Publikacje2023-03-23T12:24:30+01:00

 

W ramach projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie opracowywane są materiały edukacyjne /publikacje, kursy, platformy, podręczniki/ które służą podnoszeniu jakości edukacji nieformalnej. Wszystkie materiały są dostępne bezpłatnie.

 Publikacja Kluby Seniora na start” – podręcznik know-how tworzenia klubów seniora, powstał w ramach lokalnego projektu „Kluby seniora na start” którego celem jest społeczna aktywizacja seniorów poprzez zakładanie klubów seniora, poprawienie skuteczności liderów klubów w ich prowadzeniu, a także angażowanie osób 60+ do działalności w klubach.  Projekt współfinansowany był w ramach Programu wieloletniego na rzecz osób starszych Aktywni+, na lata 2021- 2025, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Informator „Sąsiedzie wskocz do klubu” –  publikacja zawiera informacje o organizacjach pozarządowych, instytucjach, programach, w ramach których sosnowieccy seniorzy mogą się aktywizować. Informator powstał w ramach lokalnego projektu „Kluby seniora na start” którego celem jest społeczna aktywizacja seniorów poprzez zakładanie klubów seniora, poprawienie skuteczności liderów klubów w ich prowadzeniu, a także angażowanie osób 60+ do działalności w klubach.  Projekt współfinansowany był w ramach Programu wieloletniego na rzecz osób starszych Aktywni+, na lata 2021- 2025, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Ulotka „Zapraszamy do klubów seniora działających na terenie Sosnowca” –  publikacja zawiera informacje o sosnowieckich kluby seniora, związkach emerytów i rencistów oraz stowarzyszeniach działające na rzecz osób starszych. Ulotka powstała w ramach lokalnego projektu „Kluby seniora na start” którego celem jest społeczna aktywizacja seniorów poprzez zakładanie klubów seniora, poprawienie skuteczności liderów klubów w ich prowadzeniu, a także angażowanie osób 60+ do działalności w klubach.  Projekt współfinansowany był w ramach Programu wieloletniego na rzecz osób starszych Aktywni+, na lata 2021- 2025, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Publikacja powstała w ramach lokalnego projektu „Zagłębiowski Szlak Kobiet. Stacja Sosnowiec”, którego celem jest przywrócenie pamięci o kobietach, które w XIX i XX w. na terenie regionu prowadziły działalność społeczną, naukową, artystyczną, edukacyjną, a o których mieszkańcy regionu mają wiedzę skromną lub żadną.
Scenariusz mobilnych lekcji na „Zagłębiowskim Szlaku Kobiet. Stacja Sosnowiec” dla szkół podstawowych.
Scenariusz mobilnych lekcji na „Zagłębiowskim Szlaku Kobiet. Stacja Sosnowiec” dla szkół średnich. Scenariusze zawierają propozycję zajęć na temat wkładu znaczących sosnowiczanek, które w XIX i XX w. na terenie regionu prowadziły działalność społeczną, naukową, artystyczną, edukacyjną, a o których mieszkańcy regionu mają wiedzę skromną lub żadną.
Ulotka promująca spacery po „Zagłębiowskim Szlaku Kobiet. Stacja Sosnowiec”, którego celem jest przywrócenie pamięci o kobietach, które w XIX i XX w. na terenie regionu prowadziły działalność społeczną, naukową, artystyczną, edukacyjną, a o których mieszkańcy regionu mają wiedzę skromną lub żadną.
Publikacja powstała w ramach międzynarodowego treningu edukacji nieformalnej „EMPOWER- przeciwdziałanie przemocy wśród młodych” w Rumunii.  Grupa młodzieży i osób pracujących z młodzieżą wzięła udział w międzynarodowym treningu podnoszącym ich kompetencje i wiedzę pozwalającą na reagowanie w sytuacjach przemocy.  Zapoznaj się z pakietem informacyjnym dotyczącym przemocy domowej, i poznaj szczegóły tego zjawiska.
Publikacja podsumowująca projekt “Rusz się – zmieniaj świat”, zrealizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.Grupa młodych ludzi odwiedziła latem 2019 muzyczno-artystyczne festiwale w Polsce, gdzie promowali wartości obywatelskie i możliwości rozwoju w Europie. Przeczytaj broszurę i poznaj szczegóły tego, jak projekt został zrealizowany.
Publikacja  jest rezultatem projektu  ” Młode kobiety na rzecz zmian społecznych”, który został zrealizowany w Afganistanie i w Polsce w  2016/17 w celu wzmocnienia potencjału organizacji młodzieżowych działających na rzecz empowermentu kobiet. Publikacja przedstawia ciekawe inicjatywy społeczne i edukacyjne realizowane w Afganistanie dla kobiet.
Publikacja na temat aktywnych metod prowadzenia treningów empowermentowych dla młodych liderek w Afganistanie. Publikacja  jest rezultatem projektu  ” Młode kobiety na rzecz zmian społecznych”, który został zrealizowany w Afganistanie i w Polsce w 2016/17.
Dlaczego tak wielu działaczy środowiskowych i projektów społecznych nie osiąga zamierzonych celów? Dlaczego ogromna większość inicjatyw społecznych, start-upów i projektów pozarządowych spełza na niczym z powodu braku wsparcia oraz ostrej krytyki? Poznaj “Dragon Dreaming”, holistyczną metodę tworzenia projektów. Podręcznik stworzony przez nasze Stowarzyszenie w ramach projektu Erasmus + znajdziesz tutaj. Dostępny  w wersji polskiej, angielskiej, hiszpańskiej i litewskiej.
Nino, wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności, przygotowała broszurę „Volunteering for better world”, która jest poświęcona projektowi Działanie młodzieży dla kreatywnego uczenia się i rozwoju II, w ramach którego międzynarodowa grupa młodych osób pracowała w Szkołach Specjalnych i Liceach Ogólnokształcacych na terenie Sosnowca. 
Podręcznik dla nowo przybyłych wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności, przygotowany przez Nino, wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności. Broszura stanowi kompendium wiedzy, która jest istotna i cenna dla nowych wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności.

