Moje Ciało Moją Własnością2023-10-07T14:52:50+02:00

Ostatnie lata pokazały różne wyzwania dla obywateli Europy. Zdrowie i domaganie się praw podstawowych w tej dziedzinie stały się, bardziej niż kiedykolwiek, głównym tematem w agendzie politycznej i medialnej. Niestety, w czasach niepewności i braku zaufania do instytucji politycznych i mediów głównego nurtu, dezinformacja na tematy zdrowotne rozprzestrzenia się bardzo szybko, powodując głęboki rozłam wśród społeczeństwa europejskiego. Mówiąc o prawach seksualnych i reprodukcyjnych, podczas gdy nauka czyni duże postępy, debata polityczna i polityka proponowana przez niektóre kraje europejskie idą w przeciwnym kierunku, powodując znaczny brak ochrony tych praw. Przyczyniają się do tego również ruchy anty-choice, które szerzą dezinformację. Brak edukacji oraz ingerencja hierarchów religijnych i decydentów politycznych w temat seksualności uniemożliwiają obywatelom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ich własnego zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

W jakim celu powstał projekt? 

Projekt „My body is my own” – Moje ciało moją własnością, finansowany z programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values Programme) Komisji Europejskiej wpisuje się w priorytet, jakim jest przeciwdziałanie dezinformacji na temat seksualności i praw reprodukcyjnych, wokół których zawsze było duże tabu. Naszym zdaniem, promowanie transgranicznej debaty na te tematy jest niezwykle ważne. Dlatego wspólnym wysiłkiem kilku krajów postaramy się znaleźć wspólne podejście do przeciwdziałania dezinformacji i dostarczyć potrzebnej wiedzy oraz narzędzi obywatelom. Pomogą nam w tym aktywiści społeczni i media, które niezaprzeczalnie odgrywają podstawową rolę w życiu społecznym. Celem projektu Moje ciało moją własnością jest znalezienie wraz z dziennikarzami i działaczami społecznymi wspólnych punktów i najlepszych praktyk w zakresie przeciwdziałania dezinformacji oraz promowanie europejskiej debaty z udziałem szerokiej publiczności w krajach uczestniczących w projekcie.
 
W ramach działań projektu zaprosimy jego uczestników do pracy nad umiejętnością korzystania z mediów, wskażemy jak przeciwdziałać dezinformacji i wytłumaczymy jak podnosić zdolności obywateli do podejmowania świadomych decyzji w dochodzeniu swoich podstawowych praw. Aby osiągnąć ten zakres, nasza organizacja wraz z partnerami projektu będzie organizować szerokie debaty, lokalne i międzynarodowe oraz warsztaty. 
 
Projekt będzie bezpośrednio angażował 412 obywateli z Portugalii, Włoch i Polski do otwartej debaty na temat praw seksualnych i reprodukcyjnych, w tym nauczycieli, edukatorów i dziennikarzy, aby przełamać tabu i mity dotyczące zdrowia seksualnego.

Partnerami projektu są: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MAGHWEB (Włochy), REDE PORTUGUESA DE JOVENS PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULHERES E HOMENS (Portugalia) i STOWARZYSZENIE AKTYWNE KOBIETY ze strony Polski. 

 
 

Grupy docelowe i wpływ projektu:

Poprzez proponowane działanie, partnerstwo chce zaangażować dwie grupy docelowe:
1) Podmioty medialne, dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych oraz aktywistów społecznych
Wierzymy w ich potencjał rozpowszechniania kluczowych wiadomości związanych z tematem projektu. Zależy nam także, aby dotrzeć do specjalistów od komunikacji medialnej i działań społecznych, żeby pozyskać od nich wiedzę na temat narzędzi, które mogłyby być wykorzystane w różnych krajach na rzecz rozpowszechniania prawdziwych informacji o prawach seksualnych i reprodukcyjnych.
2) Szeroka młoda publiczność
Poza tym, projekt ma na celu dotarcie do szerokiego grona młodych ludzi, aby promować ich upodmiotowienie w zakresie praw seksualnych i reprodukcyjnych.
Partnerstwo postanowiło zaangażować wspomniane grupy docelowe, aby jednocześnie zastanowić się nad tematami i stworzyć odpowiednie środowisko dla przyszłego obywatelstwa europejskiego, które będzie bardziej świadome swoich praw i będzie bezpośrednio uczestniczyć w budowie równej Europy.

