„Bezpieczne miejsce” – relacja z treningu i konferencji w Wilnie

Na początku września w Wilnie (Litwa) odbył się kurs treningowy oraz konferencja na temat przemocy domowej oraz szkolenia osób zaangażowanych w niesienie pomocy ofiarom przemocy. Aktywności te odbyły się w ramach rocznego projektu „Bezpieczne miejsce” finansowanego z funduszy Rady Państw Morza Bałtyckiego. Poniżej prezentujemy relację uczestniczki z treningu i konferencji. Więcej informacji na temat projektu znajdziesz TUTAJ.

W ramach projektu „Bezpieczne miejsce” organizujemy niezwykłe warsztaty dla kobiet na Śląsku. Więcej informacji (terminy, tematyka warsztatów, itp.) znajdziecie TUTAJ!!!

Pierwszy dzień projektu w Wilnie:

Razem z uczestnikami z Litwy, Łotwy, Polski oraz Szwecji przeszliśmy warsztaty z pisania o przemocy w mediach. Rozmawialiśmy o empatycznym języku, zwracającym uwagę na sprawcę i nie stygmatyzującym ofiary. Prześledziliśmy przykładowe artykuły publikowane w litewskich portalach informacyjnych ucząc się na ich błędach.

Przeanalizowaliśmy również Koło przemocy, dzięki któremu łatwiej można zrozumieć jak działa mechanizm przywiązania i zależności od przemocowego partnera i jak trudno wyjść z opresyjnej relacji. Projekt umożliwił nam równiej dogłębne zapoznanie się z diagramem Siły i kontroli przedstawiającym przemocowe taktyki używane przez partnera do utrzymania osoby doświadczającej przemocy w relacji. Wspomniane taktyki zawierają miedzy innymi przemoc ekonomiczną i emocjonalną, izolowanie osoby partnerskiej, używanie kontroli czy zastraszania.

Po niezwykle interesujących warsztatach, wybraliśmy się do Lukiškės, dawnego kościoła, który do niedawna był więzieniem, obecnie natomiast służy jako centrum kulturalne. Na wystawie dotyczącej kobiecego oporu na kartach litewskiej historii poznaliśmy losy bochaterek walczących o wolność swoją i całego narodu.

Drugi dzień treningu w Wilnie:

Tego dnia odwiedziliśmy biuro Active Youth w Wilnie. Członkinie stowarzyszenia opowiedziały nam o historii, dotychczasowych działaniach oraz planach na przyszłość. Następnie wróciliśmy do podstawowego zagadnienia treningu, przeprowadzając warsztaty z poszukiwania rozwiązań zapobiegających przemocy, nadziejach związanych ze zmianami, które mogą mieć miejsce w nadchodzących latach.

Mieliśmy również niezwykłą okazje wzięcia udziału w arteterapii, na której poznaliśmy technikę malowania na wodzie Ebru. Każdy z uczestników miał okazje zmierzyć się z tym zadaniem, w dzięki pomocy arteterapeutki powstały prace zachwycające swoją różnorodnością.

Trzeci dzień projektu w Wilnie: 

Dzień trzeci był pełen nowych wyzwań i emocji. Rozpoczął się treningiem wzmacniającym, gdzie dzieliliśmy się historiami przeciwności życiowych, które udało się nam przezwyciężyć. Następnie przeprowadzaliśmy ćwiczenie polegające na pozytywnej manifestacji naszych słabości. Te doświadczenia sprawiły, ze poczuliśmy się jeszcze silniejsi jako grupa jak i osobne jednostki.

Następnie mieliśmy niezwykłą okazję wzięcia udziału w terapii dźwiękiem. Polegała ona na prowadzeniu uczestników przez medytacje, skupiona na odkrywaniu dźwięków wspomaganych naszymi oddechami. Praktyka trwała ponad godzinę. Był to czas pełen relaksu i empatii. Poznaliśmy również historię instrumentów, którymi posługiwała się prowadząca medytacje specjalistka.

Nie zabrakło również refleksji. Pod koniec dnia podzieliśmy się naszymi odczuciami dotyczącymi terapii dźwiękowej oraz odbytej dnia drugiego arteterapii. Porównaliśmy te dwie metody, jak i doświadczenia nam towarzyszące.

Czwarty dzień projektu w Wilnie:

Czwarty dzień w całości poświeciliśmy warsztatom Barbershop. Jest to metoda treningowa skupiona wokół dyskusji na temat przemocy i różnic płciowych narzuconych społecznie. Odbiorcami są głównie chłopcy i mężczyźni.

Celem Barbershop jest włączenie mężczyzn w promowanie równości płciowej. Metoda Barbershop pozwala również zrozumieć jak nierówności płciowe ograniczają możliwości jednostek do pełnego rozwoju, ekonomicznego, edukacyjnego i społecznego. Wraz z wyszkolonym w tej metodzie trenerem przeszliśmy przez zakorzenione w nas przekonania związane z byciem kobietom i mężczyzna.

Rozmawialiśmy o przemocy, nierównościach i ograniczających stereotypach. Szczegółowe pytania pozwoliły nam w pełni rozwinąć dyskusje i podzielić kwestie nierówności płciowych na wiele ciekawych kwestii.

Konferencja podsumowująca projekt „Bezpieczne miejsce” w Wilnie:

Konferencja odbyła się 9 września w Europejskim Instytucie ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. Głównym zadaniem Instytutu jest torowanie drogi prowadzącej do stworzenia rzeczywistości, w której wszyscy są równi.

Na wstępie konferencji poznaliśmy kulisy pracy Instytutu. Zapoznaliśmy się z projektami i badaniami, prowadzonymi przez Instytut. Działania tej jednostki skupiają się między innymi nad pracą ze wskaźnikiem równouprawnienia płci, uwzględnianiu aspektu płci, badaniem przemocy ze względu na płeć oraz gromadzeniem badań z zakresu różnic płciowych.

Następnie skupiliśmy się na temacie kultury gwałtu, przyzwoleniu i temu jak krótka bywa droga od seksistowskiego żartu do gwałtu.

Dowiedzieliśmy się również o projekcie Rape is a War Crime, który powstał z inicjatywy prawniczek i prawników chcących pomóc w poszukiwaniu sprawiedliwości w krzywdach doznawanych na terenach objętych konfliktami zbrojnymi.

Więcej informacji znajdziecie na stronie projektu: http://rapeisawarcrime.org

Rozmawialiśmy o przemocy doświadczanej w rodzinach i związkach jednopłciowych. Przemoc nie dyskryminuje i może spotkać każdego bez względu na jego orientację. Konferencję zakończyliśmy podsumowaniem całości ponad rocznego projektu skupiającego wokół siebie międzynarodowe specjalistki i specjalistów oraz inne osoby, świadome ogromu problemu jakim jest przemoc wobec kobiet i nie tylko.

Dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom projektu! Sami również jesteśmy wdzięczni za możliwość współtworzenia tak wartościowego i ważnego projektu.

2022-09-16T12:02:26+02:00 15 września 2022|