Wizyta w Londynie w ramach projektu EM-MA Emotional Management

Pod koniec lutego przedstawicielki naszego Stowarzyszenia wzięły udział w spotkaniu w Londynie w ramach projektu EM-MA Emotional Management ( Zarządzanie Emocjami dla dorosłych)! Oprócz uczestniczek z Polski w spotkaniach uczestniczyły także osoby z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Spotkania służyły zapoznaniu uczestników z dobrymi praktykami organizacji European Learning Network, która realizuje różne międzynarodowe projekty społeczne także w obszarze zdrowia emocjonalnego.

W trakcie spotkań dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy o tym jak funkcjonuje organizacja m.in:

  • poznaliśmy priorytety działalności organizacji jakimi są :  wspierania zatrudniani, przedsiębiorczość, wartości europejskie,
  • poznaliśmy zasady holistycznego podejścia organizacji jaką jest funkcjonowanie w oparciu idee; różnorodności, wzmacniania ludzi i poszerzania wiedzy,
  • poznaliśmy dobre praktyki organizacji i przykłady realizowanych projektów.

                

Drugą ważną częścią spotkań było zapoznanie uczestników z projektem EM-MA i wspólne praktykowanie ćwiczenia mindfulness . Rozmawialiśmy o tym czym jest dla nas zarządzanie emocjami, jak być ich świadomym i doświadczać ich w zdrowy sposób.  Praktykowaliśmy wspólnie medytację i dyskutowaliśmy o negatywnych  przekonaniach myślowych , które kształtują naszą codzienność.

Czas spotkań projektowych przeplatał się z chłonięciem energii miasta i jego różnorodności. Londyn to intrygujący, tętniący życiem  organizm miejski, gdzie koegzystują ze sobą odmienności kulturowe, językowe,  architektoniczne, narodowościowe, gdzie stare- tradycyjne współżyje z nowoczesnym.  To miasto i jego klimat stanowiło ciekawy kontekst do tematu naszej wizyty.  Tak jak w nas różne emocje, stany , przeżycia –pojawiają się i znikają, nie są dobre ani złe, potrzebują uznania (przestrzeni) i akceptacji  tak Londyn tętni życiem dzięki swojej różnorodności i  w tym jego piękno. Mimo, iż były to tylko 3 dni spotkań był to bardzo intensywny i pozytywny czas.

2022-03-23T14:21:36+01:00 23 marca 2022|