Kontakt2023-02-10T11:56:05+01:00

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

adres siedziby:
ul 3 maja 11,  41-200 Sosnowiec

telefon komórkowy: +48 606976474
e-mail do biura: biuro.akt@gmail.com
Skype: aktywne_kobiety

Strona: www.aktywnekobiety.org.pl
Facebook : Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
Instagram: Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
Twitter: Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

numer konta: PL69 2490 0005 0000 4600 5193 0559 Alior Bank

Znak jakości: 2019-1-PL01-ESC52-077468

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, dlatego możesz podarowac nam 1 % swojego podatku, który przeznaczymy na realizację naszej misji.

Wystarczy, że w rozliczeniu rocznym podasz nasz numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000092308.

Biuro Stowarzyszenia jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 – 16.30.


Halina Sobańska – Prezeska Stowarzyszenia

E-mail: sobanska.halina1@gmail.com
Telefon: +48 660748534

Monika Sobańska – koordynatorka ds. rozwoju organizacji, superwizja kadry i projektów, fundraising
E-mail:  youth.awa@gmail.com
Telefon/Whatsapp: +48 602314431

Agnieszka Neueerkoordynatorka projektów Europejskiego Korpusu Solidarności 
E-mail: europeansc.aw1@gmail.com
Tel/Whatsapp: +48 577575591

Marlena Kaczmarek – promocja mobilności
E-mail: eumobility.sak@gmail.com
Tel/Whatsapp: +48 785242767

Wiktoria Grelewicz – aktywistka
E-mail: activist.awa.med@gmail.com
Tel/Whatsapp: +48 797199728


Uwaga! Wejście do Stowarzyszenia nie znajduje się od głównej ulicy, jak podaje adres, ale od podwórka / od ul. Warszawskiej 7a/.
Zerknij na mapę!

Klauzula RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 11, 41-200 Sosnowiec.
 2. Celem zbierania danych jest realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust. 1, lit a rozporządzenia RODO.
 3. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety zadań statutowych oraz przez czas niezbędny na dopełnienie obowiązku związanego z archiwizacją dokumentów wynikającego
  z powszechnie obowiązujących przepisów krajowych.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenia Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
  i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia  skargi do organu nadzorczego . – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub powierzone innym podmiotom i instytucjom w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Aktywne Kobiety.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Stowarzyszenia Aktywne Kobiety – email: t.mordziolek@justpok.pl, tel.: 535 658 132

Jeśli masz konkretną sprawę, wypełnij formularz – trafi od razu do właściwego działu.