SOS: wzmacniamy nasze wsparcie2024-02-23T14:49:08+01:00

Kurs treningowy
„SOS: wzmacniamy nasze wsparcie”
11-19.03.2024, Kantabria, Hiszpania 

Termin zgłoszeń: 24.02.2024 r.
Data wymiany: 11-19.03.2024 r. 
Temat: Zarządzanie emocjami, pomoc Ukrainie, prawa człowieka, rozwój osobisty; kurs będzie prowadzony w języku angielskim przy użyciu metod edukacji nieformalnej
Zgłoszenia: Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ
Opłata za wysłanie: 150 zł –  Opłata jest przeznaczana na koszty administracyjne przygotowywania i wysyłania uczestników, włączania ich w projekty edukacyjne po powrocie z kursu oraz koszty upowszechniania rezultatów projektu (koszty te nie są finansowane z programu Erasmus+). Jeśli jesteś osobą z mniejszymi szansami, skontaktuj się z nami.
Dla kogo: Dla osób zainteresowanych tematyką, zmotywowanych do wzięcia udziału w projekcie
Uczestnicy: 8 osób 18+ bez górnej granicy wieku
Podróż:  Uczestnik prefinansuje koszty swojej podróży. Zwrotu (maksymalnie do 275 euro) dokonuje organizator po zakończonym wyjeździe na podstawie wysłanej dokumentacji kosztów podróży (rezerwacje z ceną, boarding passy, bilety itd.)
Infopack wyjazdu: Przewijaj dolny pasek prezentacji poniżej. 
Kontakt: Poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00
+48 785 242 767 lub mail: eumobility.sak@gmail.com
  Zapraszamy do kontaktu 
SOS-INFOPACK-March11-19-2024-v2.0-sarón