zwiększenia się przemocy w rodzinie i ogólnego pogorszenia dobrostanu kobiet, bowiem to właśnie przemoc występująca wśród partnerów jest najbardziej rozpowszechnioną obecnie formą. Nie trzeba więc długo dywagować, faktem jest, iż COVID-19 bezpośrednio zwiększa ryzyko przemocy wobec kobiet i dzieci, jak i jest jej skutecznym stymulantem. Tezę tę potwierdzają tegoroczne wyniki badań, które zostały przeprowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, na próbie 500 respondentów obu płci. Czytamy w nich m.in.:

  • Ponad co czwarty respondent (27,2%) w wieku 13-17 lat doświadczył w okresie od połowy marca do końca czerwca co najmniej jednej z badanych form krzywdzenia.
  • W badanym okresie ponad co siódmy respondent (15%) doznał przemocy ze strony rówieśników, co dziewiąty (10,8%) ze strony bliskiej osoby dorosłej. Co 20 osoba (5,4%) była świadkiem przemocy wobec rodzica lub innego dziecka.
  • Wykorzystywania seksualnego doświadczyło 10,2% respondentów, w tym 9,2% zostało wykorzystanych seksualnie bez kontaktu fizycznego, a 2,6% respondentów z kontaktem fizycznym.

Nie chcemy jednak skupiać się na samych negatywach. Warto podkreślać pozytywne inicjatywy i dobre praktyki, jakie inicjowane są w naszym społeczeństwie. Każdego dnia na świecie, masa aktywistek_ów i społeczniczek_ów działa na rzecz zapewnienia kobietom m.in. podstawowych praw zdrowotnych (w tym reprodukcyjnych), edukacyjnych czy kreowania zmiany systemowej, często walcząc z patriarchalnym status quo, jak i wciąż obecnymi nierównymi praktykami kulturowymi. Wszystkie te działania łączy jeden, wspólny cel – zmienianie świata na lepsze! Dlatego, aby promować tą pozytywną narrację, chciałyśmy się podzielić z Wami kilkoma projektami organizacji z naszego lokalnego „podwórka”, których nadrzędną wartością jest wzmacnianie dziewcząt i kobiet oraz praca na rzecz równości płci. Oto one:

Fundacja AUTONOMIA z Krakowa i ich Dziewczyńskie Centrum Mocy – od dekady aktywnie wspiera dziewczynki, kobiety, chłopców oraz mężczyzn, a także całe społeczności do współtworzenia społeczeństwa na egalitarnych wartościach, uwzględniając perspektywę intersekcjonalną, jak i systemowe podłoża dyskryminacji i przemocy. Od ponad roku tworzy wspaniały, edukacyjny projekt –  swoistą „bezpieczną przystań” dla dziewcząt, gdzie mogą one rozwijać swoje pasje, okrywać wewnętrzną siłę i poznawać pełnię własnych i czekających na nie możliwości. Dziewczyńskie Centrum Mocy to miejsce w 100% dziewczyńskie, wzmacniające, rozwijające, bezpieczne, dostępne i wspólne.
https://autonomia.org.pl/odkryj-moc-i-dzialaj/dziewczynskie-centrum-mocy/

Fundacja Kosmos dla dziewczynek z Warszawy – kobiety, które od 3 lat tworzą jedyne i unikatowe w Polsce czasopismo dedykowane dziewczynkom (ale i chłopcy mogą czytać) o równościowych, różnorodnych i inspirujących treściach! Przełamują ograniczające stereotypy i wzorce dotyczące wyglądu, pokazując tym samym, że dziewczyńskość to pełen wachlarz różnych i równorzędnych możliwości. Tytułowy „kosmos” symbolizuje wybór do bycia w pełni sobą, bez presji, oczekiwań i toksycznych wzorców. Jak głosi ich motto: „wspierają dziewczynki dziś, by jutro zmieniały świat”.
https://fundacjakosmos.org

Fundacja Nowoczesnej Edukacji Spunk z Łodzi – od 10 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą nad podtrzymywaniem ciekawości, kształtowaniem niezależnego i samodzielnego myślenia oraz ogólnym pobudzaniem do (auto)refleksji. Swoje działania skupia przede wszystkim na edukacji seksualnej, która wciąż nie jest zapewniana ani w publicznych ani w prywatnych szkołach.  Poprzez opracowany program warsztatów dociera do młodzieży gimnazjalnej, zapewniając im dostęp do rzetelnej wiedzy na temat ludzkiej seksualności i w istocie dba o ich zdrowie zarówno reprodukcyjne, jak i psychiczne. Obecnie, fundacja wystartowała z programem EDUSEKS POLSKA szukając osób chętnych do stworzenia sieci edukatorek(ów) seksualnych w małych  i średnich miastach Polski, którzy będą aktywnie działać w swoim regionie na rzecz wypracowania samorządowych rozwiązań w kwestii edukacji seksualnej i równościowej.
https://spunk.pl/2020/11/20/edukacja-seksualna-polska-start/

