Jak radzić sobie z przemocą w sieci?

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety w Portugalii we wrześniu badało problem cyberprzemocy na arenie europejskiej w ramach projektu “Młodzież przeciwko nadużyciom władzy”. 

Jak wykazują badania w Polsce 54,3% dorosłych ludzi spotyka się z mową nienawiści w Internecie, natomiast młodzież aż w 95,6%.

    6 września rozpoczęła się mała przygoda zespołu Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w Portugalii. Naszą fantastyczną grupę tworzyli David Veira, wolontariusz Europejskiego Korpusu Solidarności, Natalia Habrajska i Lucio Pileggi – koordynatorzy projektów w Stowarzyszeniu.

Dlaczego byliśmy w Portugalii? Ponieważ mieliśmy ważną wizytę studyjną z naszymi partnerskimi z organizacji pozarządowych w ramach projektu  “YSAPA”   – Youth Steps Against Power Abuse (“Młodzież przeciwko nadużyciom władzy”). Projekt jest finansowany przez Unię Europejską i stanowi wymianę dobrych praktyk w ramach programu Erasmus+ pomiędzy organizacjami pozarządowymi na temat cyberprzemocy, jak również nadużyć wobec dzieci i młodzieży w Internecie. Jeden z naszych partnerów – portugalska organizacja AENIE, przygotowała szczegółową wizytę w ich kraju, gdzie mieliśmy okazję zapoznać się z różnymi realiami i doświadczeniami dotyczącymi cyberprzemocy w Portugalii.

Podczas czterodniowego treningu w Portugalii we wrześniu (6-10.09) dowiedzieliśmy się czym tak właściwie jest cyberprzemoc. Jak się okazuje, niełatwo zdefiniować przypadki cyberbullyingu, a jeszcze trudniej im zapobiegać i na nie reagować. Internet, zaraz obok telewizji, komunikatów w miejscach publicznych, jest najbardziej popularnym medium do propagowania przemocy, agresji słownej, zastraszania i stereotypizacji. Z jakimi treściami cyberprzemocy młodzież najczęściej spotyka się w Internecie? 77% to homofobia, 70% – rasizm, 66% prześladowanie Romów, 59% – antysemityzm, 55% – antymuzułmanizm, 46% – prześladowanie Ukraińców

W czasie naszego spotkania w Portugalii wraz z organizacjami partnerskimi z Hiszpanii i Rumunii wymienialiśmy się wiedzą, spostrzeżeniami oraz rozpoznaną sytuacją dotyczącą cyberprzemocy. Podczas czterodniowych spotkań ze szkołami, policją, władzami miasta Beja, Startupem Sintra oraz naszymi prezentacjami dowiedzieliśmy się, że największym problemem radzenia sobie z przemocą w Internecie jest nieświadomość społeczeństwa, a zwłaszcza brak wiedzy ze strony rodziców na temat tego zjawiska i brak świadomości z czym musi się mierzyć współczesny nastolatek. Dzieci już od 6 roku życia mają do czynienia z komputerami, smartfonami, tabletami – Internetem, co oznacza, że zostają wychowywane w i poprzez treści znalezione w Internecie. A co za tym idzie? Zostają wychowywane w środowisku opierającym się na agresji, przemocy, mowie nienawiści. 
Brak świadomości rodziców jest problemem, który sprawia, że szkoły nie mają sposobu w jaki mogą reagować na cyberprzemoc. Jako, że dzieci oraz młodzież najwięcej czasu spędzają w Internecie po szkole, bardzo istotnym jest włączanie rodziców i uświadamianie ich, czym to zjawisko w ogóle jest, współpraca z nauczycielami w jej rozpoznawaniu, sposobami reagowania na nią i umiejętności rozpoznawania czy ich dziecko nie jest ofiarą cyberprzemocy. Kolejną, istotną kwestią, która została zauważona podczas treningu, jest ścisła współpraca szkół z różnymi instytucjami – policją, psychologami, którzy mają wiedzę oraz narzędzia do tego by przeciwdziałać prześladowaniom w Internecie. 

Wyjazd pokazał nam, jak ważnym jest ten projekt “Młodzież przeciwko nadużyciom władzy”, jak również dlaczego warto mówić i uświadamiać, uwrażliwiać społeczeństwo na temat treści, do których młodzież i dzieci mają dostęp w świecie wirtualnym; że problem z radzeniem sobie, rozpoznaniem i prewencją cyberprzemocy jest zjawiskiem nowym, ponadnarodowym, a nawet globalnym. 
Tylko wspólna współpraca wszystkich może włączyć się w powiedzeniu STOP nienawiści, agresji i nietolerancji w Internecie. 

2020-10-20T14:29:53+02:00 2 października 2020|