Dla każdego kraju partnerskiego zdecydowaliśmy się maksymalnie zawęzić temat w obszarze praw seksualnych i reprodukcyjnych, stosując podejście uwzględniające kontekst każdego kraju i partnera. Przykładowo: działania we Włoszech skupią się na prawie do aborcji; wydarzenia w Polsce będą dotyczyć zagrożeń dla praw seksualnych i reprodukcyjnych w kontekście praw człowieka; aktywności w Portugalii będą polegać na Feministycznej Edukacji Seksualnej (skupiając się na zgodzie, wzajemnej przyjemności i przemocy przemocy seksualnej, praw reprodukcyjnych, takich jak aborcja i pigułka) oraz wpływu pornografii na młodzież.

Projekt ma następujące cele:

Cel ogólny: przeciwdziałanie dezinformacji i obalanie fałszywych wiadomości na temat praw seksualnych i reprodukcyjnych
Cel szczegółowy 1: zwiększenie świadomości młodych obywateli w zakresie praw seksualnych i reprodukcyjnych
Cel szczegółowy 2: wymiana praktyk i metodologii pomiędzy aktywistami w Europie, z naciskiem na podnoszenie świadomości w zakresie praw seksualnych i reprodukcyjnych

Planowane działania przez wszystkich partnerów projektu:

Jednocześnie w każdym kraju

 • Krajowe wydarzenie dla ekspertów (Włochy)
 • Krajowe wydarzenie dla ekspertów (Polska)
 • Krajowe wydarzenie dla ekspertów (Portugalia)

Wspólnie dla wszystkich partnerów

 • Międzynarodowe wydarzenie dla ekspertów i obywateli (Włochy) 

W czasie jego trwania będziemy wymieniać się dobrymi praktykami i wspólne pracować nad stworzeniem jednej mapy drogowej, która pomoże nam osiągnąć główne cele projektu, w każdym z 3 krajów partnerskich. 

Jednocześnie w każdym kraju

 • Krajowe wydarzenie dla obywateli (Włochy)
 • Krajowe wydarzenie dla obywateli (Polska)
 • Krajowe wydarzenie dla obywateli (Portugalia)

Działania w Polsce: 

Cel?

▪ zebrać dobre praktyki wśród aktywistów zaangażowanych w działania w dziedzinie praw seksualnych i reprodukcyjnych, w szczególności dotyczące praw reprodukcyjnych kobiet i łamania tych praw jako łamania praw człowieka;
▪ zbudować sieci aktywistów w Polsce;
▪ zrozumieć stan wiedzy ludzi na temat praw seksualnych i reprodukcyjnych, w szczególności na temat naruszenia jako tych praw jako naruszenia praw człowieka;

 1. STYCZEŃ-MARZEC 2023 Działalność badawcza mająca na celu zrozumienie ogólnego postrzegania praw seksualnych i reprodukcyjnych jako praw człowieka w Polsce, uwzględniająca stanowisko dziennikarzy, aktywistów oraz organizacji pozarządowych.
 2. MAJ 2023 Organizacja lokalnego wydarzenia dla min. 25 osób zajmujących się tematyką praw człowieka w Polsce, w tym lokalnych aktywistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, środowiska dziennikarzy, decydentów politycznych, prawników i lekarzy. Celem wydarzenia będzie wymiana dobrych praktyk i propozycji walki z dezinformacją oraz uświadamiania na temat praw seksualnych i reprodukcyjnych w Polsce. Ponadto uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję do networkingu i nawiązania relacji, które mogą posłużyć w przyszłości do wspólnych działań na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce. Organizatorom zależy również na upowszechnieniu informacji odnośnie realizowanego projektu.  
 3. STYCZEŃ-MARZEC 2024 Organizacja 2-dniowej Konferencji i Okrągłego Stołu. 

Zaproszenie na spotkanie „Jak rzetelnie pisać i mówić o prawach człowieka?”

