TRENING – Breaking the silence 2020-02-14T16:21:02+00:00

 

Międzynarodowy trening w Hiszpanii
Breaking the silence
23 marca-1 kwietnia 2020

Termin zgłoszeń:                                   do wyczerpania miejsc
Temat:                                                         Metoda zarządzania emocjami jako narzędzie przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i przemocy ze względu na płeć
Zgłoszenia na kurs tutaj:                  https://link.do/3qjWv 
Warunki finansowe:                            Członkostwo w Europejskim Klubie Edukatorów/Młodzieży – dołącz TUTAJ. Uwaga! Zapisz się dopiero po akceptacji twojego udziału w
                                                                          kursie.  
Organizacja podróży:                          do wysokości 360 Euro. Uczestnik kupuje bilet samodzielnie przed treningiem, zwrotu dokonuje organizator  po przesłaniu mu faktur,                                                                                   boarding passów i biletów
Więcej info:                                                przewijaj Infopack na dolnym pasku poniżej
kontakt:                                                         rekrutacja.sak@gmail.com 
Whatsapp  / telefon:                          
Witryna internetowa projektu:     
http://aktywnekobiety.org.pl/bts/
Materiał video o poprzednim                   
spotkaniu projektowym:                      
https://www.youtube.com/watch?v=Z55wOG5jsPs&feature=emb_title

INFOPACK-204-Breaking-the-Silence-1