Podsumowanie hakatonu w ramach projektu VOYCE

VOYCE – Values and Opinions of Young Communities in Europe to międzynarodowy projekt współfinansowany z programu Erasmus+. Jego podstawowym celem jest umożliwienie młodym ludziom przejęcia inicjatywy poprzez dostarczenie niezbędnych im narzędzi do wprowadzania zmian w społeczeństwach.

         

Młodzi ludzie chętnie przejmują kontrolę nad swoim życiem i angażują się w działania na rzecz innych. Wielu z nich stoi jednak w obliczu niepewności co do swojej przyszłości spowodowanej zmianami technologicznymi, katastrofą klimatyczną, trendami demograficznymi, dyskryminacją, wykluczeniem społecznym czy fałszywymi wiadomościami i populizmem, które w bardzo silny sposób wpływają na rynek pracy czy sposób funkcjonowania naszych demokracji. Bardziej niż kiedykolwiek młodzi ludzie powinni umieć dostosować się do tych wyzwań oraz zdobyć niezbędne umiejętności, aby przyczynić się do rozwoju stabilnych, demokratycznych i spójnych społeczeństw w Europie oraz poza nią. W dzisiejszym świecie pełnym wzajemnych powiązań wielu młodych ludzi jest zaniepokojonych kwestiami globalnymi, takimi jak zmiana klimatu czy pokój i bezpieczeństwo. Choć młode pokolenia nadal aktywnie interesują się kwestiami politycznymi i społecznymi, często brakuje im pewności siebie, aby wprowadzać zmiany.

Poglądy młodych ludzi są ważne w kształtowaniu polityki młodzieżowej UE, przyczyniają się do niej poprzez dzielenie się swoimi aspiracjami i potrzebami oraz poprzez wykorzystywanie swojej kreatywności i talentów. Młodzi powinni nauczyć się prezentować swoje pomysły w gronie rówieśników, zanim będą mogli reprezentować siebie i wypowiadać swoje kwestie przed instytucjami lub jakąkolwiek szeroką publicznością.

     

W ramach współorganizowanego przez nas projektu VOYCE Dajemy Głos Młodym w lutym 2022 roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w hakatonie społecznym, który odbył się w Atenach. Oprócz naszego Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w projekcie partycypowały następujące organizacje: Hello Youth ze Szwecji, Ikkaido Inclusive Martial Arts z Irlandii, Ikkaido Ltd z Wielkiej Brytanii, Aux Couleurs du Deba z Francji, Active Youth z Litwy, ECO z Grecji, CIAPE z Włoch oraz Faal Derneği z Turcji. Projekt był finansowany ze środków programu ERASMUS+.

Nasza polska sześcioosobowa grupa młodzieżowa wyłoniona została w ramach Lokalnej Grupy Roboczej przy wsparciu dwóch współpracowników Stowarzyszenie Aktywne Kobiety. Przeprowadziliśmy trzy spotkania warsztatowe z lokalnymi liderami i liderkami oraz osobami pretendującymi do takiego miana. Skupiliśmy się na osobistych doświadczeniach, interesowały nas problemy z jakimi uczestnicy spotykali się w przeszłości, chcieliśmy poznać ich zainteresowania, zapatrywania na bieżącą sytuację społeczną. Najbardziej interesowały nas pomysły na realną zmianę otaczającej nas rzeczywistości.

   

Głównym zadaniem było uczestnictwo w międzynarodowym hakatonie społecznym, w którym udział wzięło 60 osób z 9 państw Europy. Celem wydarzenia była międzynarodowa integracja, wspólna debata i praca warsztatowa prowadząca do wspólnego opracowania propozycji rozwiązań wybranych problemów społecznych w Europie. Spotkaniom przyświecała idea równego włączenia społecznego i innowacyjnych rozwiązań wybranych zagadnień.

Pierwszego dnia hakatonu wydarzyły się następujące rzeczy:

 • warsztaty zapoznawcze,
 • prezentacje uczestników,
 • prezentacje organizatorów o tematyce Empowerment,
 • warsztaty z budowania zespołu,
 • 9 prezentacji z 9 państw Europy przedstawiających wyniki dyskusji, które miały miejsce w ramach Lokalnych Grup Roboczych,
 • rozmowy, nowe doświadczenia i wiele więcej.

