Młodzież 2019-08-23T07:58:44+00:00

WOLONTARIAT EUROPEJSKI DLA MŁODYCH JEST WIELKĄ PRZYGODĄ I OTWIERA DRZWI DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI!

Od 2012 roku organizujemy Wolontariat Europejski (EVS), który oferuje osobom od 18-30 roku życia niepowtarzalną okazję do rozwijania umiejętności zawodowych i kompetencji obywatelskich w zagranicznych organizacjach typu non-profit na całym świecie. W ten sposób promujemy aktywność obywatelską, świadomość międzykulturową, tolerancję i ideę mobilności europejskiej.
Posiadamy akredytację organizacji goszczącej i wysyłającej wolontariuszy w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus+, który pokrywa większość kosztów organizacji wolontariatu i utrzymania wolontariusza.
Do 2017 roku współpracowaliśmy z 8 osobami, które realizowały w naszej organizacji akcje wolontariackie dla sosnowieckiej młodzieży. Aż 40 osób wyjechało już z nami do organizacji i instytucji zagranicznych we Francji, Rumunii, Anglii, Portugalii, na Węgry, do Albanii, Serbii, Mołdawii, Gruzji, Azerbejdżanu, gdzie nauczyły się skutecznego liderstwa i współpracy ze społecznościami lokalnymi.
Jeśli jesteś zainteresowany/a wyjazdem, zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z aktualnymi ofertami.

W ramach  nieformalnej edukacji skierowanej do młodzieży prowadzimy Europejski Klub Młodzieżowy promujący nowe europejskie możliwości rozwoju, nauki i pracy oraz europejskie wartości – tolerancję, dialog międzykulturowy, równość szans, solidarność, partnerstwo.
Kształcimy młodzież  i zachęcamy  do pracy w stowarzyszeniach i fundacjach, podnosząc kompetencje obywatelskie, liderskie, organizacyjne przy pomocy aktywnych i angażujących metod edukacji nieformalnej.

Od 2005 do 2007 prowadziłyśmy trzy edycje Akademii Liderek i Animatorek, w ramach której odbyło się kilkanaście warsztatów aktywizacji społeczności lokalnej, planowania projektów społecznych, pracy zespołowej i liderstwa, kompetencji z dziedziny PR i promocji. W ramach Klubu Liderek inicjowałyśmy wspólne projekty na rzecz wspólnot lokalnych.

W 2010 roku zrealizowałyśmy projekt „Wybierz III sektor i pracuj z pasją” skierowany do 80 –ciu studentów i absolwentów kierunków humanistycznych uczelni wyższych, którzy po ukończeniu treningów liderskich rozpoczęli swoją karierę w organizacjach pozarządowych i dziś realizują się w zgodzie ze swoją misją, pasją i wartościami.

Wspólnie z młodzieżą szkół średnich każdego roku organizujemy w Sosnowcu ONE BILLION RISING – masowy taniec przeciw przemocy wobec kobiet i dziewcząt, który odbywa się równocześnie na całym świecie.

W 2012 roku w Stowarzyszeniu odbył się projekt <Język żyrafy, język serca>, w którym grupa sosnowieckiej młodzieży uczyła się w praktyce metody Porozumienia bez Przemocy / Non-Violence Communication/ wg Marshalla Rosenberga, która opiera się na świadomym rozpoznawaniu uczuć i potrzeb. Uczestnicy prowadzili też spotkania praktyków NVC w ramach Grupy Empatii.

Prowadziłyśmy podejmujący istotne kwestie społeczne: równość płci, mniejszości seksualne, różnice kulturowe i religijne, uchodźcy, handel ludźmi. W ten sposób angażowałyśmy młodzież do dyskusji na tematy obywatelskie.

Projekty młodzieżowe finansowane są ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, europejskich programów Erasmus+ Młodzież, EQUAL, dotacji członków oraz środków własnych organizacji.

VIDEO

GALERIA