Równość płci2023-12-31T18:33:59+01:00

Kurs treningowy
„Równość płci”
8-16.02.2024, Mollina (Malaga), Hiszpania 

Termin zgłoszeń: 15 stycznia 2024
Data wymiany: 8-16.02.2024
Temat: Prawa człowieka, zdrowie psychiczne, równość płci
Zgłoszenia: Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ
Opłata za wysłanie: 500 zł –  Opłata jest przeznaczana na koszty administracyjne przygotowywania i wysyłania uczestników, włączania ich w projekty edukacyjne po powrocie z kursu oraz koszty upowszechniania rezultatów projektu (koszty te nie są finansowane z programu Erasmus+). Jeśli jesteś osobą z mniejszymi szansami, skontaktuj się z nami.
Dla kogo: Dla osób zainteresowanych tematyką, zmotywowanych do wzięcia udziału w projekcie
Uczestnicy: 4 osoby w wieku 18+ bez górnej granicy wieku
Podróż:  Uczestnik prefinansuje koszty swojej podróży. Zwrotu (maksymalnie do 360 euro) dokonuje organizator po zakończonym wyjeździe na podstawie wysłanej dokumentacji kosztów podróży (rezerwacje z ceną, boarding passy, bilety itd.)
Infopack wyjazdu: Przewijaj dolny pasek prezentacji poniżej. 
Kontakt: Poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00
+48 785 242 767 lub mail: eumobility.sak@gmail.com
  Zapraszamy do kontaktu 
MGI-INFOPACK