Umiejętności technologiczne2023-10-18T20:34:59+02:00

Wymiana młodzieży
„Umiejętności technologiczne”
30.10-8.11.2023, Erdemli, Turcja 

Termin zgłoszeń: 15 września 2023
Data wymiany: 30.10-8.11.2023
Temat: Kreatywne myślenie, umiejętności miękkie, edukacja nieformalna
Zgłoszenia: Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ
Opłata za wysłanie: 350 zł –  Opłata jest przeznaczana na koszty administracyjne przygotowywania i wysyłania uczestników, włączania ich w projekty edukacyjne po powrocie z kursu oraz koszty upowszechniania rezultatów projektu (koszty te nie są finansowane z programu Erasmus+). Jeśli jesteś osobą z mniejszymi szansami, skontaktuj się z nami.
Dla kogo: Dla osób zainteresowanych tematyką, zwłaszcza tych, które chcą poprawić swoje umiejętności miękkie i technologiczne
Uczestnicy: 3 osoby w wieku 18-30 lat oraz odpowiedzialny lider 18+ (bez górnej granicy wiekowej) = łącznie 4 osoby
Podróż:  Uczestnik prefinansuje koszty swojej podróży. Zwrotu (maksymalnie do 360 euro) dokonuje organizator po zakończonym wyjeździe na podstawie wysłanej dokumentacji kosztów podróży (rezerwacje z ceną, boarding passy, bilety itd.)
Infopack wyjazdu: Przewijaj dolny pasek prezentacji poniżej. 
Kontakt: Poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00
+48 785 242 767 lub mail: eumobility.sak@gmail.com
  Zapraszamy do kontaktu 
technological-skills-infopack