Wzmacnianie kobiet2021-03-12T15:07:20+01:00

Wzmacnianie kobiet

Pomimo ustawodawstwa zakazującego dyskryminacji kobiet we wszystkich dziedzinach życia, kobiety wciąż borykają się z wieloma trudnościami i problemami, które sprawiają, że nie możemy wykorzystywać w pełni naszego potencjału.

Tak się dzieje, ponieważ przez wiele tysięcy lat ten świat wyznawał przekonania, że kobiety są słabe, emocjonalne, zależne i dlatego nie mogą pełnić istotnych funkcji ani w życiu publicznym, ani zawodowym, ani naukowym. Przemoc wobec kobiet, niższe zarobki na tych samych stanowiskach, brak solidnego wsparcia dla kobiet w trudnej sytuacji, niedoceniana i nieodpłatna praca domowa, nieobecność i słaby głos kobiet kobiet w polityce czy po prostu samotność i brak wsparcia – oto niektóre problemy, z którymi mierzymy się na co dzień.

Dlatego właśnie wzięłyśmy sprawy w swoje ręce i prowadzimy organizację, której misją jest wspieranie kobiet, edukowanie i zwiększanie ich świadomości, wzmacnianie kobiet w samostanowieniu i niezależności – w tym także finansowej; zwiększenie udziału kobiet w życiu zawodowym i dostępie do kariery na wysokich szczeblach; udzielanie wsparcia, rzecznictwo interesów i obrona praw kobiet.

Nasze wsparcie

Osobom w trudnej sytuacji życiowej udzieliłyśmy pomocy w postaci porad psychologicznych oraz prawnych. Do tej pory w poradach Centrum Informacji Praw Rodzin przy stowarzyszeniu skorzystało aż 1400 osób.

W sprawach sądowych związanych ze sporami rodzinnymi, występujemy w roli obserwatora społecznego, dając wsparcie i opiekę osobom poszkodowanym.

Prowadziłyśmy grupy wsparcia, treningi asertywności, negocjacji i komunikacji dla kobiet w szczególnie trudnej, kryzysowej sytuacji rodzinnej.

Prowadziłyśmy grupy pomocowe dla kobiet w trakcie rozwodu i po rozwodzie, by dać sobie siłę do wyjścia z kryzysu i rozpoczęcia nowego etapu w życiu.

W trakcie akcji “Bezpieczna taksówka” współpracowałyśmy z taksówkarzami, którzy odprowadzali kobiety do domu po godzinie 22, aby zapewnić im bezpieczeństwo.

Prowadzimy rzecznictwo interesów kobiet i negocjujemy z władzami, aby ustawodawstwo polskie i lokalne akty prawa broniły także interesów kobiet.
Jesteśmy członkiniami polskiej Koalicji na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji i działamy wspólnie.

Dla matek samodzielne wychowujących dzieci zorganizowałyśmy projekt “Nie jesteś sama”, w którym dostarczyłyśmy wiedzę, istotne kompetencje psychospołeczne i wychowawcze, opiekę nad dziećmi w czasie zajęć oraz wsparcie psychologiczne.

Prowadzimy działania i projekty, które wspierają rozwój zawodowy kobiet, ich reorientację zawodową i pozycję na rynku pracy, bo wierzymy, że każda z nas ma w sobie górę skarbów i bogate doświadczenie zawodowe, którym może się dzielić.

W trakcie projektu “Kobiece rewolucje” prowadziłyśmy coaching nakierowany na realizację celów życiowych, karierę swoich marzeń, samostanowienie i samorealizację.

W czasie kampanii na rzecz docenienia pracy domowej kobiet “Zrobione-Docenione-Wiele warte” publikowałyśmy informacje w mediach oraz organizowałyśmy uliczne happeningi w Sosnowcu, podczas których wyceniałyśmy domowe prace wykonywane zwyczajowo za darmo przez kobiety. Uważamy, że praca domowa jest tak samo wartościowa jak praca zawodowa i kobiety powinny być za nią doceniane/wynagradzane.

Co roku wraz z młodzieżą z lokalnych szkół organizujemy masową taneczną akcję uliczną “One billion rising”, aby zamanifestować, że ciało kobiety jest jej własnością i nikt nie ma prawa jej naruszać. Jest to kampania ogólnoświatowa, którą mamy zaszczyt współtworzyć, budując kobiecą solidarność i siłę.

Dbamy o zdrowie kobiet i podnosimy świadomość organizująć Kampanię lokalną na rzecz profilaktyki raka piersi i walki z rakiem piersi. Organizujemy bezpłatne badania mammograficzne i konsultacje lekarskie. Dzięki naszemu zaangażowaniu udało się uratować życie wielu kobiet.

Pomoc dla kobiet w Afganistanie

Aktywnie wspieramy kobiety w krajach, gdzie patriarchat ogranicza prawa kobiet, ich swobody i wolności. Obecnie pracujemy w Afganistanie, który jest chyba najgorszym dla kobiet miejscem do życia na świecie. 90% Afganek doświadcza przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej /zabranianie pracy/. Aż 79% kobiet nie potrafi czytać ani pisać. Średnio jedna kobieta rodzi siedmioro dzieci, w jej długość życia wynosi 42 lata. Co roku aż 2000 młodych kobiet próbuje popełnić samobójstwo z powodu aranżowanych małżeństw i doznawania przemocy. Młode Afganki wydawane są za mąż siłą, nawet w wieku 10-16 lat.

Aby to zmienić należy edukować i wspierać liderki przemian społecznych, których celem jest osłabienie tego niesprawiedliwego porządku i upowszechnienie praw kobiet.

Dla kobiet w Afganistanie bardzo ważne jest również poczucie, że nie są same i społeczność międzynarodowa wie, w jakich warunkach przyszło im żyć.

Dlatego właśnie od 2015 roku prowadzimy działania edukacyjne wspierające młode liderki i działaczki afgańskie, by miały one odpowiednie kompetencje, wiarę i siłę do zmiany.

W Kabulu przeprowadziłyśmy treningi dla kobiet i nakręciłyśmy film dokumentalny Siostry opowiadający historię życia trzech wyjątkowych kobiet: Gaisu, Zohry, Parastu i ich walkę o wolność osobistą. Film zostanie zaprezentowany na międzynarodowych festiwalach filmów kobiecych na całym świecie.

We wrześniu 2017 roku gościłyśmy w Polsce afgańskie działaczki i działaczy z organizacji kobiecych w Afganistanie by przybliżyć polskiej publiczności jak żyje się i działa w tym kraju.

Prowadziłyśmy także zbiórkę społeczną, która pozwoliła nam dokończyć film dokumentalny „Siostry” i pokazać go międzynarodowej społeczności.