Przeciwdziałanie nadużyciom władzy 2019-07-03T18:51:31+00:00

PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM WŁADZY

           Nieczęsto zdajemy sobie z tego sprawę, ale nasze społeczeństwo charakteryzuje się hierarchicznością na wielu poziomach: przełożeni w pracy mają władzę nad podwładnymi, rodzice sprawują władzę rodzicielską nad dziećmi, obywatele i obywatelki znajdują się pod pośrednim lub bezpośrednim wpływem decyzji władz samorządowych czy państwowych, w szkole uczennice i uczniowie zwykli podporządkowywać się nauczycielkom, mniejszości narodowe, etniczne i religijne – większości społeczeństwa… Czując pewną zależność od innych, stajemy się podatni na wszelkie formy nadużywania swojej pozycji przez te osoby.

           Aby nauczyć się rozpoznawać formy dominacji władzy i umieć im przeciwdziałać Stowarzyszenie Aktywne Kobiety dołączyło do projektu Erasmus+ „Counteracting Power Abuse (2018-1-ES02-KA205-011353)”, w którym będziemy współpracować z Permacultura Cantabria (Hiszpania), Associazione Agrado (Włochy), Anthropolis (Węgry) i Youth Association from Transylvania (Rumunia).

           W ramach projektu planowane są wizyty uczestniczące we Włoszech, w Polsce, na Węgrzech oraz sześciodniowy trening podsumowujący w Hiszpanii.
Każda z organizacji przedstawi swoje doświadczenie w zakresie sprzeciwiania się nadużyciom władzy za pomocą różnych narzędzi: demokratycznego nauczania, zarządzania emocjami, storytelling z wykorzystaniem elementów audiowizualnych.

PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM WŁADZY – Międzynarodowe spotkanie partnerskie w Vinci

           Analiza transakcyjna – czyli skąd bierze się podatność na nadużycia władzy
Wizyta w Vinci dała nam szansę poznania teorii komunikacji tak ważnej w budowaniu zdrowych relacji opartych na wzajemnym szacunku i zasadzie równości. Analiza transakcyjna, której zarys przedstawiła nam Laris z Associazione Agrado, wychodzi z podstawowej potrzeby człowieka jako istoty społecznej: potrzeby bycia rozpoznanym, potrzeby społecznego istnienia.

 
 

           Chęć bycia rozpoznanym w przypadku osób o niskim poczuciu własnej wartości może prowadzić do wykorzystywania tej przewagi przez osoby chcące wytworzyć relację zależności, co w konsekwencji może prowadzić do nadużyć. Poszukiwanie widzialności i akceptacji, które jest naturalnym zachowaniem człowieka, może zostać wykorzystane w takich sytuacjach dla wzmocnienia pozycji tego, którego uwagi poszukujemy.  Pozycjonując siebie w stosunku do otoczenia podświadomie wartościujemy poszczególne pozycje, co przekłada się na naszą samoakceptację i relację z innymi:

 

           Stanem odpowiadającym dobremu samopoczuciu i dobrym relacjom z innymi jest sytuacja, w której akceptujemy siebie (I’m ok) i darzymy zaufaniem otoczenie (You are ok). Wszelkie odchylenia od tej normy świadczą o problemach, które należy rozwiązać. Z perspektywy nadużyć władzy najczęściej spotykamy się z pozycją, kiedy nie dowartościowujemy siebie (I’m not ok) przy jednoczesnym zaufaniu lub akceptacji wyższości otoczenia (You are ok).

 

           Associazione Agrado zorganizowało również dla uczestników i uczestniczek wizyty spotkania w instytucjach, w których przebywają osoby narażone na nadużycia władzy ze względu na ich mniejszościowy status: odwiedziliśmy Centrum dla Uchodźców oraz przedsiębiorstwo społeczne prowadzone przez osoby z autyzmem.

 

           Spotkanie we Włoszech było dla nas inspirującym przeżyciem i dało nam szansę zrozumieć wiele mechanizmów, z którymi spotykamy się na co dzień, a które świadczą o pewnych formach manipulacji. Liczymy na to, że kolejne spotkania w ramach projektu będą równie wartościowe.
Materiały dot. analizy transakcyjnej wykorzystane w tekście pochodzą z prezentacji Laris.

PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM WŁADZY – Międzynarodowe spotkanie partnerskie w Sosnowcu

Zjawisko nadużycia władzy jest powszechne, co sprawia, że walka z nim jest konieczna. W jaki sposób? Odpowiedź na to pytanie chcieliśmy uzyskać podczas międzynarodowego spotkania organizacji edukacyjnych.
Do siedziby Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w Sosnowcu zaprosiliśmy partnerów z Włoch, Hiszpanii, Rumunii i Węgier. Spotkanie odbyło się w ramach działań programu Erasmus +.  Poprzednie spotkanie dotyczące  tematyki przeciwdziałania nadużyciom władzy miało miejsce w mieście Vinci we Włoszech.

           Zaproszeni uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi problemu jakim jest nadużywanie władzy. Wymieniali się spostrzeżeniami na temat niezbędnych zmian, które należy wprowadzić w krajach ich pochodzenia, aby zwalczać to zjawisko.

            Podczas dyskusji o nadużywaniu władzy duże wrażenie zrobiło wystąpienie naszej wolontariuszki z Portugalii – Lindy Pereira, która mówiła o przemocy na tle rasowym. Linda przebywa w Polsce jako przedstawicielka Europejskiego Korpusu Solidarności. W grudniu 2018 roku, Linda  została zaatakowana ze względu na inny kolor skóry. Do ataku doszło w jednym z sosnowieckich barów, gdzie Linda oraz towarzyszący jej wolontariusze zostali zaatakowani przez ochroniarza, który nadużył swojej władzy względem obcokrajowców.  

           Równie istotna jest kwestia przemocy domowej. Aby porozmawiać o tym problemie z specjalistami, odwiedziliśmy Stowarzyszenie Moc Wsparcia w Czeladzi.  Jeden z pracowników stowarzyszenia, Adrian Drdzeń, zapoznał nas z “Krainą świetlików”. Jest to program skierowany głównie do dzieci w wieku przedszkolnym.

 
 
            Mogłoby się wydawać, że w XXI-wieku nie powinny mieć miejsca takie sytuacje, jednak rzeczywistość okazała się kompletnie inna. Chociaż Linda była niesamowicie dotknięta tym wydarzeniem, zdecydowała się pozostać w Polsce.
   
           W ten oto sposób zdecydowała się również wpłynąć na edukację sosnowieckich dzieci. Tydzień po zajściu Linda wraz z innymi mieszkańcami Sosnowca i okolic wzięła udział w marszu “Razem przeciw rasizmowi”. 
Historia Lindy jest poruszająca, inspirująca i stanowi doskonały przykład tego, jak bardzo potrzebna jest edukacja w niektórych dziedzinach. Chociaż na co dzień  tego nie dostrzegamy, rasizm również stanowi nadużycie władzy.

             Spotkanie partnerskie było świetną okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń w obszarze przeciwdziałania nadużyciom władzy. Kolejne spotkania przed nami, w kraju każdego z partnerów.
Szczegółowe informacje na temat “Krainy świetlików” znajdziecie tutaj: http://swietliki.moc-wsparcia.pl/