     

Wszyscy zgodnie mieliśmy wrażenie, że drugi dzień trwał co najmniej dwie doby. Zaczęliśmy o 9:30 porannymi grami integracyjnymi. Później przeszliśmy do konkretów: wybranych zostało 9 kluczowych obszarów społecznych, z którymi mieli pracować uczestnicy. Grupy tematyczne obejmowały zagadnienia takie jak:

 • wolontariat,
 • niepełnosprawność,
 • przemoc,
 • LGBT+,
 • zdrowie mentalne,
 • środowisko,
 • edukacja,
 • wyzwania związane z czasem pandemii,
 • media i fake

Uczestnicy zgłaszali się do grup zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Utworzono międzynarodowe zespoły. Podczas pracy w grupach określano kluczowy problem z danego obszaru tematycznego, co stanowiło podstawę do opracowywania projektu, mającego na celu propozycję rozwiązań dla wybranego problemu. W trakcie warsztatów korzystano z metod edukacji nieformalnej. W międzyczasie dobrze bawiliśmy się na przyspieszonym kursie samoobrony. Było naprawdę intensywnie.

 

Dzień trzeci minął pod znakiem doprecyzowania pomysłów projektowych poszczególnych grup oraz sposobu ich prezentacji. To było bardzo ciekawe i inspirujące doświadczenie.

Wśród proponowanych rozwiązań dominowały pomysły na nowoczesne narzędzia internetowe np. utworzenie discordowej platformy nazwie <Safety Place>, która umożliwiłaby anonimową komunikację osób z różnymi problemami celem wsparcia młodych ludzi. Pomysł ten stanowił odpowiedź na rosnącą liczbę depresji i problemów mentalnych wśród młodzieży. Inne projekty zawierały rozwiązania takie jak np. utworzenie kampanii w social mediach bazujących na innowacyjnych podejściach czy kampanie sprzedażowe mające na celu zmianę nawyków konsumenckich w celu ochrony środowiska. Wszystkie pomysły utworzone zostały przez zespoły o międzynarodowym składzie. Po spotkaniu w Atenach pomysły będą dalej rozwijane za pośrednictwem platformy internetowej.

Bardzo się cieszymy, że mimo pandemii i ogólnych obostrzeń udało nam się uczestniczyć w tak dużym przedsięwzięciu, jakim jest społeczny hakaton, podczas którego naprawdę ciężko pracowaliśmy, a w krótkich przerwach łapaliśmy promienie słoneczne i degustowaliśmy greckie pyszności.

Nadszedł dzień czwarty. Czas szybko ucieka, kiedy człowiek się dobrze bawi albo oddaje się pracy. W tym przypadku zaistniały oba warunki i w okamgnieniu zakończył się ostatni dzień naszego hakatonu. Główne zadanie ostatniego dnia to przygotowanie oraz realizacja Flash Moba, czyli spontanicznej, ulicznej akcji społecznej o konkretnym przesłaniu.

Rozproszeni w tłumie przechodniów uczestnicy projektu tańczyli w słuchawkach, w rytm muzyki odtwarzanej z telefonów. Mieli zaklejone usta taśmą z napisem VOYCE. Mijali ich przechodnie, odwracali głowy, czasem przystawali. Na umówiony sygnał uczestnicy zgromadzili się w kręgu i zerwali taśmę z ust. W tle pojawiła się głośna muzyka, uczestnicy zaczęli śpiewać i tańczyć zapraszając do zabawy przechodniów.

Inicjatywa ma na celu zwrócenie uwagi otoczenia na głos, który chcą zabrać młodzi ludzie z Europy w ważnych sprawach społecznych. Przechodnie mogli zapoznać się z opisem projektu, o którym można była przeczytać za pomocą połączenia się ze specjalnych kodem QR, który był przekazywany przez uczestników.

Po sukcesie akcji spędziliśmy słoneczne popołudnie, spacerując po tym niesamowitym mieście. Między innymi byliśmy na magicznym wzgórzu Akropol. Było niesamowicie.

 

Values and Opinions of Young Communities in Europe (624656-EPP-1-2020-1-SE-EPPKA3-EU-YTH-TOG) to projekt współfinansowany z programu Erasmus+ w ramach Akcji Kluczowej 3: Wsparcie reformy polityki — Włączenie społeczne i wspólne wartości: wkład w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży. Projekt rozpoczął się 15 maja 2021 r. i będzie trwał do 15 grudnia 2022 r.

2022-04-08T12:32:02+02:00 8 kwietnia 2022|