Synergia międzynarodowych projektów EMMA i Biały Słoń

W lipcu 2022 w siedzibie Stowarzyszenia Aktywne Kobiety odbyło się trzydniowe spotkanie partnerskie w ramach projektu z programu Erasmus+ pt. „BIAŁY SŁOŃ: STRATEGIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ZE STRONY SPRAWCÓW”, podczas którego miałyśmy okazję do zaprezentowania rezultatów innego projektu „EMMA: Wzmacnianie umiejętności zarządzania emocjami”. 

W trakcie trzydniowego spotkania partnerskiego w ramach projektu „Biały Słoń” Stowarzyszenie Aktywne Kobiety gościło partnerów z Litwy oraz Włoch. W czasie wizyty zaprezentowałyśmy naszym gościom bieżącą sytuację społeczno-polityczną w Polsce, omówiliśmy statystyki dot. przemocy wobec kobiet w Polsce oraz kwestie prawne z nimi związane. Nasi partnerzy mieli również okazję m.in. do zapoznania się z działalnością organizacji pozarządowej nowiwojownicy.org, która zrzesza mężczyzn w działaniu oraz do spotkania z przedstawicielami Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Sosnowcu.

Poza tematami związanymi z przemocą wobec kobiet, miałyśmy okazję do zaprezentowania przed ponad 50-osobową publicznością (12 osób z zagranicy, 40 z Polski) efektów działań innego projektu, nad którym działałyśmy przez ostatnie miesiące – „EMMA: Wzmacnianie umiejętności zarządzania emocjami”

Efektem działań tego efektu jest Interaktywny Zeszyt Ćwiczeń Emocjonalnych. Publikacja ta jest bardzo potrzebna w dzisiejszych czasach. To podręcznik dla każdego,  dotyczący świata emocji i tego jak się w nim poruszać! Opracowanie jest z jednej strony przewodnikiem po zarządzaniu emocjonalnym, wprowadzającym i wyjaśniającym narzędzia takie jak aktywne słuchanie czy rozładowanie emocjonalne. Z drugiej strony jest to praktyczny zeszyt ćwiczeń, które każdy czytelnik będzie mógł wykonać we własnym tempie i czasie, co pomoże mu zrozumieć, na czym polega zarządzanie emocjami, jaki wpływ ma na niego nieumiejętność właściwego zarządzania emocjami i jak przenosi się to na różne obszary życia codziennego (praca, rodzina, samokontrola itp.).

 
2022-11-08T15:16:14+01:00 8 listopada 2022|