SOS: Wzmacniamy nasze wsparcie2024-01-24T17:16:35+01:00

Barbarzyński atak Rosji na Ukrainę doprowadził do najszybszego i największego wysiedlenia ludzi na kontynencie europejskim od czasów II wojny światowej. Znaczna liczba 12 milionów Ukraińców musiała zostać siłą wysiedlona w ciągu pierwszego miesiąca wojny. Z tego powodu powstał projekt „SOS: Wzmacniamy nasze wsparcie” skierowany do instytucji, które współpracują z ludnością ukraińską. 


PROBLEM

W miarę jak rosyjska wojna na Ukrainie wciąż trwa, tymczasowo przesiedleni Ukraińcy stali się migrantami długoterminowymi, zwanymi również migrantami stałymi lub osiadłymi i stają w obliczu następujących wyzwań tj.:
 
 • trudności z integracją ze społecznościami przyjmującymi ze względu na bariery językowe i niewystarczające zrozumienie lokalnych kultur i tradycji.
 • przeszkody w poruszaniu się po złożonej cyfrowej biurokracji z powodu niewystarczających umiejętności cyfrowych.
 • potrzeba pomocy psychologicznej i wsparcia w zarządzaniu emocjami z powodu ciągłego wyczerpania i zmęczenia wojną.
 • wyczerpania i zmęczenia wojną.
 • zmagają się z nawiązywaniem znaczących kontaktów z obywatelami krajów przyjmujących, co skutkuje społeczną rozłąką i izolacją ze względu na brak wspólnych wartości, przekonań i zachowań, które leżą u podstaw społeczeństwa.

REZULTATY PROJEKTU

 • zwiększona spójność społeczna, poprawa zdrowia psychicznego, zwiększona zdolność do zatrudnienia i ekonomiczna ukraińskich migrantów.
 • zwiększone zaufanie do umiejętności pracowników młodzieżowych w zakresie wspierania zmieniających się potrzeb uchodźców.
 • rozwinięta zdolność naszego partnerstwa do pracy z różnymi grupami, lepsza widoczność i obecność.
 • pozytywny wpływ na społeczeństwo poprzez wzmacnianie tolerancji, integracji, zaangażowania i więzi między wszystkimi społecznościami.

 PLAN DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

 • Spotkanie kick-off meeting w Santander (Hiszpania) – grudzień 2023 r.
 • Spotkanie partnerskie online – listopad 2024 r. 
 • Spotkanie partnerskie Czechy – wrzesień 2025 r.

CEL PROJEKTU

 • WZMOCNIENIE ukraińskich uchodźców do uzyskania narzędzi do zarządzania emocjami i przezwyciężenia rozległego syndromu Ulissesa,
 • BUDOWANIE nowych więzi społecznych i poczucia przynależności
 • ZAANGAŻOWANIE ich w tworzenie trwałych źródeł utrzymania.

Ogólnym celem projektu jest wsparcie ukraińskich migrantów w procesie integracji ze społecznościami przyjmującymi poprzez:

 • tworzenie bezpiecznej i wspierającej przestrzeni społecznej.
 • rozwijanie zdrowych mechanizmów radzenia sobie z inteligencją emocjonalną.
 • promowanie zrównoważonego rozwoju środowiska w celu powojennej odbudowy ekologicznej Ukrainy.

W TRAKCIE PROJEKTU ZAPLANOWANO:

SOS-INFOPACK-March11-19-2024-v2.0-sarón
 • 4-dniowa wizyta w Czechach – maj 2024 r. 
 • 4-dniowa wizyta w Polsce – sierpień 2024 r.
 • 1-dniowa konferencja w Polsce – sierpień/wrzesień 2025 r.

Rezultatem projektu będzie stworzenie interaktywnej książki i audiobooka nt. narzędzi używanych do pracy z migrantami.