Seniorzy2021-03-12T15:19:49+01:00

Seniorzy

Przeciwdziałanie wykluczeniu osób 60+ z życia publicznego to jedno z ważniejszych naszych zadań. Akcje i projekty na rzecz osób starszych kierujemy do seniorek/seniorów z Polski, jak i seniorów z państw Unii Europejskiej.

Uświadamiamy, że głos seniorów i ich interesy są ważne, a współdecydowanie to ich prawo.

Dzięki naszemu zaangażowaniu w Sosnowcu funkcjonuje jedna z najlepszych Rad Seniorów w kraju. Zajmuje się doradzaniem Prezydentowi miasta w kwestii interesów senioralnych, konsultowaniem lokalnych rozwiązań i uchwał z perspektywy interesów i potrzeb seniorów.

By wzmocnić udział seniorów w podejmowaniu decyzji publicznych od 2012 roku organizujemy w ramach kolejnych projektów senioralnych:

  • warsztaty umiejętności społecznych, liderskich, wystąpień publicznych, warsztaty PR, animowania społeczności lokalnej, skutecznego prowadzenia spotkań
  • wykłady na temat zaangażowania w życie obywatelskie, narzędzi konsultacji społecznych i tzw „kawiarenki obywatelskie”
  • life coaching i warsztaty realizacji marzeń
  • maratony rowerowe, trekkingi górskie w Beskidach, akcje graffitowe w przestrzeni publicznej
  • senioralne bale okolicznościowe w Sosnowcu i imprezy z udziałem słynnej DJ VIKA /75 lat/
  • współtworzymy projekty senioralne
  • działalność nowych Klubów Seniora

Poprzez  inicjatywy 50+  integrujemy i wzmacniamy seniorów, otwieramy ich na relacje między- i wewnątrzpokoleniowe, mobilizujemy do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, tak by mogli w pełni wykorzystywać swój potencjał, aktualizować kompetencje i dzielić się bogatym doświadczeniem.

Gorąco wspieramy działalność  stowarzyszenia Aktywny Senior, które powstało dzięki wielkiej aktywizacji sosnowieckich seniorów w trakcie realizacji naszych projektów.

Projekty senioralne

W latach 2013-2015 realizowałyśmy projekt Wolontariatu Zagranicznego dla Seniorek, podczas którego 12 kobiet z Polski wyjechało na 5 tygodni, by pracować wolontariacko z organizacją społeczną z Rzymu – Anafi Azzociatione. Natomiast Włoszki zdobywały doświadczenie współpracując z naszą organizacją w Sosnowcu. Zdobywały nowe umiejętności, rozwijały swój potencjał, nawiązywały kontakty, otwierały się na nowe pasje i zmiany. Uczestniczki bardzo aktywnie brały udział w miejscowych wydarzeniach kulturalnych i społecznych, poznając całą masę ciekawych osób i zdobywając nowe kontakty. Włoszki pracujące w Stowarzyszeniu w Sosnowcu realizowały wywiady z Polkami, aby poznać styl życia polskich kobiet i zestawić go ze stylem życia i wartościami kobiet we Włoszech. Projekt nazywa się „Polki oczami Włoszek, Włoszki oczami Polek”. Akcja realizowana była przy wsparciu finansowym programu LLP Grundtvig „Uczenie się przez całe życie” Komisji Europejskiej, dzięki czemu udział w projekcie był darmowy. Przed wyjazdem Panie otrzymały tzw wsparcie kulturalne i językowe – przez 3 miesiące w Stowarzyszeniu prowadziłyśmy zajęcia przygotowujące je do wyjazdu pod kątem kultury, zwyczajów i życia w innym kraju / Polska – Włochy/. Odbyły się również zajęcia coachingowe, które sprawiły, że uczestniczki nabrały pewności siebie i wzmocniły świadomość własnych celów przed i na wyjeździe. Projekt zakończył się wielki sukcesem!

Zapraszamy do zapoznania się z BLOGIEM PROJEKTU.

Video

Galeria