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety zaprasza na spotkanie „Jak rzetelnie pisać i mówić o prawach człowieka?” Wydarzenie poświęcone będzie przestrzeganiu w Polsce praw człowieka, w tym szczególnie praw reprodukcyjnych kobiet, w świetle aktualnych, polskich przepisów. Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli mediów, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz osoby zainteresowane zagadnieniem.

Spotkanie będzie nie tylko przestrzenią do wymiany poglądów nt. praw reprodukcyjnych Polek, ale także okazją do zastanowienia się nad sposobem docierania do obywateli z tym zagadnieniem i mamy nadzieję, inspiracją do walki o prawa, których pozbawił Polki Trybunał Konstytucyjny 27 stycznia 2021 roku.
 
Wydarzenie odbędzie się 31 maja o godz. 17:00 w restauracji SZTOS – resto & music & bar w Sosnowcu (ul. Warszawska 5a) i potrwa ok. 2 godziny.
Planowana agenda spotkania:
1. O prawach kobiet w aspekcie prawnym – dr Magdalena Półtorak
2. O prawach kobiet w aspekcie aktywistycznym – dr Małgorzata Tkacz- Janik, Hanna Kustra
3. Prawa kobiet w aspekcie politycznym – Alina Bednarz
4. Wspólna kolacja
 
Spotkanie i dyskusja będą moderowane przez dr Halinę Sobańską.
 
Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, kolację pokrywa organizator. Obowiązują zapisy! Zapisy na spotkanie odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc9EVl7Y4W9i…/viewform
 
Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ich udział w wydarzeniu.

„Jak pisać i mówić rzetelnie o prawach człowieka” 

31 maja w restauracji Sztos w Sosnowcu zorganizowałyśmy spotkanie pt. „Jak pisać i mówić rzetelnie o prawach człowieka”. Wydarzenie to było realizowane w ramach projektu „Moje ciało moją własnością”. Projekt finansowany jest z programu CERV Komisji Europejskiej.

Celem spotkania była dyskusja o prawach reprodukcyjnych kobiet i przeciwdziałaniu dezinformacji w tym obszarze, zwłaszcza w mediach tradycyjnych i Social Mediach. Ponadto, wymiana doświadczeń i zbiór dobrych praktyk, które zostaną przedstawione w kolejnych etapach projektu, organizacjom partnerskim z Włoch i Portugalii podczas międzynarodowej konferencji.
W czasie spotkania prelegentki: drka Magdalena Półtorak, drka Małgorzata Tkacz-Janik i Alina Bednarz opowiedziały uczestnikom spotkania o potrzebie poprawnego wyrażania się o kwestiach związanych z prawami reprodukcyjnymi kobiet, z perspektywy prawniczej, aktywistycznej oraz politycznej. Po każdym z „paneli” uczestnicy mieli możliwość zabrać głos w dyskusji z innymi członkami spotkania. Poza tym, uczestnicy mogli delektować się specjałami serwowanymi w restauracji i networkingować się między sobą 
 
Część z Was mówiła nam o tym, jakiego „powera” złapaliście po tym spotkaniu. Bardzo nas to cieszy i serdecznie zapraszamy Was do naszych kolejnych projektów.
 
 

Konferencja na temat praw reprodukcyjnych

 

Głównym celem tego wydarzenia było omówienie praw reprodukcyjnych kobiet i przeciwdziałanie otaczającym je dezinformacji, zwłaszcza w polskich mediach tradycyjnych i społecznościowych. Podczas wydarzenia zidentyfikowano również i dobre praktyki, które zostaną przekazane organizacjom partnerskim z Włoch i Portugalii podczas międzynarodowej konferencji.

Wydarzenie obejmowało dyskusję panelową z udziałem 3 kluczowych prelegentek:

 • Doktor kulturoznawstwa, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, feministka, twórczyni i mentorka ds.
  kulturoznawstwa, aktywizmu i projektów herstorycznych. Pasjonatka historii lokalnej, a w szczególności historii kobiet.
  w szczególności historią kobiet. Ekspertka ds. komunikacji społecznej z doświadczeniem korporacyjnym i politycznym.
 • Biografka ważnych polskich postaci historycznych, edukatorka i trenerka.
 • Doktor nauk prawnych, adiunkt w INP WPiA Uniwersytetu Śląskiego, członkini zespołu badawczego ds. rozwoju międzynarodowego prawa publicznego.
  zespołu badawczego ds. rozwoju prawa międzynarodowego publicznego i praw człowieka, współprzewodnicząca Komitetu ds.
  równości i różnorodności na Uniwersytecie Śląskim.

