Relacja z wizyty w Rydze w ramach projektu A SAFE PLACE

W dniach 7-9 kwietnia nasze reprezentantki uczestniczyły w projekcie A Safe Space, w ramach którego odwiedziły trzy organizacje pozarządowe, w tym naszą organizację partnerską Centrs MARTA.
 
Podczas spotkania z Centrs MARTA, miałyśmy okazję dowiedzieć się więcej na temat ich działań, aby pomóc kobietom, które zmagają się z przemocą na różnych płaszczyznach. Zapoznały nas również z różnymi sposobami i narzędziami, które mają na celu pomóc ofiarom przemocy.
 

 

Centrs MARTA jest jedyną instytucją na rzecz praw kobiet na Łotwie. Organizacja świadczy profesjonalne usługi socjalne, prawne, psychologiczne pełnoletnim ofiarom przemocy i handlu ludźmi, zapewnia pomoc kobietom i ich dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. Opracowują również i wdrażają programy dla młodzieży, mające na celu ograniczenie przemocy wśród młodych ludzi i zapewnienie szkoleń dla edukatorów.
 
Następnie udałyśmy się na spotkanie z jedynym stowarzyszeniem na Łotwie, działającym na rzecz osób LGBT+. Mozaika to stowarzyszenie założone w 2006 roku. Od tamtego czasu osoby członkowskie zajmują się promowaniem równości, walką o prawa osób LGBT+, edukowaniem społeczeństwa oraz organizowaniem wydarzeń kulturalnych przekładających szczególną uwagę na poszerzanie wiedzy w zakresie prewencji zdrowia.
 
Na spotkaniu z Mariką Kacare poruszaliśmy m.in. tematy związane z pozytywnymi zmianami świadomości społecznej, jakie w ostatnich latach miały miejsce na Łotwie. Rozmawialiśmy o zmianach w polityce kraju oraz nadziejach z nimi związanymi. Poznaliśmy również historię pierwszych łotewskich Marszów Równości i plany na ich przyszłe edycje.
 
Kolejnym z miejsc, odwiedzonych przez nasze reprezentantki w ramach projektu A Safe Space było Centrum Doradztwa kryzysowego Skables. Towarzystwo Skables powstało w 1997 roku jako Telefon Zaufania, a samo Centrum powstało dwa lata później. Było to pierwsze profesjonalne centrum interwencji kryzysowej na Łotwie.
 
Obecnie centrum oferuje pomoc psychologiczną 24h dla mieszkańców Rygi, zapewnia również całodobowy telefon dla dzieci i dorosłych w sytuacjach kryzysowych. Ponadto Centrum współpracuje z innymi organizacjami pomocowymi na Łotwie np. z policją, szpitalami, opieką społeczną i innymi organizacjami pomocy psychologicznej. Działania Skables to również prowadzenie szkoleń dla innych organizacji, koordynuje grupy wsparcia, wdraża projekty pozytywnie wpływające na poprawę usług socjalnych na Łotwie.
 
Przedstawiciel Skables opowiedział nam o funkcjonowaniu Centrum, wielu działaniach, szczególnie edukacyjnych oraz tych związanych z pomocą Ukrainkom i Ukraińcom zmagającym się z okrucieństwem wojny w ich kraju.
 
 
Więcej informacji na temat organizacji znajdziecie na ich stronach:
 
Projekty współfinansowane z programu Rady Państw Morza Bałtyckiego (Council of The Baltic Sea States)
2022-04-21T11:19:18+02:00 21 kwietnia 2022|