Moje Ciało Moją Własnością2023-03-18T15:17:56+01:00

Ostatnie lata pokazały różne wyzwania dla obywateli Europy. Zdrowie i domaganie się praw podstawowych w tej dziedzinie stały się, bardziej niż kiedykolwiek, głównym tematem w agendzie politycznej i medialnej. Niestety, w czasach niepewności i braku zaufania do instytucji politycznych i mediów głównego nurtu, dezinformacja na tematy zdrowotne rozprzestrzenia się bardzo szybko, powodując głęboki rozłam wśród społeczeństwa europejskiego. Mówiąc o prawach seksualnych i reprodukcyjnych, podczas gdy nauka czyni duże postępy, debata polityczna i polityka proponowana przez niektóre kraje europejskie idą w przeciwnym kierunku, powodując znaczny brak ochrony tych praw. Przyczyniają się do tego również ruchy anty-choice, które szerzą dezinformację. Brak edukacji oraz ingerencja hierarchów religijnych i decydentów politycznych w temat seksualności uniemożliwiają obywatelom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ich własnego zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

W jakim celu powstał projekt? 

Projekt „My body is my own” – Moje ciało moją własnością, finansowany z programu ERASMUS+ wpisuje się w priorytet, jakim jest przeciwdziałanie dezinformacji na temat seksualności i praw reprodukcyjnych, wokół których zawsze było duże tabu. Naszym zdaniem, promowanie transgranicznej debaty na te tematy jest niezwykle ważne. Dlatego wspólnym wysiłkiem kilku krajów postaramy się znaleźć wspólne podejście do przeciwdziałania dezinformacji i dostarczyć potrzebnej wiedzy oraz narzędzi obywatelom. Pomogą nam w tym aktywiści społeczni i media, które niezaprzeczalnie odgrywają podstawową rolę w życiu społecznym. Celem projektu Moje ciało moją własnością jest znalezienie wraz z dziennikarzami i działaczami społecznymi wspólnych punktów i najlepszych praktyk w zakresie przeciwdziałania dezinformacji oraz promowanie europejskiej debaty z udziałem szerokiej publiczności w krajach uczestniczących w projekcie.
 
W ramach działań projektu zaprosimy jego uczestników do pracy nad umiejętnością korzystania z mediów, wskażemy jak przeciwdziałać dezinformacji i wytłumaczymy jak podnosić zdolności obywateli do podejmowania świadomych decyzji w dochodzeniu swoich podstawowych praw. Aby osiągnąć ten zakres, nasza organizacja wraz z partnerami projektu będzie organizować szerokie debaty, lokalne i międzynarodowe oraz warsztaty. 
 
Projekt będzie bezpośrednio angażował 412 obywateli z Portugalii, Włoch i Polski do otwartej debaty na temat praw seksualnych i reprodukcyjnych, w tym nauczycieli, edukatorów i dziennikarzy, aby przełamać tabu i mity dotyczące zdrowia seksualnego.

Partnerami projektu są: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MAGHWEB (Włochy), REDE PORTUGUESA DE JOVENS PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULHERES E HOMENS (Portugalia) i STOWARZYSZENIE AKTYWNE KOBIETY ze strony Polski. 

 
 

Grupy docelowe i wpływ projektu:

Poprzez proponowane działanie, partnerstwo chce zaangażować dwie grupy docelowe:
1) Podmioty medialne, dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych oraz aktywistów społecznych
Wierzymy w ich potencjał rozpowszechniania kluczowych wiadomości związanych z tematem projektu. Zależy nam także, aby dotrzeć do specjalistów od komunikacji medialnej i działań społecznych, żeby pozyskać od nich wiedzę na temat narzędzi, które mogłyby być wykorzystane w różnych krajach na rzecz rozpowszechniania prawdziwych informacji o prawach seksualnych i reprodukcyjnych.
2) Szeroka młoda publiczność
Poza tym, projekt ma na celu dotarcie do szerokiego grona młodych ludzi, aby promować ich upodmiotowienie w zakresie praw seksualnych i reprodukcyjnych.
Partnerstwo postanowiło zaangażować wspomniane grupy docelowe, aby jednocześnie zastanowić się nad tematami i stworzyć odpowiednie środowisko dla przyszłego obywatelstwa europejskiego, które będzie bardziej świadome swoich praw i będzie bezpośrednio uczestniczyć w budowie równej Europy.