Prelegenci zaangażowali uczestników w debatę na temat leksykonu i terminologii używanej do wyrażania kwestii związanych z reprodukcją kobiet z perspektywy prawnej, aktywistycznej i politycznej. Panel dyskusyjny i debata partycypacyjna były również okazją dla uczestników z różnych organizacji i sieci praw różnych organizacji i sieci działających na rzecz praw kobiet do wypracowania wspólnej definicji praw seksualnych i reprodukcyjnych i reprodukcyjnych.

Związek między prawami człowieka a prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi został analizowany podczas dyskusji panelowej i debaty z perspektywy prawnej, politycznej i aktywistycznej, dzięki multidyscyplinarnemu podejściu różnych panelistów i uczestników. Pierwsza prelegentka zwróciła uwagę na historię języka używanego do dyskusji i komunikowania się na temat aborcji i podniosła świadomość na temat różnych aspektów języka buntu.

To wieloperspektywiczne rozumienie praw seksualnych i reprodukcyjnych (prawnych, politycznych, aktywistycznych) zostało uznane za kluczową dobrą praktykę, jeśli chodzi o ochronę i gwarantowanie praw kobiet w tej dziedzinie oraz rozpowszechnianie dokładnych i wiarygodnych informacji na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym zakresie.

Następnie podkreśliła potrzebę internalizacji języka, który opiera się kulturze patriarchalnej i wskazała na „radykalne samostanowienie w języku buntu”. Podkreśliła również znaczenie krytyki kapitalizmu z perspektywy feministycznej, konkludując, że sama historia musi zostać zrewidowana z konsekwentnie
spójną perspektywą genderową. Po jej wystąpieniu uczestnicy zostali poproszeni o zastanowienie się nad różną terminologią, na którą są narażeni, jeśli chodzi o prawa reprodukcyjne kobiet i wspólną debatę i opracowanie strategii używania bardziej sprawiedliwego, inkluzywnego języka.

Druga prelegentka mówiła o ewoluującej historii praw kobiet w polskiej polityce od 1993 roku i udziału kobiet w polityce. Następnie uczestniczki współtworzyły z prelegentką oś czasu przedstawiającą najważniejsze momenty historyczny dla praw kobiet w Polsce. Następnie prelegentka skupiła się na braku legalnego dostępu do aborcji w Polsce i ruchu kobiet, który rozwijał się przez lata w celu legalizacji aborcji.

Następnie prelegentka zainicjowała debatę wśród uczestników na temat roli Kongresu Kobiet, największego polskiego kobiecego ruchu społecznego, który walczył o szeroki zakres spraw społecznych kobiet i promował różne inicjatywy na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet i równości płci, zdrowia seksualnego i praw reprodukcyjnych.

Ostatnia panelistka omówiła najczęstsze sposoby, w jakie dziennikarze i komunikatorzy medialni nieprawidłowo i niedokładnie przedstawiają procedury niezbędne do przeprowadzenia aborcji. Prelegentka zaprosiła uczestników do wspólnego przeanalizowania treści prasowych dotyczących aborcji, tak aby mogli oni zidentyfikować najczęstsze, dezinformujące narracje na temat aborcji w Polsce.

Na zakończenie panelu dyskusyjnego i debaty partycypacyjnej wszyscy uczestnicy, prowadzeni przez całą grupę prelegentów, zastanawiali się i dyskutowali na temat aborcji w Polsce i przedyskutowali wpływ tej narracji na społeczną percepcję aborcji w polskim społeczeństwie.

Podczas tej dyskusji ostatni panelista zwrócił uwagę na ważne perspektywy prawne dotyczące aborcji, wskazując, że aborcja sama w sobie nie jest prawem człowieka, ale dostęp do tej usługi zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego jest niezbędny do ochrony prawa człowieka do życia, prywatności, równości i niedyskryminacji.

