Wystartuj ze swoją karierą2023-08-31T20:08:44+02:00

Wymiana młodzieży
„Wystartuj ze swoją karierą”
16-24.10.2023, Krajowa, Rumunia 

Termin zgłoszeń: 10 września 2023
Data wymiany: 16-24.10.2023
Temat: Kreatywne myślenie, rynek pracy, umiejętności miękkie, edukacja nieformalna.
Zgłoszenia: Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ
Opłata za wysłanie: 350 zł –  Opłata jest przeznaczana na koszty administracyjne przygotowywania i wysyłania uczestników, włączania ich w projekty edukacyjne po powrocie z kursu oraz koszty upowszechniania rezultatów projektu (koszty te nie są finansowane z programu Erasmus+). Jeśli jesteś osobą z mniejszymi szansami, skontaktuj się z nami.
Dla kogo: Dla osób zainteresowanych tematyką, przede wszystkim dla tych, którzy jeszcze nigdy nie byli na projekcie z ramienia programu Erasmus+
Uczestnicy: 4 osoby w wieku 18-25 + odpowiedzialny lider 18+ bez górnej granicy wieku
Podróż:  Uczestnik prefinansuje koszty swojej podróży. Zwrotu (maksymalnie do 275 euro) dokonuje organizator po zakończonym wyjeździe na podstawie wysłanej dokumentacji kosztów podróży (rezerwacje z ceną, boarding passy, bilety itd.)
Infopack wyjazdu: Przewijaj dolny pasek prezentacji poniżej. 
Kontakt: Poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00
+48 785 242 767 lub mail: eumobility.sak@gmail.com
  Zapraszamy do kontaktu 
wystartuj-z-kariera-rumunia-ip