Konferencja w Dublinie na temat kompetencji cyfrowych młodych ludzi

W dniach 22-23 marca 2023 wzięliśmy udział w międzynarodowej konferencji w Dublinie (Irlandia) pt. Digital Youth Work LTA finansowanej ze środków z programu #Erasmus+ w ramach Strategicznej Współpracy Narodowych Agencji. W trakcie dwóch intensywnych dni wraz ze 120 z krajów Unii Europejskiej oraz krajów partnerskich partnerami mieliśmy możliwość poszerzenia naszej wiedzy na temat kompetencji cyfrowych.
 
Projekt „Digital Youth Work” podzielony jest na 5 celów, tzw. pakietów roboczych, które są prowadzone przez różnych partnerów:
  •  Krajowe strategie cyfrowej pracy z młodzieżą
  •  Kompetencje cyfrowe i potencjał cyfrowy w pracy z młodzieżą
  •  Zwiększanie kompetencji cyfrowych młodych ludzi
  •  Nowe, atrakcyjne, integrujące i angażujące praktyki usług online w cyfrowej pracy z młodzieżą.
  •  Wymagania jakościowe dotyczące hybrydowych, mieszanych i internetowych form mobilności.
Pierwszego dnia podczas sesji porannej odbyła się debata pt. „Polityka i programy UE w zakresie rozwoju jakości cyfrowej pracy z młodzieżą”, w której wzięli: Sigrid Smith-Tønnessen (przedstawicielka Komisji Europejskiej), Juha Kiviniemi (przedstawiciel SALTO Digital), Simona Musteata (przedtawicielka Rumuńskiej Narodowej Agencji) oraz Rita Bergstein (przedstawicielka JUGEND für Europa). W trakcie licznych dyskusji oraz prac w grupach mieliśmy okazję pochylić się nad tematem istoty postępu cyfrowego oraz jego możliwych skutków.
 
 
Sesja popołudniowa dotyczyła kompetencji, szkoleń i oceny osób pracujących z młodzieżą. Została poruszona kwestia transformacji cyfrowej i oraz potrzebnych do tego narzędzi. Była to świetna okazja dla nas do nawiązania nowych partnerstw między organizacjami oraz możliwość poznania realiów pracy w innych instytucjach.
 
Drugiego dnia spotkania w gronie 120 partnerów z Europy i krajów partnerskich rozmawialiśmy na temat projektowania wysokiej jakości cyfrowych narzędzy do pracy z młodzieżą. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, jak zapewnić takie narzędzia jak wykorzystać usługi online, by dotrzeć do grup docelowych, kim jest grupa docelowa? Dodatkowo, w grupach narodowych dokonaliśmy analizy SWOT na ten temat. W sesji popołudniowej pracowaliśmy w grupach nad różnymi rozwiązaniami wdrażania cyfrowej technologii w nasze życie.
 
 
 
2023-03-23T15:10:01+01:00 23 marca 2023|