Praca szuka człowieka – rekrutujemy! :)

Praca szuka człowieka – rekrutujemy! 🙂

Stanowisko: Koordynator/ka międzynarodowych projektów wolontariackich Europejskiego Korpusu Solidarności w organizacji pozarządowej 

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety – jest pozarządową organizacją typu non-profit, która działa lokalnie, regionalnie i międzynarodowo od 2002 roku. Naszą misją jest działanie na rzecz równych szans, włączenie społeczne, aktywizacja obywatelska i rozwój demokracji. Pragniemy, aby każdy człowiek – niezależnie od płci, wieku, wyznania, narodowości i sytuacji społecznej – miał szanse i możliwości realizacji swojego potencjału, dostęp do praw i przywilejów, do edukacji i kariery, władzy, zasobów i szczęścia.

Zakres obowiązków:

 • koordynowanie działań zagranicznych wolontariuszy w Polsce – kilka projektów
 • współtworzenie międzynarodowych projektów wolontariackich /po polsku i angielsku/
 • współpraca z działem  promocji  i upowszechniania rezultatów  projektów
 • monitoring i raportowanie działań
 • prowadzenie ewaluacji pracy wolontariuszy 
 • szkolenie wolontariuszy na miejscu i przed wyjazdem zagranicę
 • współpraca z organizacjami goszczącymi wolontariuszy
 • prace biurowe, administrowanie projektami
 • udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • własny odbyty wolontariat długoterminowy 
 • doświadczenie w tematyce edukacji pozaformalnej
 • doświadczenie w pracy z ludźmi i koordynowaniu projektów
 • uczestnictwo w projektach międzynarodowych /np treningi, wymiany młodzieżowe Erasmus+/
 • język angielski zaawansowany
 • znajomość nowoczesnych technologii komunikacyjnych / ICT/, w tym chmury Google, praca na zdalnych narzędziach
 • Kompetencje: komunikatywność, sumienność, samodzielność, wielozadaniowość, odpowiedzialność, elastyczność, umiejętność motywowania wolontariuszy, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, planowania i dobrej organizacji pracy, prowadzenia działań korygujących i naprawczych, szybkie reagowanie na kryzysy, 
 • Preferowane będą osoby 30+, ze względu na formalne ograniczenia dotyczące możliwości zatrudnienia w ramach dofinansowania europejskiego. Z tego samego powodu status studenta uniemożliwia udział w rekrutacji

Co oferujemy?

 • umowa o pracę 8 h dziennie – praca od zaraz w biurze w Sosnowcu
 • praca w kreatywnym zespole 
 • zdobycie doświadczenia i nowych kompetencji
 • udział w projektach międzynarodowych
 • wsparcie doświadczonej koordynatorki i superwizorki
 • osoby bez doświadczenia w realizacji projektów Europejskiego Korpusu Solidarności będą zobowiązane przejść 1 miesięczny kurs zarządzania projektami wolontariackimi przed podjęciem pracy, zakończony egzaminem wewnętrznym

Prosimy o przesłanie CV na maila: biuro.akt@gmail.com

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

2021-07-13T13:06:43+02:00 13 lipca 2021|