Publikacje2020-12-03T09:37:48+01:00

 

 

 

Publikacja podsumowująca projekt “Rusz się – zmieniaj świat”, zrealizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.Grupa młodych ludzi odwiedziła latem 2019 muzyczno-artystyczne festiwale w Polsce, gdzie promowali wartości obywatelskie i możliwości rozwoju w Europie. Przeczytaj broszurę i poznaj szczegóły tego, jak projekt został zrealizowany.
Publikacja  jest rezultatem projektu  ” Młode kobiety na rzecz zmian społecznych”, który został zrealizowany w Afganistanie i w Polsce w  2016/17 w celu wzmocnienia potencjału organizacji młodzieżowych działających na rzecz empowermentu kobiet. Publikacja przedstawia ciekawe inicjatywy społeczne i edukacyjne realizowane w Afganistanie dla kobiet. Dostępna tylko w języku angielskim.
Publikacja na temat aktywnych metod prowadzenia treningów empowermentowych dla młodych liderek w Afganistanie. Publikacja  jest rezultatem projektu  ” Młode kobiety na rzecz zmian społecznych”, który został zrealizowany w Afganistanie i w Polsce w 2016/17.
Dlaczego tak wielu działaczy środowiskowych i projektów społecznych nie osiąga zamierzonych celów? Dlaczego ogromna większość inicjatyw społecznych, start-upów i projektów pozarządowych spełza na niczym z powodu braku wsparcia oraz ostrej krytyki? Poznaj “Dragon Dreaming”, holistyczną metodę tworzenia projektów. Podręcznik stworzony przez nasze Stowarzyszenie w ramach projektu Erasmus + znajdziesz tutaj. Dostępny  w wersji polskiej, angielskiej, hiszpańskiej i litewskiej.
Publikacja jest zebraniem wiedzy, know-how, wyników badań w ramach  projektu edukacyjnego pt. “Wybory kobiet- zwiększenie partycypacji kobiet w procesie podejmowania decyzji”. Potrzeba realizacji przedsięwzięcia zrodziła się z sprzeciwu środowisk kobiecych wobec postępującej nieobecności kobiet w organach władzy na szczeblach gmin, powiatów i województwa. Publikacja dostępna jest również w wersji papierowej, osoby zainteresowane prosimy o kontakt: promocja.sak@gmail.com