Wolontariat Europejskiego Korpusu Solidarności na stanowisko asystenta koordynatora projektów międzynarodowych w organizacji pozarządowej w Sosnowcu!

Stanowisko: Wolontariusz Europejskiego Korpusu Solidarności na stanowisku asystenta koordynatora międzynarodowych projektów w organizacji pozarządowej w Sosnowcu

Zakres obowiązków:

 • pomoc w koordynacji międzynarodowych projektów edukacyjnych Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności / partnerstwa, treningi, wymiany młodzieżowe, projekty wolontariatu/
 • pomoc w wysyłaniu polskich wolontariuszy 18-30 na projekty za granicą, pomoc w szkoleniu wolontariuszy na miejscu i przed wyjazdem zagranicę
 • pomoc w koordynowaniu działań zagranicznych wolontariuszy w Polsce
 • współtworzenie międzynarodowych projektów edukacyjnych /po polsku i angielsku/ wraz z doświadczonym fundraiserem organizacji, nauka tworzenia projektów
 • działania promocyjne i upowszechniające rezultaty projektu  – współpraca z zespołem ds promocji 
 • monitoring i raportowanie działań
 • prowadzenie ewaluacji projektów
 • współpraca z organizacjami zagranicą i w Polsce
 • prace biurowe
 • udział w szkoleniach w Polsce i zagranicą

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • praca w biurze w Sosnowcu
 • doświadczenie w tematyce edukacji pozaformalnej
 • wcześniejsze doświadczenia liderskie, organizacyjne, współpracy zespołowej
 • język angielski zaawansowany
 • znajomość nowoczesnych technologii komunikacyjnych / ICT/, w tym chmury Google, praca na zdalnych narzędziach
 • Kompetencje: komunikatywność, sumienność, samodzielność, wielozadaniowość, odpowiedzialność, elastyczność, umiejętność motywowania wolontariuszy, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, planowania i dobrej organizacji pracy, prowadzenia działań korygujących i naprawczych, szybkie reagowanie na kryzysy, 
 • Preferowani absolwenci szkół wyższych, którzy mogą podjąć staż na pełen etat

Co oferujemy?

 • umowa o współpracy, ubezpieczenie zdrowotne, opłacone mieszkanie w Sosnowcu, wynagrodzenie 1100 zł netto/mc
 • praca w kreatywnym zespole 
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w NGO i nowych kompetencji
 • udział w projektach międzynarodowych, wyjazdy zagranicę, szkolenia 
 • wsparcie doświadczonej koordynatorki i superwizorki

Prosimy o przesłanie CV na maila: rekrutacja.sak@gmail.com / tytuł maila: Wolontariusz Europejskiego Korpusu Solidarności – asystent/ 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

2021-04-07T09:09:05+02:00 21 stycznia 2021|