Innowacyjna platforma GEPLE już działa!

Z wielkim entuzjazmem informujemy, iż innowacyjna platforma edukacyjna GEPLE poświęcona liderstwu i równouprawnieniu kobiet w sferze publicznej rozpoczęła swoją działalność pod adresem: www.gepleproject.eu

Jesteśmy bardzo dumne z faktu, iż platforma jest pomysłem Stowarzyszenia Aktywne Kobiety i jesteśmy jej współautorkami. Platforma zawiera zbiór programów treningowych i szkoleniowych, e-learningów, materiałów merytorycznych, raportów, ćwiczeń, materiałów video i prezentacji, które mogą okazać się pomocne w edukacji liderskiej kobiet i wzmocnieniu ich pozycji w życiu publicznym.  Platforma skierowana jest do osób, które zajmują się edukacją nieformalną w tej dziedzinie – trenerów, edukatorów, facylitatorów, wykładowców i wykładowczyń, ale także do partii politycznych i instytucji edukacyjnych, których rola jest niebagatelnie ważna w promowaniu liderstwa opartego na równości szans kobiet i mężczyzn. Materiały zawarte w platformie GEPLE dostępne są na zasadach otwartych licencji  Creative Commons 4.0, czyli można korzystać z nich swobodnie i bezpłatnie, wystarczy jedynie podać autorów/autorki zasobów źródłowych. Platforma jest wynikiem 2,5 rocznej współpracy 6 organizacji partnerskich zajmujących się edukowaniem kobiet do polityki  – Stowarzyszenia Aktywne Kobiety i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej z Polski, Forum 50%  z Czech, Women for Election z Irlandii, Brand-Sofie z Finlandii oraz VoteRunLead z USA. Organizacje przez 2,5 roku pracowały projektowo w ramach Partnerstwa Strategicznego europejskiego programu Erasmus+ wymieniając między sobą doświadczenia edukacyjne, ucząc się na wzajem nowych metod i podejść, budując nowe programy treningowe i prezentacje, diagnozując nowe potrzeby edukacyjne i profil potencjalnej polityczki/liderki XXI wieku. 

Efektem współpracy europejskiej jest powstanie platformy GEPLE, e-learningów , materiałów edukacyjnych, video i programów treningowych oraz konferencja edukacyjna, która odbyła się 12 kwietnia 2018 w Krakowie. Zapis z konferencji można obejrzeć w postaci filmu dokumentalnego GEPLE. 

Mamy dla wszystkich dobrą wiadomość – z platformy Geple można korzystać nie tylko w sposób bierny – zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zostać współautorami tego zasobnika do współtworzenia go. Po zalogowaniu się bowiem można zostać także autorem materiałów dzieląc się tym, co cenne dla wzmocnienia pozycji kobiet w życiu publicznym. 

Nader wszystko zachęcamy do korzystania z zasobów edukacyjnych – potencjalne i obecne liderki, organizacje edukacyjne i instytucje. Zachęcamy także wszystkie partie polityczne, aby korzystały z zasobów przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi. 

Bowiem demokracja bez kobiet to pół demokracji! 

Dołaczcie do europejskiego grona użytkowników i autorów platformy GEPLE! www.gepleproject.eu

2018-08-27T17:17:14+02:00 27 sierpnia 2018|