Rozwój nowoczesnej edukacji pozaformalnej2021-03-12T15:31:51+01:00

Współpraca międzynarodowa

Od wielu lat współpracujemy z innymi edukatorami, trenerami i  działaczami społecznymi w Polsce i zagranicą w ramach partnerstw kadry edukacji dorosłych i młodzieży w ramach programu Erasmus+. Wspólnie tworzymy projekty i organizujemy akcje. Uczymy się od siebie i dzielimy doświadczeniem. Uczestniczymy w wielu międzynarodowych treningach podnoszących kwalifikacje naszej kadry w dziedzinach niezbędnych do pracy społecznej i edukacyjnej, dzięki temu poznajemy edukatorów oraz liderów i liderki z całego świata, którzy inspirują nas do nowych rozwiązań.  Spotykamy się w Antalii, Berlinie, Dublinie,  Nowym Jorku, Warszawie, Helsinkach, Pradze, Salonikach i Rzymie. Wierzymy, że człowiek uczy się przez całe życie.  Dzięki współpracy międzynarodowej kadry cały czas otwieramy się na nowe pomysły, świeże perspektywy, inspiracje i innowacje. I rozwijamy swoje skrzydła podnosząc kompetencje.

Współpraca kadry edukacji

W ramach projektów międzynarodowej współpracy partnerskiej Erasmus+ od 2010 roku kształcimy kadrę edukacji dorosłych w zakresie wzmocnienia pozycji kobiet w życiu publicznym. Współpracujemy z trenerkami i działaczkami na rzecz kobiet z Finlandii, Czech, Irlandii, USA i wieloma organizacjami kobiecymi w Polsce. Podróżujemy po krajach Europy i USA, aby spotykać się z ekspertami i uczyć nowoczesnych podejść i metod edukacyjnych, które pozwolą nam jeszcze skuteczniej kształcić liderki XXI wieku.

W latach 2010-2012 zrealizowałyśmy nasz pierwszy projekt Partnerstwa Strategicznego dla kadry  edukacji “Let’s make politics female – enhancing political education in public life”, współfinansowany z programu Komisji Europejskiej LLP GRUNDTVIG “ Uczenie się przez całe życie”. https://padesatprocent.cz/femalepolitics.eu/

 

Od 2015 do 2018 roku zrealizowałyśmy drugie Partnerstwo Strategiczne kadry edukacji dorosłych „GEPLE” z organizacjami kształcącymi liderki w USA, Czech, Polski, Finlandii, Irlandii. Wspólnie opracowałyśmy nowe innowacyjne programy szkoleniowe, platformę edukacyjną GEPLE, e-learningi, wzajemnie uczyłyśmy się wymieniając dobrymi praktykami i metodami na zwiększanie uczestnictwa kobiet w życiu publicznym. Zapraszamy do obejrzenia efektów naszej współpracy na platformie edukacyjnej GEPLE, do korzystania z otwartych zasobów oraz dołączenia do europejskiego grona edukatorów i innowatorów edukacyjnych działających na rzecz równości płci w życiu publicznym.

Projekt współfinansowany jest w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus+ / KA2, Strategic Partnership Adult Education Staff/ i prowadzony jest w języku angielskim.

Więcej o partnerstwie GEPLE tu:  https://gepleproject.eu/https://thegepleproject.wordpress.com/

 

Projekty partnerskie

Współpraca na wyspach

W 2014 roku zrealizowałyśmy projekt mobilności kadry edukacji dorosłych typu job-shadowing, podczas którego przez 3 miesiące miałyśmy możliwość oglądać jak pracują i uczyć się współdziałania z organizacjami na Maderze – Presenca Feminina oraz Casa de Povo Camara de Lobos. Na Maderze Monika Sobańska przeprowadziła  treningi planowania projektów europejskich w ramach programu Erasmus+ dla liderów i wolontariuszy tamtejszych organizacji. Pobyt na wyspie zaowocował wieloma wspólnymi projektami międzynarodowymi i owocną współpracą z wyspiarskimi liderami i działaczami.  Oprócz tego zakochałysmy się w wyspie i już rok później prowadziłyśmy tam rozwojową wyprawę trekkingową “Żywioły Madery”.

Współpraca

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu realizującego projekty, masz doświadczenie w pracy z ludźmi,  masz ciekawe kompetencje także w innych dziedzinach i chcesz należeć do naszego networkingu – zgłoś się formularzem i załącz swoje CV.