Interaktywny Zeszyt Ćwiczeń Emocjonalnych

Prezentujemy Wam ciekawy i bardzo potrzebny w dzisiejszych czasach podręcznik dla każdego,  dotyczący świata emocji i tego jak się w nim poruszać! Publikacja powstała w ramach projektu EM-Ma: Wzmacnianie Umiejętności zarządzania emocjami. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Erasmus + i realizujemy go wraz z organizacjami European Learning Network /Wielka Brytania oraz  Permacultura Cantabria /Hiszpania/. Zapraszamy do zapoznania się!
 
Opracowanie jest z jednej strony przewodnikiem po zarządzaniu emocjonalnym, wprowadzającym i wyjaśniającym narzędzia takie jak aktywne słuchanie czy rozładowanie emocjonalne. Z drugiej strony jest to praktyczny zeszyt ćwiczeń, które każdy czytelnik będzie mógł wykonać we własnym tempie i czasie, co pomoże mu zrozumieć, na czym polega zarządzanie emocjami, jaki wpływ ma na niego nieumiejętność właściwego zarządzania emocjami i jak przenosi się to na różne obszary życia codziennego (praca, rodzina, samokontrola itp.).
 
 
2022-08-01T11:13:48+02:00 20 lipca 2022|