„Młodzi uchodźcy: Otwieramy drzwi ku przyszłości” – nowy projekt Stowarzyszenia

Wielki kryzys migracyjny wymagania działania, dlatego wraz z partnerami z Hiszpanii oraz Turcji zrealizowaliśmy projekt „Młodzi uchodźcy: Otwieramy drzwi ku przyszłości”.

 

Celem była międzynarodowa wymiana dobrych praktyk organizacji edukacyjnych oraz wdrożenie narzędzi, które pomogą funkcjonować uchodźcom w Europie w tym metodologii Emotional Managment.  Dzięki projektowi uczestnicy pogłębili swoją wiedzę na temat sytuacji przesiedleńców w Europie. Dowiedzieli się jak pobudzać ich przedsiębiorczość oraz poznali nowe sposoby aktywizacji i wsparcia imigrantów.

Rezultaty projektu przyniosły również nowe metody edukacji nieformalnej, które prowadzą do bardziej efektywnego zwracania uwagi na życie osób, które zostały przeniesione do Europy. Uczestnicy projektu mieli możliwość również mieli możliwość rozwoju swoich umiejętności przedsiębiorczych- zwracania się o pomoc, tworzenia inicjatyw, szukania finansowania innowacyjnych rozwiązań.

Działania w ramach projektu:
– 10 dniowy kurs Emotional Managment w Hiszpanii;
– Spotkania partnerskie służące wymianie dobrych praktyk w zakresie wspierania uchodźców
– Spotkanie partnerskie więczące współpracę między organizacjami: Madryt – 1-2 Grudnia 2019.

Projekt był współfinansowany z programu Erasmus +, nr projektu 2017-3-ES02-KA205-010644.

2020-03-13T09:31:02+01:00 13 grudnia 2019|