Młodzież 2019-12-17T16:35:09+00:00

WOLONTARIATY EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI SĄ WIELKĄ PRZYGODĄ I OTWIERAJĄ DRZWI DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI!

Od 2012 roku koordynujemy w Stowarzyszeniu Aktywne Kobiety projekty Wolontariatu Europejskiego (EVS) i Europejskiego Korpusu Solidarności,  które oferują osobom od 18-30 roku życia niepowtarzalną okazję do rozwijania umiejętności zawodowych i kompetencji obywatelskich w zagranicznych organizacjach typu non-profit na całym świecie. W ten sposób promujemy aktywność obywatelską, świadomość międzykulturową, tolerancję i ideę mobilności europejskiej.
Posiadamy akredytację organizacji koordynaującej i wysyłającej wolontariuszy w ramach programu Komisji Europejskiej, który pokrywa większość kosztów organizacji wolontariatu, pracy i utrzymania wolontariusza.
Do 2019 roku współpracowaliśmy z 15 osobami, które realizowały w naszej organizacji akcje wolontariackie dla sosnowieckiej młodzieży. Aż 65 osób wyjechało już z nami do organizacji i instytucji zagranicznych we Francji, Rumunii, Anglii, Portugalii, na Węgry, do Albanii, Serbii, Mołdawii, Gruzji, Azerbejdżanu, gdzie nauczyły się skutecznego liderstwa, animacji i współpracy ze społecznościami lokalnymi. Obecnie prowadziwmy projekty, dzieki którym 15 wolontariuszy z Francji, Gruzji, Turcji, Włoch, Hiszpanii współpracuje ze szkołami demokratycznymi, specjalnymi, waldorfskimi rozwijając podopiecznych i szkołę międzynarodowo. 
Jeśli jesteś zainteresowany/a wyjazdem lub współpracą zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z aktualnymi ofertami wyjazdów klikając poniżej: youth.awa@gmail.com, kamaw.sak@gmail.com, tel 602314431, tel 698929255.

W ramach  nieformalnej edukacji skierowanej do młodzieży prowadzimy również Europejski Klub Młodzieżowy promujący nowe europejskie możliwości rozwoju, nauki i pracy oraz europejskie wartości – tolerancję, dialog międzykulturowy, równość szans, solidarność, partnerstwo.
Kształcimy młodzież  i zachęcamy  do pracy w stowarzyszeniach i fundacjach, podnosząc kompetencje obywatelskie, liderskie, organizacyjne przy pomocy aktywnych i angażujących metod edukacji nieformalnej.

Od 2005 do 2007 prowadziłyśmy trzy edycje Akademii Liderek i Animatorek, w ramach której odbyło się kilkanaście warsztatów aktywizacji społeczności lokalnej, planowania projektów społecznych, pracy zespołowej i liderstwa, kompetencji z dziedziny PR i promocji. W ramach Klubu Liderek inicjowałyśmy wspólne projekty na rzecz wspólnot lokalnych.

W 2010 roku zrealizowałyśmy projekt „Wybierz III sektor i pracuj z pasją” skierowany do 80 –ciu studentów i absolwentów kierunków humanistycznych uczelni wyższych, którzy po ukończeniu treningów liderskich rozpoczęli swoją karierę w organizacjach pozarządowych i dziś realizują się w zgodzie ze swoją misją, pasją i wartościami.

Wspólnie z młodzieżą szkół średnich każdego roku organizujemy w Sosnowcu ONE BILLION RISING – masowy taniec przeciw przemocy wobec kobiet i dziewcząt, który odbywa się równocześnie na całym świecie.

W 2012 roku w Stowarzyszeniu odbył się projekt <Język żyrafy, język serca>, w którym grupa sosnowieckiej młodzieży uczyła się w praktyce metody Porozumienia bez Przemocy / Non-Violence Communication/ wg Marshalla Rosenberga, która opiera się na świadomym rozpoznawaniu uczuć i potrzeb. Uczestnicy prowadzili też spotkania praktyków NVC w ramach Grupy Empatii.

Prowadziłyśmy podejmujący istotne kwestie społeczne: równość płci, mniejszości seksualne, różnice kulturowe i religijne, uchodźcy, handel ludźmi. W ten sposób angażowałyśmy młodzież do dyskusji na tematy obywatelskie.

 
 

Projekty młodzieżowe finansowane są ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, europejskich programów Erasmus+ Młodzież oraz Europejski Korpus Solidarności,  EQUAL,  oraz środków własnych organizacji.

 

VIDEO

GALERIA