INFLUENCERS – rozpoczęcie nowej współpracy

Pierwszego września 2019 razem z partnerami z Niemiec (JUGEND für Europa), Irlandii (The Rural Hub), Francji (Solution), Portugalii (Rightchallenge) i Cypru (INNOVADE) rozpoczęliśmy dwuletni projekt “Influencers”.

Głównym zadaniem, którym będziemy się wspólnie zajmować, są działania skierowane na włączenie społeczne młodych ludzi z niepełnosprawnościami. W ramach partnerstwa zastanowimy się jak przedsiębiorczość społeczna może stać się czynnikiem sprzyjającym pełnemu uczestnictwu ludzi zagrożonych wykluczeniem z powodów zdrowotnych. W ramach konsorcjum będziemy się kierować przeświadczeniem, że pierwszoosobowe, realne doświadczenie młodych ludzi, żyjących z niepełnosprawnością psychofizyczną lub chorobą przewlekłą, powinno stać się punktem wyjścia do poszukiwania rozwiązań, zaś historie sukcesu poszczególnych inicjatyw – głównym narzędziem inspiracji dla innych.

Dla osiągnięcia zamierzonych celów wykorzystane zostaną następujące narzędzia on-line:

1. E-poradnik z zakresu przedsiębiorczości społecznej dla młodzieży z niepełnosprawnościami, zawierający praktyczne rady jak przejść od pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne do jego praktycznej realizacji.

2. E-poradnik z zakresu cyfrowych kompetencji (także z zakresu mediów społecznościowych), zwierający rady jak bezpiecznie i sprawnie poruszać się w środowisku internetowym, by wykorzystać zasoby on-line i poczuć się pewnie w wirtualnym świecie.

3. Program treningowy wprowadzający Przewodnik po najlepszych praktykach z zakresu włączenia osób z niepełnosprawnościami (dla pracowników młodzieżowych)

4. Przyjazna strefa on-line – dla tych młodych przedsiębiorców, którzy zdecydują się na element kariery w Internecie.

Kickoff projektu miał miejsce 17 października w Irlandii, zaś organizacją goszczącą było the Rural Hub. W trakcie spotkania mieliśmy okazję poznać partnerów oraz omówić założenia projektu i pierwsze działania, które zostaną podjęte w celu jego realizacji.

2020-03-13T09:34:04+01:00 19 grudnia 2019|