Przeciwdziałanie przemocy 2017-08-18T14:09:42+00:00

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

Przemoc w rodzinie stanowi wciąż poważny problemem społeczny. Wśród ofiar przemocy domowej najliczniejszą grupę stanowią kobiety / 90%/.  Ofiary przemocy doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej lub ekonomicznej, m.in zabranianie pracy, ograniczanie środków do życia.  Wiemy, że najczęściej kobiety spotyka przemoc ze strony męża lub partnera. Doświadczanie przemocy zostawia piętno na całe życie – powoduje zaburzenia w życiu społecznym, zawodowym i osobistym. Konsekwencje przemocy ujawniają się często po długim czasie, np. w wieku dorastania lub w dorosłym życiu. Ofiary przemocy, zwłaszcza seksualnej mają problemy z nawiązaniem i utrzymaniem związków. Niestety zachowania przemocowe są często dziedziczone i powielane w dorosłym życiu, dlatego tak ważna jest pomoc i wsparcie, by zakończyć krąg przemocy.

Właśnie walka z przemocą w rodzinie stanowi dla nas priorytet. Podejmujemy działania mające na celu zapobieganie przemocy w rodzinie poprzez rzecznictwo, pomoc prawną, grupy wsparcia i kampanie społeczne.

Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna dla ofiar przemocy w ramach Centrum Informacji Praw Kobiet/Rodzin

Grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy

Warsztaty samoobrony i asertywności dla kobiet WENDO

Warsztaty „Porozumienia bez przemocy” wg metody Marshalla Rosenberga / Non-Violence Communication/

Współtworzenie Niebieskiej Sieci na terenie województwa śląskiego – wspierającej ofiary przemocy domowej

Kampanie społeczne i informacyjne w regionie na rzecz walki z przemocą / m.in.  “Wolność od strachu”/

Rzecznictwo interesów kobiet doświadczających przemocy, w tym podczas rozpraw sądowych

Seminaria i konferencje na temat rozwiązań prawnych i metod walki z przemocą

Akcje w przestrzeni publicznej – marsze i manifestacje

Udział w Maratonie Pisania Listów w obronie Więźniów Sumienia

Współorganizacja w regionie śląskim Kampanii społecznej 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy

Porady prawne i psychologiczne dla osób doświadczających przemocy organizowane są przez nas w sytuacji dysponowania środkami finansowymi. Dlatego tak ważne jest Wasze wsparcie. Gorąco zapraszamy do zaangażowania się w pomoc poprzez przekazanie środków na ten cel.

Wesprzyj walkę z przemocą i pomóż osobom poszkodowanym.

 

WESPRZYJ

VIDEO