Dołącz do nas! :)

Poszukujemy osoby na stanowisko Koordynator/ki międzynarodowych projektów edukacji pozaformalnej Erasmus+ K2,KA3 w organizacjach

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety i Fundacja Medeina

 Zakres obowiązków:

 • Koordynowanie i zarządzanie projektami KA2, KA3 Erasmus+, odpowiedzialność za całokształt podejmowanych działań
 • Współpraca partnerska z innymi organizacjami w ramach projektów KA2, KA3
 • Organizacja działań lokalnych w Sosnowcu /wizyty partnerów z zagranicy, spotkania obywatelskie dla młodzieży z Zagłębia/
 • Organizacja i udział w działaniach: spotkaniach kadry edukacji w Polsce i zagranicą oraz rezultatach intelektualnych
 • Zarządzanie projektem z wykorzystaniem zdalnych narzędzi zarządzania projektami /np. Gantt, Doodle, Slack, Zoom, Google Dysk, Google Meet, Trello/
 • Zarządzanie zmianami i ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie zespołem projektowym i kierowanie pracą zespołową /zespół promocji i upowszechniania rezultatów, kadrowiec, finanse, księgowość, zarząd/ 
 • Rekrutacja uczestników do projektów
 • Wydatkowanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem i rozliczanie działań
 • Regularna współpraca z grantodawcą i sporządzenie raportów z realizacji projektu dla grantodawcy 
 • Uczestniczenie w kontroli projektu w trakcie i po jego zakończeniu, oraz czynne współuczestniczenie w realizowaniu wniosków pokontrolnych
 • Udział w szkoleniach, uczestnictwo w treningach i spotkaniach partnerskich w Polsce i zagranicą 
 • Wykonywanie pozostałych zadań przypisanych koordynatorowi projektu w umowie o dofinansowanie
 • Sprawozdawczość, monitoring, ewaluacja i dokumentacja projektu

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1, C2 – codzienna praca w języku angielskim z partnerami za granicą
 • Znajomość programu Erasmus+, w szczególności akcji KA2, KA3
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w koordynowaniu projektów Erasmus+ z udziałem partnerów zagranicznych
 • Znajomość tematyki edukacji pozaformalnej
 • Wiedza dot. tematów społecznych /równość szans, włączanie społeczne, demokracja, edukacja obywatelska, prawa człowieka, prawa kobiet, przeciwdziałanie przemocy i nadużyciom władzy/ oraz znajomość zagadnień ekologicznych/zrównoważonego rozwoju
 • Wcześniejsze doświadczenie własnego udziału w projektach międzynarodowych Erasmus+ 
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office /w tym excel/, umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów ICT/IT, w tym: chmura Google Dysk + funkcjonalności, Gantt, Doodle, Slack, Zoom, Google Dysk, Google Meet, Trello.
 • Umiejętność podejmowania szybkich decyzji, planowania i dobrej organizacji pracy, skuteczność, umiejętność kierowania zespołem, delegowania egzekwowania zadań, motywowania pracowników
 • Komunikatywność, sumienność, samodzielność, wielozadaniowość, odpowiedzialność, elastyczność, pomocniczość, rozwiązywanie trudnych sytuacji, zarządzanie emocjami, uważność
 • Praca w biurze w Sosnowcu, dyspozycyjność na kilkudniowe wyjazdy zagraniczne
 • Preferowane będą osoby, które pracują nad rozwojem osobistym
 • Preferowane będą osoby, które obecnie posiadają status osoby bezrobotnej 

 

Co oferujemy:

 • Udział w ciekawych szkoleniach, treningach, seminariach krajowych i międzynarodowych 
 • Udział w interesujących projektach edukacji pozaformalnej na całym świecie
 • Wsparcie doświadczonej superwizorki
 • Wynagrodzenie: umowa o pracę, 8 godzin dziennie

         Praca od zaraz w biurze w Sosnowcu. 

 • Aplikacja: CV należy wysłać na adres biuro.akt@gmail.com W tytule maila prosimy o wpisanie „ koordynacja projektów KA2, KA3”.
 • Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, zostaną przeprowadzone rozmowy rekrutacyjne.
 • Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

2021-11-08T12:42:45+01:00 30 września 2021|