Młodzież2021-03-12T15:17:07+01:00

PROJEKTY MŁODZIEŻOWE EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI – Wielką przygodą i oknem do nowych możliwości zawodowych

Od 2012 roku prowadzimy projekty młodzieżowe w ramach programu Erasmus+ oraz  Europejskiego Korpusu Solidarności, które oferują osobom od 18-30 roku życia niepowtarzalną okazję do rozwijania umiejętności zawodowych i kompetencji osobistych w organizacjach typu non-profit w Polsce i zagranicą. W ten sposób promujemy rozwój zawodowy w środowisku międzynarodowym, aktywność obywatelską, różnorodność kulturową, tolerancję i ideę współpracy europejskiej.

Posiadamy akredytację Znak Jakości organizacji wspierającej projekty młodzieżowe w ramach programu Europejski Korpus Solidarności. Program tez pokrywa koszty organizacji projektów dla młodych, koszty utrzymania, kieszonkowe, koszty podróży oraz zapewnia środki na realizację własnych projektów zgodnie z pasją i zainteresowaniami. 

Do 2020 roku współpracowaliśmy z 35 młodymi osobami z zagranicy, które realizowały w naszej organizacji lokalne akcje społeczne i edukacyjne. Obecnie prowadzimy projekty, dzięki którym 19 młodych osób z Francji, Gruzji, Turcji, Włoch, Hiszpanii współpracuje ze szkołami demokratycznymi, specjalnymi, waldorfskimi rozwijając podopiecznych i szkoły międzynarodowo. Pomagamy rozwijać edukację alternatywną i pozasystemową w Polsce, gdyż wierzymy, że ma ona głęboki sens. Wspieramy także organizacje kultury i ośrodki sztuki.

Aż 78 osób wyjechało już z nami do organizacji i instytucji zagranicznych we Francji, Rumunii, Anglii, Portugalii, na Węgry, Amenii, Albanii, Serbii, Mołdawii, Gruzji, Azerbejdżanu, gdzie nauczyły się skutecznego liderstwa, animacji i współpracy ze społecznościami lokalnymi. Dla wielu osób była to przygoda życia, która otworzyła nowe możliwości zawodowe.

 

Jak zacząć?


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o realizowanych przez nas działaniach, przeczytać wrażenia młodych i zobaczyć co można robić w ramach projektów młodzieżowych, kliknij na kropkę obok:

Jeśli jesteś zainteresowany/a wyjazdem na projekt zagranicę – zapoznaj się z aktualnymi ofertami TUTAJ. 

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą jako organizacja i chcesz gościć u siebie młodych, zapraszamy do kontaktu: youth.awa@gmail.com, tel 602314431. 

 

Inicjatywy młodzieżowe

W ramach  nieformalnej edukacji skierowanej do młodzieży prowadzimy Europejski Klub Edukatorów i Młodzieży, promujący europejskie możliwości rozwoju, nauki i pracy oraz europejskie wartości – tolerancję, dialog międzykulturowy, równość szans, solidarność, partnerstwo. Będąc członkiem Klubu masz możliwość wyjazdów na zagraniczne treningi i wymiany młodzieżowe, udziału w projektach, poznania ciekawych ludzi i rozwijania się w twórczym gronie osób, które wierzą, że edukacja nieformalna może zmieniać ten świat na lepsze. Zapoznaj się z możliwościami Klubu klikając TUTAJ.

Od wielu lat kształcimy młodych i zachęcamy do pracy w stowarzyszeniach i fundacjach, prowadząc programy dla liderów podnoszące kompetencje społeczne, zawodowe, osobiste przy pomocy atrakcyjnych i angażujących metod, gdzie pomagamy odkrywać naturalny potencjał młodych ludzi.  

Od 2005 do 2007 prowadziłyśmy trzy edycje Akademii Liderek i Animatorek, w ramach której odbyło się kilkanaście warsztatów aktywizacji społeczności lokalnej, planowania projektów społecznych, pracy zespołowej i liderstwa, kompetencji z dziedziny PR i promocji. W ramach Klubu Liderek inicjowałyśmy wspólne lokalne projekty wraz z 40 uczestniczkami.

W 2010 roku zrealizowałyśmy projekt „Wybierz III sektor i pracuj z pasją” skierowany do 80 studentów i absolwentów kierunków humanistycznych uczelni wyższych, którzy po ukończeniu treningów liderskich rozpoczęli swoją karierę w organizacjach pozarządowych i dziś realizują się w zgodzie ze swoją misją, pasją i wartościami.

Wspólnie z młodzieżą szkół średnich każdego roku organizujemy w Sosnowcu akcje tańca społecznego ONE BILLION RISING – masowy taniec przeciw przemocy wobec kobiet i dziewcząt, który odbywa się równocześnie na całym świecie.

W ramach programu Młodzież w Działaniu prowadziłyśmy klub filmowy podejmujący istotne kwestie społeczne: równość płci, mniejszości seksualne, różnice kulturowe i religijne, uchodźcy, handel ludźmi. W ten sposób angażowałyśmy młodzież z Sosnowca do dyskusji na tematy obywatelskie.

 

Młodzież i Porozumienie Bez Przemocy

 
W 2012 roku w Stowarzyszeniu odbył się projekt <Język żyrafy, język serca>, w którym grupa sosnowieckiej młodzieży uczyła się w praktyce metody Porozumienia bez Przemocy/Non-Violence Communication/ według Marshalla Rosenberga, która opiera się na świadomym rozpoznawaniu uczuć i potrzeb. Uczestnicy prowadzili też spotkania praktyków NVC w ramach Grupy Empatii. Projekt współfinansowany był z programu europejskiego <Młodzież w Działaniu>. W 2020 roku planujemy wznowienie projektu i jego kolejną edycję w ramach projektów solidarności Europejskiego Korpusu Solidarności, który wspiera nas bardzo w realizacji inicjatyw młodzieżowych. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami o NVC i stroną projektu klikając obok.

 

 

Wideo

Finansowanie

Projekty młodzieżowe współfinansowane są ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, europejskich programów Młodzież w Działaniu, Erasmus+ Młodzież oraz Europejski Korpus Solidarności,  EQUAL oraz środków własnych organizacji.

GALERIA