Praca szuka człowieka – rekrutujemy! :)

Stanowisko: Koordynator/ka międzynarodowych projektów wolontariackich Europejskiego Korpusu Solidarności w organizacjach Stowarzyszenie Aktywne Kobiety i Fundacja Medeina.

 

Zakres obowiązków:

 • koordynowanie działań zagranicznych wolontariuszy w Polsce – kilka projektów
 • współpraca z działem promocji i upowszechniania rezultatów projektów
 • monitoring i raportowanie działań
 • współpraca z grantodawcą, sporządzanie sprawozdań
 • wspieranie wolontariuszy podczas projektów w Polsce i za granicą
 • wspieranie wolontariuszy w kryzysowych sytuacjach /wraz z psychologiem i coachem/
 • prowadzenie ewaluacji pracy wolontariuszy 
 • szkolenie wolontariuszy na miejscu i przed wyjazdem zagranicę
 • współpraca z organizacjami goszczącymi wolontariuszy  w Polsce i za granicą
 • prace biurowe, administrowanie projektami
 • udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych
 • organizacja działań krajowych wolontariuszy

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • własny odbyty wolontariat, najlepiej w ramach programów europejskich EVS/EKS
 • doświadczenie w tematyce edukacji pozaformalnej i działaniach rozwojowych 
 • doświadczenie w pracy z ludźmi i kierowanie zespołem 
 • uczestnictwo w projektach międzynarodowych /np. treningi, wymiany młodzieżowe Erasmus+/
 • język angielski zaawansowany /C1, C2/
 • znajomość nowoczesnych technologii komunikacyjnych / ICT/,  praca na zdalnych narzędziach
 • Kompetencje: komunikatywność, sumienność, samodzielność, wielozadaniowość, odpowiedzialność, elastyczność, umiejętność motywowania, podejmowania szybkich decyzji, planowania i dobrej organizacji pracy, prowadzenia działań korygujących, szybkie reagowanie na kryzysy, rozwiązywanie konfliktów
 • Preferowane będą osoby 30+, ze względu na formalne ograniczenia dotyczące możliwości zatrudnienia w ramach dofinansowania europejskiego. Z tego samego powodu status studenta uniemożliwia udział w rekrutacji

Co oferujemy?

 • umowa o pracę 8 h dziennie od pon.-piąt. 9-17– praca od zaraz w biurze w Sosnowcu
 • praca w kreatywnym zespole 
 • zdobycie doświadczenia międzynarodowego i nowych kompetencji
 • udział w projektach i treningach międzynarodowych
 • wsparcie doświadczonej koordynatorki i superwizorki

Osoby bez doświadczenia w realizacji projektów Europejskiego Korpusu Solidarności będą zobowiązane przejść 1 miesięczny kurs zarządzania projektami wolontariackimi przed podjęciem pracy.

Prosimy o przesłanie CV na maila: biuro.akt@gmail.com

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

2021-12-22T15:25:40+01:00 13 lipca 2021|