Kobiety w życiu publicznym2020-03-26T17:12:06+01:00

Kobiety to  główne aktorki przemian społecznych na świecie!

Tymczasem w dalszym ciągu kobiece interesy i punkt widzenia są pomijane, a kobiety nie biorą równego udziału we władzy, polityce, ekonomii i karierze na wysokich szczeblach.
Dlatego od początku istnienia stowarzyszenia podejmujemy działania na rzecz równouprawnienia kobiet, wzmocnienia głosu i wpływu kobiet na życie społeczne i publiczne, by nasze interesy i punkt widzenia były dobrze słyszane i reprezentowane.

Zajmujemy się:

  • pozaformalnym kształceniem kobiet-liderek przy pomocy aktywnych, nowoczesnych metod
  • wspieraniem kobiecego przywództwa, rozwojem kompetencji społecznych i publicznych
  • wspieraniem interesów politycznych kobiet, lobbowaniem na rzecz rozwiązań prawnych / np parytetów, kwot/
  • opracowywaniem nowoczesnych metod edukacyjnych pozwalających wzmocnić kobiece przywództwo / e-platformy, programy szkoleniowe, e-learning/

W kraju i całej Europie szkolimy kobiety w zakresie przywództwa i przysługujących im praw, wykorzystując do tego nowoczesne i aktywne metody edukacji.

Wraz z młodymi reżyserkami kręcimy filmy dokumentalne na temat wspaniałych kobiet, działaczek i liderek; ich dróg życiowych, przeszkód, na jakie napotykają walcząc o prawa kobiet.  

Wydajemy materiały edukacyjne, publikacje, podręczniki i e-narzędzia do promowania równouprawnienia kobiet w polskiej i międzynarodowej społeczności.

Aby dzielić się wiedzą i podnosić świadomość praw kobiet zostałyśmy członkiniami sieci i koalicji kobiet / m.in Przedwyborczej Koalicji Kobiet/.

Poprzez konferencje i seminaria uzyskujemy nowoczesną wiedzę,  szeroki zasięg publiczny i medialny.

W krajach, gdzie prawa kobiet są mocno ograniczane przez kulturę patriarchalną – w tym w Afganistanie –  wspieramy i edukujemy kobiety, które chcą zmieniać niesprawiedliwy porządek i domagają się równych praw.

Prowadziłyśmy trzy edycje Akademii Liderek i Animatorek Zgłębia, by wesprzeć młode kobiety w karierze publicznej. Większość z nich założyło już własne organizacje!

Aby pomóc kobietom-kandydatkom w wyborach do samorządów i innych gremiów decyzyjnych, w latach 2012-2015 prowadziłyśmy liczne treningi, warsztaty i konferencje, które pomogły wielu z nich odnieść polityczny sukces. Założyłyśmy pierwszy w Polsce Międzypartyjny Apolityczny Wyborczy  Sztab Kobiecy, by pokazać, że potrafimy się wspierać i współpracować, a kobieca solidarność w obliczu wyzwań nie jest mitem.

Miałyśmy swój wkład w budowanie Klubów Kobiet w Polityce oraz networkingów wspierania się w życiu publicznym na Śląsku. Zachęcamy kobiety do angażowania się w sprawy publiczne, bo głęboko wierzymy, że demokracja bez kobiet to pół demokracji.

Angażujemy się w największy ruch społeczny kobiet w Polsce – Kongres Kobiet, współorganizujemy też śląską edycję tego wydarzenia.

Lobbujemy na rzecz lepszych rozwiązań politycznych/społecznych, w imię interesów i praw kobiet np. prawa reprodukcyjne, parytety, kwoty.

Wraz z naukowczyniami prowadzimy badania społeczne, które dostarczają wiedzy na temat barier i przeszkód, na jakie napotykają kobiety pragnące działać publicznie. Badania te stają się solidną podstawą do realizacji kolejnych projektów prokobiecych.

Organizujemy edukację publiczną kobiet w międzynarodowym gronie, gdyż wierzymy, że możliwa jest solidarność kobiet ponad granicami i krajami.

Galeria