Fundusz Feministyczny – wspiera dziewczyńskie inicjatywy na terenie całego kraju, oferując wsparcie finansowe w postaci minigrantów na realizację różnego rodzaju działań feministycznych. Fundusz szczególnie stara się dotrzeć do marginalizowanych grup kobiet czy dyskryminowanych ze względu na swój wiek, nieheteronormatywność, niepełnosprawność, miejsce zamieszkania czy też etniczność.
https://femfund.pl

Jak widzicie powyżej, działania empowermentowe, mogą odbywać się na wielu płaszczyznach.
I zapewniamy Was, to tylko przykłady, jest ich o wiele, wiele więcej! Trzeba podkreślić, że wielką wygraną tych wszystkich organizacji jest sukcesywne i konsekwentne edukowanie Polek w zakresie swoich praw, rozbudzanie feministycznej świadomości i potrzeby samostanowienia oraz nacisk na podkreślanie perspektywy herstorycznej. Zmiana dotychczasowego podejścia i paradygmatu istniejącego wokół ruchów prokobiecych, nie wzięła się znikąd. To zasługa wielu organizacji, które na co dzień działają na rzecz sprawczości kobiet. Owoce ich pracy najlepiej oddaje obserwacja oddolnych strajków kobiet, masowego gniewu i sprzeciwu, jaki widzieliśmy na ulicach polskich miast w 2016 roku i jaki widzimy w ostatnich tygodniach w związku z haniebną decyzją Trybunału Konstytucyjnego. Z tym jednym wyjątkiem, iż tzw. „sprawa kobieca” nie dotyczy wyłącznie biologicznych kobiet, a dojrzałość obywateli i progres w zrozumieniu tych kwestii widoczny jest gołym okiem.

Cieszymy się, że od lat staramy się dołożyć cegiełkę w tym procesie, oddziałując na skalę mikro, jak i makro, poprzez liczne współprace międzynarodowe z naszymi partnerami. Aktywizm na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet nie musi dziać się wyłącznie w formie manifestacji, może być on wyrażany wykorzystując rożne formy/narzędzia wyrazu artystycznego i edukacyjnego. Dlatego w przyszłym roku zapraszamy Was do wzięcia udziału w naszych warsztatach WenDo – budowania asertywności i odporności psychicznej na przemocowe zachowania oraz doroczny happening w ramach globalnej akcji “One Billion Rising” – “Nazywam się milion”, który stanowi wspólnotowy taniec sprzeciwu wobec agresji i skali przemocy w stosunku do kobiet.

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety prowadzi obecnie trzy projekty dotyczące przeciwdziałania przemocy: „Przełamując ciszę – Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet”, „Strefa Wolna Od Dyskryminacji” i „EMPOWER – Przeciwdziałanie przemocy wśród młodzieży”, w ramach którego w maju 2021 roku będzie można wziąć udział w ciekawym treningu w Rumunii. Wszystkie projekty są współfinansowane w ramach Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

Koniecznie śledźcie nasze wydarzenia, a już teraz zapraszamy wszystkich edukatorów do wysyłania zgłoszeń na wspomniane szkolenie w Rumunii, dotyczące wspierania młodych ofiar przemocy i uwrażliwiania młodzieży do reagowania na przemoc.

Trening w Rumunii „EMPOWER- przeciwdziałanie przemocy wśród młodych”

INSPIRATORIUM

Więcej na temat strategii przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć możecie dowiedzieć się z pierwszego w Polsce podręcznika podejmującego temat upełnomocnienia. Stanowi on kompleksowy i inspirujący przewodnik dla przedstawicieli różnego rodzaju instytucji czy organizacji pozarządowych oraz dla edukatorów i nauczycieli, którzy perspektywę antydyskryminacyjną chcą włączyć w swoją praktykę. Podręcznik do pobrania pod poniższym linkiem:
SIŁA, ODWAGA, SOLIDARNOŚĆ – upełnomocnienie jako skuteczna strategia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt i innej przemocy ze względu na płeć


Źródła:
Całość raportu: https://fdds.pl/wp-content/uploads/2020/11/Negatywne-doswiadczenia-mlodziezy-w-trakcie-pandemii.-Raport-z-badan-ilosciowych-1.pdf
Przemoc i COVID-19: http://kampania16dni.pl/przemoc-i-covid-19/

2020-12-09T15:47:35+01:00 29 listopada 2020|