Spotkania informacyjne dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie lub zagrożonych taką przemocą -Katowice

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety poleca jednodniowe spotkania informacyjne w Katowicach dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie lub zagrożonych taką przemocą. Spotkania organizowane są przez Ewangelickie Centrum Diakonijne Słoneczna Kraina w Katowicach, ul. Dudy Gracza 6 we współpracy z PM GROUP LAAX spółka z o.o. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie. Na spotkaniu zapewnione będzie wyżywienie uczestników: lunch z pełnym obiadem lub obiadokolacją (zupa, drugie danie, soki, woda) oraz dwie przerwy kawowe z drobnymi ciastkami. Ponadto uczestnik otrzyma materiały merytoryczne w segregatorze, pamięć USB 8 GB zawierającą wszystkie materiały w wersji elektronicznej. Spotkania odbędą się od godz. 14.45 w dniach: 22.10.2015; 23.10.2015, 28.10.2015; 9.11.2015; 17.11.2015; 19.11.2015. Każda grupa może liczyć max 20 osób.

Zgłoszenia uczestników na odpowiednim formularzu dostępnym w Słonecznej Krainie przy ul. Dudy Gracza 6 w Katowicach i na Parafii Ewangelickiej w Katowicach ul. Warszawska18 Zgłoszenia też można dokonać internetowo i przesłać skan na adres mailowy katowice@luteranie.pl lub sloneczna.kraina@luteranie.pl

2017-06-27T13:56:38+02:00 19 października 2016|