Zagłębiowski Szlak Kobiet. Stacja Sosnowiec2020-12-15T14:32:44+01:00

Zagłębiowski Szlak Kobiet. Stacja Sosnowiec –  to nowoczesna  spacerowo – historyczna inicjatywa , której zadaniem jest przywrócenie pamięci o kobietach, które na terenie Sosnowca tworzyły, działały, organizowały pomoc dla ubogich, zakładały pierwsze szkoły i szpitale.

Na sosnowieckim Szlaku spotkamy : działaczki społeczne, organizatorki działań dobroczynnych, pomocy dla uchodźców, żołnierzy AK, kuchni dla biednych, kuchni dla robotników i ich rodzin, sierocińca, lekarki, organizatorki biblioteki w plecaku, żony przedsiębiorców, powieściopisarki, aktorki, artystki, nauczycielki, działaczki ruchu oporu.

Szlak sosnowiecki składa z czterech tematycznych Tras spacerowych prowadzących śladami niezwykłych Sosnowiczanek, kobiet, które swoje losy związały z miastem na zawsze, bądź na chwilę, wykonując ważne zadanie, lub oferując swoją obecność wtedy, gdy były potrzebne. Zaangażowane, wrażliwe i silne, zostawiły tu swoje ślady. 

W 2018 r. zainaugurowano powstanie dwóch pierwszych Tras Zagłębiowskiego Szlaku : Trasę „A”– artystki, aktorki zainaugurowała Pola Negri. Szyld ze zdjęciem aktorki usytuowany przed sosnowieckim dworcem, sfinansowany został ze środków sponsorów. 

Druga trasa to Trasa ”D”– działaczki dobroczynne. Trasę otworzyła Klara Dietel – żona przedsiębiorcy sosnowieckiego, organizatorka jadłodajni dla biednych robotników. Szyld Klary Dietel powstał ze środków Gminy Sosnowiec. Dzięki środkom uzyskanym w 2019 r. w ramach aplikacji złożonych na konkursy ogłoszone przez samorząd Gminy Sosnowiec i samorząd województwa śląskiego, zawieszono kolejnych 5 szyldów na kolejnych trasach. Trasie ”P” – przedsiębiorczynie – Wanda Telakowska, organizatorka polskiego wzornictwa przemysłowego, której nie istniejący już zakład „WANDA”, zawdzięczał swoją nazwę; Helena Rzadkiewiczowa- założycielka 7 klasowej Szkoły Realnej dla dziewcząt i Małgorzata Woźniak – założycielka pierwszej w Sosnowcu Odlewni Stali.

Trasę „O” – działaczki ruchu oporu otworzyły: Michalina Konieczna – ur. w 1896 roku w Sosnowcu, działaczka społeczna, członkini Związku Orła Białego i łączniczka Armii Krajowej, rozstrzelana w 1942 roku w Oświęcimiu i Anka Kowalska – pisarka, działaczka opozycyjna w okresie PRL.

Przystanki na trasach tworzą nowoczesne i atrakcyjne instalacje w postaci przeźroczystych, prostokątnych, dwustronnych bilboardów ze zdjęciem naturalnej wielkości osoby, biogramem z jednej strony i informacją o związkach osoby z miejscem – drugiej. Zawieszone są na gminnych słupach energetycznych, na bezpiecznej wysokości. Całość wpisana jest w krajobraz miejski i stanowi punkt informacyjny na Szlaku Kobiet Sosnowca.

Dzięki współpracy Stowarzyszenia z Muzeum i Gminą Sosnowiec, Szlak zostanie wpisany w mapę i ofertę turystyczną miasta, a wymienione instytucje zajmą się jego utrzymaniem po zakończeniu realizacji projektu, co zapewni inicjatywie trwałość. Do tej pory na czterech Trasach Szlaku rozmieszczono 7 szyldów znaczących Sosnowiczanek. Planuje się, iż docelowo na czterech Trasach Szlaku rozmieszczonych zostanie ok. 40 bilboardów.

Stowarzyszenie planuje objąć Szlakiem także inne miasta Zagłębia (Będzin, Dąbrowa Górnicza itd.). Mimo, iż w innych częściach Polski powstało już kilka Szlaków jest to pierwszy tak nowoczesny wizualnie i atrakcyjny Szlak spacerowo- historyczny w przestrzeni publicznej, w Polsce. Dzięki współpracy Stowarzyszenia z instytucjami gminnymi / Wydział Kultury i Promocji Miasta, Wydział Sportu i Turystyki, Wydział Edukacji, Miejskie Muzeum Schoena, Centrum Informacji Miejskiej/ i ich poparciu dla inicjatywy, Szlak znajdzie się w istotnych publikacjach i mediach miejskich/ albumy miejskie, itp. 

Inicjatorka:
Halina Sobańska – sobanska.halina1@gmail.com