Udało nam się zgromadzić w jednym miejscu 25 osób z różnym doświadczeniem i backgroundem, które wzięły czynny udział w debacie. Zależało nam, aby to nie był wykład taki jak w szkole, tylko prawdziwa rozmowa. Dodatkowo, dzięki naszym staraniom informacje na temat spotkania i jego efektów zostały przekazane na Uniwersytecie Śląskim oraz w lokalnych mediach. Uważamy, że tego typu spotkania i inicjatywy podnoszą świadomość społeczeństwa na te tematy.

Spotkanie partnerskie na Sycylii

Pod koniec września wzięłyśmy udział w spotkaniu partnerskim w ramach projektu „My body is my own – Moje ciało moją własnością”, który jest finansowany z programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values Programme) Komisji Europejskiej 🇪🇺 odbywającego się na Sycylii. Przez cztery intensywne dni dyskutowałyśmy z partnerkami z Włoch z organizacji Maghweb i z Portugalii REDE de Jovens para a Igualdade na temat praw reprodukcyjnych, bezpiecznej aborcji i przyszłości Polek, Portugalek oraz Włoszek.

Pierwszego dnia opowiadałyśmy o naszej dotychczasowej działalności, o sytuacji kobiet w Polsce, Włoszech i Portugalii oraz poruszyłyśmy trudne tematy dot. aborcji oraz jej dostępu w naszych krajach. 

Drugiego dnia zajęcia dotyczyły analizy dyskursu medialnego, jaki jest prowadzony w naszych krajach na temat legalnej i bezpiecznej aborcji oraz praw człowieka. Doszłyśmy do kilku ciekawych wniosków, m.in. tego, jak bardzo istotny jest język w komunikacji. Na co dzień zdarza nam się zapominać o tak trywialnej rzeczy jak to, że słowa mają znaczenie. To, jakim językiem opisujemy otaczający nas świat podświadomie nam go kreuje. Miejmy na względzie, że nie powinno się używać niektórych określeń tj. „aborcja na życzenie”, gdyż są one bardzo stygmatyzujące i krzywdzące. 

Po południu udałyśmy się do miejskiej biblioteki, która okazała się bardzo niezwykłym miejscem. To właśnie tam mieści się siedziba feministycznej organizacji UDI, która powstała pod koniec II Wojny Światowej i pomagała włoskim kobietom oraz dzieciom. Wieczorem jak zawsze był czas na podsumowanie. 

Trzeciego dnia zostałyśmy podzielone na grupy, w których dyskutowałyśmy na temat tego, jak wygląda oficjalna edukacja seksualna w naszych krajach, kto przekazuje dzieciom wiedzę na temat ich bezpieczeństwa, kto je uczy mówić „NIE” oraz zgłaszać problemy do odpowiednich organów. Niestety Polska na tle Portugalii i Włoch nie wypadła pozytywnie jeśli chodzi o systemowe rozwiązania.  Na szczęście – jak wspólnie ustaliłyśmy – mamy w kraju nad Wisłą też nauczycieli, którzy mają na celu dobro dzieci i młodzieży i robią wszystko, by przekazać aktualną, obiektywną wiedzę na temat anatomii człowieka, praw reprodukcyjnych, zdrowia reprodukcyjnego, bezpiecznego seksu oraz zdrowia psychicznego. 

Starałyśmy się ustalić przyczyny, dlaczego w Polsce brakuje edukacji seksualnej oraz jakie są tego skutki. Tego dnia świętowałyśmy też Międzynarodowy Dzień Bezpiecznej Aborcji. Z tego powodu wzięłyśmy udział w wiecu, na którym nasza prezeska Halina Sobańska i aktywistka Wiktoria Grelewicz opowiedziały o sytuacji kobiet w Polsce. To był naprawdę bardzo intensywny dzień.
 
 

 

Czwarty dzień dotyczył przyszłości naszych organizacji. Od rana podsumowywałyśmy konferencję, którą zorganizowałyśmy w maju w ramach projektu, a także wymieniłyśmy się pomysłami na temat nadchodzącej konferencji.  W pierwszej połowie 2024 roku zorganizujemy dwudniową konferencję na temat praw reprodukcyjnych w Polsce. Już dziś serdecznie na nią zapraszamy i zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco będziemy Was informować o postępach prac.