Publikacje2021-07-27T15:43:01+02:00

 

W ramach projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie opracowywane są materiały edukacyjne /publikacje, kursy, platformy, podręczniki/ które służą podnoszeniu jakości edukacji nieformalnej. Wszystkie materiały są dostępne bezpłatnie.

Publikacja powstała w ramach międzynarodowego treningu edukacji nieformalnej „EMPOWER- przeciwdziałanie przemocy wśród młodych” w Rumunii.  Grupa młodzieży i osób pracujących z młodzieżą wzięła udział w międzynarodowym treningu podnoszącym ich kompetencje i wiedzę pozwalającą na reagowanie w sytuacjach przemocy.  Zapoznaj się z pakietem informacyjnym dotyczącym przemocy domowej, i poznaj szczegóły tego zjawiska.
Publikacja podsumowująca projekt “Rusz się – zmieniaj świat”, zrealizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.Grupa młodych ludzi odwiedziła latem 2019 muzyczno-artystyczne festiwale w Polsce, gdzie promowali wartości obywatelskie i możliwości rozwoju w Europie. Przeczytaj broszurę i poznaj szczegóły tego, jak projekt został zrealizowany.
Publikacja  jest rezultatem projektu  ” Młode kobiety na rzecz zmian społecznych”, który został zrealizowany w Afganistanie i w Polsce w  2016/17 w celu wzmocnienia potencjału organizacji młodzieżowych działających na rzecz empowermentu kobiet. Publikacja przedstawia ciekawe inicjatywy społeczne i edukacyjne realizowane w Afganistanie dla kobiet.
Publikacja na temat aktywnych metod prowadzenia treningów empowermentowych dla młodych liderek w Afganistanie. Publikacja  jest rezultatem projektu  ” Młode kobiety na rzecz zmian społecznych”, który został zrealizowany w Afganistanie i w Polsce w 2016/17.
Dlaczego tak wielu działaczy środowiskowych i projektów społecznych nie osiąga zamierzonych celów? Dlaczego ogromna większość inicjatyw społecznych, start-upów i projektów pozarządowych spełza na niczym z powodu braku wsparcia oraz ostrej krytyki? Poznaj “Dragon Dreaming”, holistyczną metodę tworzenia projektów. Podręcznik stworzony przez nasze Stowarzyszenie w ramach projektu Erasmus + znajdziesz tutaj. Dostępny  w wersji polskiej, angielskiej, hiszpańskiej i litewskiej.
Nino, wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności, przygotowała broszurę „Volunteering for better world”, która jest poświęcona projektowi Działanie młodzieży dla kreatywnego uczenia się i rozwoju II, w ramach którego międzynarodowa grupa młodych osób pracowała w Szkołach Specjalnych i Liceach Ogólnokształcacych na terenie Sosnowca. 
Podręcznik dla nowo przybyłych wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności, przygotowany przez Nino, wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności. Broszura stanowi kompendium wiedzy, która jest istotna i cenna dla nowych wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności.

 /publikacja w języku angielskim/

Poradnik   ”….I zostałam liderką” to zbiór doświadczeń Haliny Sobańskiej, Prezeski Stowarzyszenia z prawie 30 letniej działalności społecznej i politycznej oraz przeszło 20 letniej  działalności pozarządowej. Swoją działalność społeczną i polityczną rozpoczynała w czasie  rodzącej się w Polsce demokracji,  w nowej rzeczywistości politycznej,  tworzącego się sektora pozarządowego. Realia tamtej działalności były inne od obecnych, choćby dlatego, że nie było tak łatwo dostępnych mediów społecznościowych, dzięki którym łatwiej dotrzeć do mieszkańców z inicjatywami, wydarzeniami i łatwiej ich angażować.         
Wielu psychologów twierdzi, iż pandemia Covid-19 jest największym „wyzwaniem” dla naszego zdrowia psychicznego od czasu II wojny światowej. Marcos, wolontariusz Europejskiego Korpusu Solidarności, przygotował publikację poświęconą temu jak wolontariusze poradzili sobie w czasie pandemii i realizowali aktywności w projekcie.

/publikacja w języku angielskim/

Publikacja jest podsumowaniem projektu „Wybory kobiet- zwiększenie partycypacji kobiet w procesie podejmowaniu decyzji”, który był współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Grundtvig. Pomysłodawcą i realizatorem projektu były Stowarzyszenie Aktywne Kobiety i Śląska Przedwyborcza Koalicja Kobiet. Projekt był realizowany od sierpnia 2010 roku do czerwca 2011r.