 /publikacja w języku angielskim/

Poradnik   ”….I zostałam liderką” to zbiór doświadczeń Haliny Sobańskiej, Prezeski Stowarzyszenia z prawie 30 letniej działalności społecznej i politycznej oraz przeszło 20 letniej  działalności pozarządowej. Swoją działalność społeczną i polityczną rozpoczynała w czasie  rodzącej się w Polsce demokracji,  w nowej rzeczywistości politycznej,  tworzącego się sektora pozarządowego. Realia tamtej działalności były inne od obecnych, choćby dlatego, że nie było tak łatwo dostępnych mediów społecznościowych, dzięki którym łatwiej dotrzeć do mieszkańców z inicjatywami, wydarzeniami i łatwiej ich angażować.         
Wielu psychologów twierdzi, iż pandemia Covid-19 jest największym „wyzwaniem” dla naszego zdrowia psychicznego od czasu II wojny światowej. Marcos, wolontariusz Europejskiego Korpusu Solidarności, przygotował publikację poświęconą temu jak wolontariusze poradzili sobie w czasie pandemii i realizowali aktywności w projekcie.

/publikacja w języku angielskim/

Publikacja jest podsumowaniem projektu „Wybory kobiet- zwiększenie partycypacji kobiet w procesie podejmowaniu decyzji”, który był współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Grundtvig. Pomysłodawcą i realizatorem projektu były Stowarzyszenie Aktywne Kobiety i Śląska Przedwyborcza Koalicja Kobiet. Projekt był realizowany od sierpnia 2010 roku do czerwca 2011r.
Publikacja jest podsumowaniem projektu „EMMA”: Wzmacnianie Umiejętności zarządzania emocjami. Interaktywny Zeszyt Ćwiczeń Emocjonalnych jest z jednej strony przewodnikiem po zarządzaniu emocjonalnym, wprowadzającym i wyjaśniającym narzędzia takie jak aktywne słuchanie czy rozładowanie emocjonalne. Z drugiej strony jest to praktyczny zeszyt ćwiczeń, które każdy czytelnik będzie mógł wykonać we własnym tempie i czasie, co pomoże mu zrozumieć, na czym polega zarządzanie emocjami, jaki wpływ ma na niego nieumiejętność właściwego zarządzania emocjami i jak przenosi się to na różne obszary życia codziennego (praca, rodzina, samokontrola itp.).
Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z planu działania w zakresie polityki, który powstał w ramach projektu SMART-y: Młodzież na rzecz zielonych europejskich wiosek finansowany w ramach programu Erasmus+ Unii Europejskiej. Z raportu dowiecie się, na czym polegały działania aż 10 partnerów włączonych w projekcie (Hackathony, Okrągłe Stoły, Żywe Laboratoria Innowacji) oraz poznacie nasze rekomendacje w podejmowanym temacie.