Pracujesz z osobami 50+. Przyjdź na szkolenie „Metodyka uczenia osób 50+”.

Szkolenie skierowane jest do trenerów, szkoleniowców, osób pracujących edukacyjnie, które
potrzebują zdobyć lub poszerzyć kompetencje pozwalające na efektywną pracę z osobami w
wieku 50+. Oparte jest na  innowacyjnej metodologii rozwoju osób dojrzałych. Oferuje
efektywne metody i narzędzia trenerskie, coachingowe, mentorskie.

Uczestnicy:
– Zdobędą wiedzę nt. zmian zachodzących w okresie dorosłości średniej.
– Poznają kluczowe uwarunkowania i potrzeby osób w wieku 50+ w odniesieniu do
sytuacji edukacyjnych/poznawczych i zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania tej
grupy w procesie edukacyjnym
– Poznają standardy pracy trenerskiej z grupą 50+ na każdym z etapów procesu
szkoleniowego i podniosą umiejętności trenerskie związane z dostosowaniem
przebiegu procesu szkoleniowego do uwarunkowań grupy
– Zdobędą i rozwiną umiejętności w zakresie doboru odpowiednich metod szkolenia
zapewniających wyższą efektywność uczenia osób 50+

Uwaga! – szkolenie jest skierowane do osób które mają już doświadczenie w pracy
trenerskiej/edukacyjnej/uczeniu osób dorosłych, to nie jest kurs trenerski, dla osób
które nigdy wcześniej nie uczyły, a szkolenie rozwijające umiejętności pracy
edukacyjnej w kontekście specyficznych potrzeb osób w wieku 50+, a zatem bazuje
już na posiadanych kompetencjach i doświadczeniach uczestników w pracy
edukacyjnej.
Miejsce: Sosnowiec ul.3 Maja 11.
Termin : 19.09.2019 godz. 10.00 -16.00; 20.09.2019
godz.9.00-15.00
Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia i pytania prosimy przesyłać do 10.09.2019 r. na adres: promocja.sak@gmail.com

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o podanie imienia i nazwiska,
instytucji/organizacji, którą reprezentują, oraz motywacji do uczestnictwa w szkoleniu.

Organizator : Fundacja Wspierania Rozwoju Medeina.

2019-10-04T13:26:58+00:00