Przerwij cykl2024-02-26T16:07:25+01:00

Kurs treningowy
„Przerwij cykl”
19-27.03.2024, Samobor, Chorwacja 

Termin zgłoszeń: 25.02.2024 
Data wymiany: 19-27.03.2024 r.
Temat: Prawa człowieka, równość płci, edukacja outdoorowa, rozwój osobisty, 
Zgłoszenia: Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ
Opłata za wysłanie: 300 zł –  Opłata jest przeznaczana na koszty administracyjne przygotowywania i wysyłania uczestników, włączania ich w projekty edukacyjne po powrocie z kursu oraz koszty upowszechniania rezultatów projektu (koszty te nie są finansowane z programu Erasmus+). Jeśli jesteś osobą z mniejszymi szansami, skontaktuj się z nami.
Dla kogo: Dla osób zainteresowanych tematyką, zmotywowanych do wzięcia udziału w projekcie
Uczestnicy: 4 osoby w wieku 18+, bez górnej granicy wieku
Podróż:  Uczestnik prefinansuje koszty swojej podróży. Zwrotu (maksymalnie do 275 euro) dokonuje organizator po zakończonym wyjeździe na podstawie wysłanej dokumentacji kosztów podróży (rezerwacje z ceną, boarding passy, bilety itd.)
Infopack wyjazdu: Przewijaj dolny pasek prezentacji poniżej. 
Kontakt: Poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00
+48 785 242 767 lub mail: eumobility.sak@gmail.com
  Zapraszamy do kontaktu 
BREAK-THE-CYCLE_INFOPACK221