Dla każdego kraju partnerskiego zdecydowaliśmy się maksymalnie zawęzić temat w obszarze praw seksualnych i reprodukcyjnych, stosując podejście uwzględniające kontekst każdego kraju i partnera. Przykładowo: działania we Włoszech skupią się na prawie do aborcji; wydarzenia w Polsce będą dotyczyć zagrożeń dla praw seksualnych i reprodukcyjnych w kontekście praw człowieka; aktywności w Portugalii będą polegać na Feministycznej Edukacji Seksualnej (skupiając się na zgodzie, wzajemnej przyjemności i przemocy przemocy seksualnej, praw reprodukcyjnych, takich jak aborcja i pigułka) oraz wpływu pornografii na młodzież.

Projekt ma następujące cele:

Cel ogólny: przeciwdziałanie dezinformacji i obalanie fałszywych wiadomości na temat praw seksualnych i reprodukcyjnych
Cel szczegółowy 1: zwiększenie świadomości młodych obywateli w zakresie praw seksualnych i reprodukcyjnych
Cel szczegółowy 2: wymiana praktyk i metodologii pomiędzy aktywistami w Europie, z naciskiem na podnoszenie świadomości w zakresie praw seksualnych i reprodukcyjnych

Planowane działania przez wszystkich partnerów projektu:

Jednocześnie w każdym kraju

  • Krajowe wydarzenie dla ekspertów (Włochy)
  • Krajowe wydarzenie dla ekspertów (Polska)
  • Krajowe wydarzenie dla ekspertów (Portugalia)

Wspólnie dla wszystkich partnerów

  • Międzynarodowe wydarzenie dla ekspertów i obywateli (Włochy) 

W czasie jego trwania będziemy wymieniać się dobrymi praktykami i wspólne pracować nad stworzeniem jednej mapy drogowej, która pomoże nam osiągnąć główne cele projektu, w każdym z 3 krajów partnerskich. 

Jednocześnie w każdym kraju

  • Krajowe wydarzenie dla obywateli (Włochy)
  • Krajowe wydarzenie dla obywateli (Polska)
  • Krajowe wydarzenie dla obywateli (Portugalia)

Działania w Polsce: 

Cel?

▪ zebrać dobre praktyki wśród aktywistów zaangażowanych w działania w dziedzinie praw seksualnych i reprodukcyjnych, w szczególności dotyczące praw reprodukcyjnych kobiet i łamania tych praw jako łamania praw człowieka;
▪ zbudować sieci aktywistów w Polsce;
▪ zrozumieć stan wiedzy ludzi na temat praw seksualnych i reprodukcyjnych, w szczególności na temat naruszenia jako tych praw jako naruszenia praw człowieka;

  1. STYCZEŃ-MARZEC 2023 Działalność badawcza mająca na celu zrozumienie ogólnego postrzegania praw seksualnych i reprodukcyjnych jako praw człowieka w Polsce, uwzględniająca stanowisko dziennikarzy, aktywistów oraz organizacji pozarządowych.
  2. MAJ 2023 Organizacja lokalnego wydarzenia dla min. 25 osób zajmujących się tematyką praw człowieka w Polsce, w tym lokalnych aktywistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, środowiska dziennikarzy, decydentów politycznych, prawników i lekarzy. Celem wydarzenia będzie wymiana dobrych praktyk i propozycji walki z dezinformacją oraz uświadamiania na temat praw seksualnych i reprodukcyjnych w Polsce. Ponadto uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję do networkingu i nawiązania relacji, które mogą posłużyć w przyszłości do wspólnych działań na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce. Organizatorom zależy również na upowszechnieniu informacji odnośnie realizowanego projektu.  
  3. STYCZEŃ-MARZEC 2024 Organizacja 2-dniowej Konferencji i Okrągłego Stołu. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI JUŻ WKRÓTCE 🙂